Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bakterilerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Prokoryot hücrelidirler.
  B) Çekirdekleri zarla çevrilidir.
  C) Hücre organelleri yoktur.
  D) Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı gurubudur.
  E) Sitoplazmik olarak sadece ribozom taşır.
  Cevap: B
 • 2)
  * Hücre şekline
  * Sonum ve beslenme tipine
  * Kimyasal boyalarla boyanmasına
  * Hastalık yapma durumuna
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bakterileri guruplandırırken kullanılır?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  E) Hiçbiri
  Cevap: A
 • 3) Bakterilerde sitoplazmada dağınık halde bulunun DNA dışında, sitoplazma sayıları 1 ile 10 arasında değişen küçük halkasal yapıdaki DNA parçacıklarına ne denir?
  A) Pilus
  B) Kamçı
  C) Kuyruk
  D) Plazmit
  E) Piramit
  Cevap: D
 • 4)
  * Hücrelerin birbirine tutunmasını sağlar.
  * Haberleşme ve gen aktarımını sağlar.
  Yukarıda verilenler bakteri uzantısı hangisidir?

  A) Plazmit
  B) Kamçı
  C) Sitoplazma
  D) Ribozom
  E) Pilus
  Cevap: E
 • 5) Bazı bakterilerin hareket etmesini sağlayarak aktif olarak yer değiştirmesi işini yapan organ hangisidir?
  A) Plazmit
  B) Kamçı
  C) Sitoplazma
  D) Glikojen
  E) Pilus
  Cevap: B
 • 6)
  I. Bakterilerin uyum gücü yüksektir.
  II. Neredeyse her ortamda yaşayabilirler.
  III. Faydalı ve zararlı türleri mevcuttur.
  Bakterilerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 7) Bakteriler ...................... solunum ve ......................... yapabilirler.
  Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) oksijenli - oksijensiz
  B) oksijenli - fermantasyon
  C) fermantasyon - oksijensiz
  D) oksijensiz - oksijenli
  E) fermantasyon - oksijenli
  Cevap: B
 • 8) Bakterilerin olumsuz ortam şartlarında oluşturdukları yapıya ne denir?
  A) Endospor
  B) Fermospor
  C) Kamçı pozisyonu
  D) Kapsülleme
  E) Pastörizasyon
  Cevap: A
 • 9) Bakterilerle ilgili aşağıdaki verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) Bakteriler eşeysiz ürerler.
  (....) Uygun kültür ortamında 60 dakikada bir ürerler.
  (....) Konjugasyon ile gen çeşitliliğini sağlarlar.
  (....) Mikroskop altında küre, çomak veya spiral şeklinde olabilir.
  (....) Oksijenli solunum yapabilirler.
  (....) Fermantasyon sonucu etil alkol, laktik asit gibi ürünler ortaya çıkar.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- D -- D
 • 10)
  I. Fotosentez yapabilen bakteriler atmosfere yüksek oranda oksijen salar.
  II. Bazı bakteriler atmosferdeki serbest azot gazının ve karbondioksit bileşiklerinin yapısına katılmasını sağlar.
  III. Organik atıkları inorganik bileşenlerine ayırır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bakterilerin yararları arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) II ve III
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder