...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
  (....) Kaynama sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir.
  (....) Buharlaşma yavaş gerçekleşir.
  (....) Kaynamada kabarcıklar oluşur.
  (....) Buharlaşma için çok fazla enerji gerekir.
  (....) Kaynama için gereken enerji miktarı buharlaşmadan fazladır.
  (....) Saf sıvılarda kaynama sürecinde sıcaklık sabittir.
  (....) Buharlaşma maddenin cinsine ve saflığına bağlıdır.
  (....) Kaynama belirli bir sıcaklık ve basınçta gerçekleşir.
  (....) Kaynama süreci çok yavaştır.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D -- D -- Y
 • 2) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
  * akışkan -- * buharlaşma -- * artar -- * akıcılık
  * viskozite -- * çekim kuvveti -- * sıcaklık -- * düşer

  a. Sıvıların en önemli özelliği ............. olmalarıdır.
  b. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence ................. denir.
  c. Sıvıların akmaya karşı meyilli olmasına ............. denir.
  d. Sıvıların özelliğini moleküller arasındaki ................. belirler.
  e. ................... etkisi viskoziteyi etkileyen faktörler arasındadır.
  f. Sıvının yeterli enerjiyi alarak sıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvıdan ayrılmasında .............. denir.
  g. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti arttığı zaman buharlaşma hızı ..............
  h. Ortam sıcaklığı arttığı zaman buharlaşma hızı ...................
  Cevap: a. akışkan -- b.viskozite -- c. akıcılık -- d. çekim kuvveti -- e. sıcaklık -- f. buharlaşma -- g. düşer -- h. artar
 • 3) Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yapınız.
  a. Amorf Katılar:

  b. Kristal Katılar:
  Cevap: a: Belirli bir geometrik şekilleri olmayan katılardır. b: Geometrik şekilleri olan sıkıştırılamayan katılardır.
 • 4) Aşağıdaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz.

  a. Moleküler katılar
  b. İyonik katılar.
  c. Kovalent katılar.
  d. Metalik katılar.

  (....) Moleküller arasındaki çekim kuvveti: dipol -dipol, london veya hidrojen olabilir. Bu katıların erime ve kaynama noktaları diğerlerine göre daha düşüktür.
  (....) Pozitif iyonların belirli bir düzene göre yerleşmesiyle oluşan katılardır. Metalik bağ ile birbirlerine bağlanırlar.
  (....) Ametal atomların elektornlarını ortaklaşa kullanması sonucu oluşan katılardır.
  (....) Zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetler elektrostatik çekme kuvveti sonucu oluşan katılardır.
  Cevap: a -- d -- c -- d
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi moleküler katılarda tanecikleri bir arada tutan kuvvetler arasında gösterilebilir?
  A) Kovalent bağ
  B) Metalik bağ
  C) Zıt yükler arasındaki elektrostatik çekim
  D) London etkileşimleri
  E) İyonik bağ
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi metalik katı değildir?
  A) Zn
  B) KF
  C) Au
  D) Ag
  E) Fe
  Cevap: B
 • 7)
  * Ser veya yumuşak olabilirler.
  * Erime noktaları düşük veya yüksek olabilir.
  * Parlak yapıları vardır.
  * İletkenlik özellikleri vardır.
  Yukarıda özellikleri verilen hangi katıdır?

  A) Kovalent katı
  B) Metalik katı
  C) Moleküler katı
  D) İyonik katı
  E) Amorf katı
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda iyonik katının fiziksel özellikleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır?
  A) Düşük erime noktasına sahiptir.
  B) Sert yapıları vardır.
  C) İletkenlik özellikleri yoktur.
  D) Kırılgan yapıdadırlar.
  E) Eğilme özelliği yoktur.
  Cevap: A
 • 9)
  I. Isıtıcının gücü
  II. Sıvının cinsi,
  III. Sıvının saflığı
  Yukarıdakilerden hangisi sıvının kaynama noktasını belirleyici niteliktedir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) I ve III
  Cevap: C
 • 10)
  I. Moleküller arası etkileşim
  II. Sıcaklık etkisi
  III. Ortam basıncı
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri viskoziteyi etkileyen faktörler arasında gösterilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) I ve III
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder