Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Özgürlük ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Her insan özgürdür.
  B) İnsanlar düşünce özgülüğüne sahiptir.
  C) Özgürlüklerimiz sınırsızdır.
  D) Özgürlük devletler tarafından sağlanır.
  Cevap: C
 • 2)
  I. Özgürlüklerimiz sınırsızdır.
  II. Özgürlüğümüz doğduğumuz andan başlar.
  III. Özgürlüklerimiz devletler tarafından korunur.
  Özgürlükle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız I
  Cevap: D
 • 3) Arkadaşlarımızla aramızda oluşan bir sorunu çözerken hangi yaklaşımı kullanmalıyız?
  A) Uzlaşı
  B) Zıtlaşma
  C) Şiddet
  D) Nispetleşme
  Cevap: A
 • 4) Eşitlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanların hepsi eşittir.
  B) Tüm suçlara eşit ceza verilmelidir.
  C) Eşitlik adaletin temelinde vardır.
  D) Herkes eşit özgürlüğe sahiptir.
  Cevap: B
 • 5) İnsanların yaptıkları suçların cezalarını almaları, haklıların haklarına kavuşmalarına sağlanması hanisi ile olur?
  A) Şiddet
  B) Adalet
  C) Zorbalık
  D) Suçlama
  Cevap: B
 • 6)
  I. Ders çalışmak
  II. Kişisel temizlik
  III. Televizyon izlemek
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sorumluluklarımız arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
  A) İnsanlara karşı hoşgörülü olmalıyız.
  B) Bize kötülük yapanlara biz de kötülük yapmalıyız.
  C) Sorunları çözerken uzlaşı içerisinde olmalıyız.
  D) Büyüklere saygı göstermeliyiz.
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi kişisel sorumluluklarımız arasında değildir?
  A) Ödevlerimizi yapmak.
  B) Ders çalışmak.
  C) Kişisel temizliğimizi yapmak.
  D) Çevre temizliğini yapmak.
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz duygudur?
  A) Uzlaşı
  B) Güven
  C) Kıskanma
  D) Saygı
  Cevap: C
 • 10) Çocuk haklarıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Çocuk hakları evrenseldir.
  B) Çocuk hakları devletler tarafından güvence içine alınır.
  C) Çocuk hakları çocuğun ırkına göre değişir.
  D) Çocuk hakları her doğan çocuğa otomatik olarak geçer.
  Cevap: C
 • 11) Erdem 4.sınıf öğrencisidir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erdemin sorumlulukları arasında değildir?

  A) Erdem'in ev işlerinde annesine yardım etmesi.
  B) Matematik sınavı için çalışması.
  C) Akşam ve sabah dişlerini fırçalaması.
  D) Hafta sonları ve okuldan sonra para için çalışması.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki uzlaşı yöntemlerinden hangisi en ideal olanıdır?
  A) Kazan - Kaybet
  B) Kazan - Kazan
  C) Kaybet - Kaybet
  D) Kaybet - Kazan
  Cevap: B
 • 13) Farklılıklarımızla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Her toplumun benzerlikleri olduğu kadar farklılıkları da vardı.
  B) Her insan farklıdır.
  C) Farklılıklar doğaldır.
  D) Farklılıklar toplumu parçalar.
  Cevap: D
 • 14) Bireyin kendini karşıdaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına ne denir?
  A) Telapati
  B) Empati
  C) Sempati
  D) Düşünce akışı
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdaki haklardan hangisini kazanmak için bir yaşı beklememize gerek yoktur?
  A) Oy kullanma hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Askerlik hakkı
  D) Yaşam hakkı
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder