Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) Ozon tabakasının incelmesinde hava kirliliğinin önemli rolü vardır.
  (....) Ozon tabakası Güneşten gelen zararlı ışınları engeller.
  (....) Güneşten gelen zararlı ışınlara Osmoz ışınları denir.
  (....) Saç spreyleri, deodorantlar, perfümler vb. ozon tabakasını inceltir.
  (....) Ultraviyole ışınları bitkilerin büyümesini engellediği gibi insanlarda da kansere yol açar.
  (....) Ozon gazı bir sera gazıdır.
  Cevap: D -- D -- Y -- D -- D -- D
 • 2) Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan gazın yağmur, dolu çiğ gibi doğal olaylar yolu ile yer yüzüne ulaşmasına ne denir?
  A) Asit yağmurları
  B) Gaz yağmurları
  C) Çamur yağmurları
  D) Yağmur kirliliği
  Cevap: A
 • 3)
  I. Akarsular
  II. Göller
  III. Toprak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri asit yağmurları sonucu bozuntuya uğrar?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4) Asit yağmurları ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Bölgesel sorunken küresel bir sorun niteliğine ulaşmıştır.
  B) Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşmuştur.
  C) Ozon gazının yoğunluğunu azaltır.
  D) Ciddi derecede güneş yanıklarına yol açabilmektedir.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * Sera -- * Küresel ısınma -- *insan -- * iklim değişiklikleri
  * Küresel -- * Sanayi -- * Egzoz gazları

  a. Dünya sıcaklığının giderek artmasına ................................... denir.
  b. Sera gazları özellikle ......................... devriminden sonra artış göstermiştir.
  c. Küresel ısınma en fazla ......................... kaynaklıdır.
  d. Asit yağmurları ................ bir sorundur.
  e. ............................ ozon tabakasını inceltir.
  f. Orman yangınlarından çıkan duman ................ gazını oluşturur.
  g. Küresel ısınma sonucu .............................. yaşanmaktadır.
  Cevap: küresel ısınma --- sanayi ---- insan ---- küresel ---- egzoz gazları ---- sera --- iklim değişiklikleri
 • 6) TÜİK 2015 verilerine göre dünya orman miktarı kaç hektardır?
  A) 5 milyar
  B) 4.3 milyar
  C) 3 milyar
  D) 2.6 milyar
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının insan kaynaklı sebeplerinden biri değildir?
  A) Sigara izmaritleri
  B) Piknik ateşi
  C) Bilinçsizlik
  D) Yıldırımlar
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi orman yangınları sonucunda ortaya çıktığı gösterilemez?
  A) Birçok canlının yaşam alanı yok olur.
  B) Hava kirliliği artar.
  C) Toprağın kimyası bozulur.
  D) Havadaki canlı çeşitliliği artar.
  Cevap: D
 • 9)
  I. Çölleşme
  II. Su baskınları
  III. Erozyon
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iklim değişikliği sonucu artış göstermektedir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız IIII
  Cevap: A
 • 10) Küresel ısınma ile birlikte ortaya çıkan iklim değişikliği sonucunda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
  A) Üretimde azalma sonucu açlık
  B) Yoksulluk
  C) Biyolojik çeşitliliğin artması
  D) Doğal afetlerin artması
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
8. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 1. Sınav Karışık Orta 2018-04-02
8.sınıf çevre eğitimi 2.dönem 1.yazılı soruları, küresel ısınma, iklim değişikliği, ormansızlaşma,ozon tabakasının incelmesi. [9]