Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 4 ( 2013 KSS CÖS - Rehberlik ve Öğrenme Psikolojisi)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Öğrenme kuramlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Davranışçı kuramlar; öğrenmeyi uyarıcı ile davranış arasında bağ kurma olarak tanımlarlar.
  B) Klasik koşullanmada, koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcıdan hemen önce verilerek iki uyarıcının birleştirilmesi gerekir.
  C) Sosyal öğrenme kuramına göre birey, modelden öğrendiğini hemen davranışa dönüştürür.
  D) Bilgiyi işleme kuramına göre, duyusal kayıtta bilgi kısa bir süre kalır.
  E) İnsancıl kurama göre, bireyin benlik kavramı öğrenme yaşantılarına yön verir.
  Cevap: C
 • 2) Freud’un kişilik kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Bebeklik ve çocuklukta, kişilik yapısının tamamını id oluşturur.
  B) Ego ve süper ego, id’den ayrışarak oluşur.
  C) Ego, yürütme organı gibi davranır.
  D) Ego’nun çabaları, bireyin davranışlarının ahlaki olması yönündedir.
  E) Süper ego, çevreyle etkileşim sonucu şekillenir.
  Cevap: İPTAL
 • 3) 50 yaşındaki İsmail Bey, çocuklarıyla ve yeğenleriyle birlikte zaman geçirmekten hoşlanan, onların gelişimlerine olumlu katkılar yapan biridir.
  İsmail Bey’in bu davranışı, Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden hangisiyle
  açıklanır?

  A) Çalışkanlık
  B) Yakınlık
  C) Benlik bütünlüğü
  D) Üretkenlik
  E) Girişimcilik
  Cevap: D
 • 4) Kaan, annesine yalan söyleyerek arkadaşlarıyla bahçede oynamaya gider. Ancak koşarken düşer ve ayağı yaralanır. Kaan, “Anneme yalan söylediğim için başıma böyle bir şey geldi.” diye düşünür. Buna göre Kaan, Piaget’nin ahlak gelişim kuramında
  hangi evrede yer almaktadır?

  A) Ahlak öncesi
  B) Dışa bağımlı
  C) Özerk
  D) Gelenek öncesi
  E) Geleneksel
  Cevap: İPTAL
 • 5) Beş yaşındaki Emre, evde annesinin uyarılarını dinlememektedir. Ancak öğretmeninin sınıfta “Sizin evde ne yaptığınızdan da haberim oluyor.” demesi üzerine
  Emre evdeki kurallara daha fazla uymaya başlamıştır.
  Buna göre Emre, Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramında hangi evrede yer almaktadır?

  A) Toplumsal sözleşme
  B) Karşılıklı çıkar
  C) Ceza ve itaat
  D) İyi çocuk
  E) Kanun ve düzen
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerinden değildir?
  A) Birey, seçme özgürlüğüne sahiptir.
  B) Dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun her insan saygıya değerdir.
  C) Rehberlik faaliyetlerinde gönüllülük esastır.
  D) Rehberlik faaliyetleri takım çalışmasını gerektirir.
  E) Rehberlik faaliyetleri bütün okullarda aynı şekilde yürütülür.
  Cevap: E
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi, bireyi tanıma faaliyetleri içinde yer alır?
  A) Öğrencilerin, kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak sosyal etkinlikler düzenlemek
  B) Olumsuz öğretmen davranışlarını değiştirmek amacıyla öğretmenlere yönelik seminerler düzenlemek
  C) Psikolojik danışma süreci tamamlandıktan sonra öğrencinin yaşantısındaki değişikliklerin bilinmesine yönelik çalışmalar yapmak
  D) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve diğer özellikleri
  doğrultusunda bir eğitim programını seçmelerini sağlamak
  E) Evde öğrenciyi olumsuz olarak etkileyen şartları olumluya çevirmek amacıyla veliyle görüşmek
  Cevap: A
 • 8) Okul oryantasyon programlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tüm öğrencilere ulaşabilmelidir.
  B) Okulun sürekli bir faaliyeti olmalıdır.
  C) Uygulanmasında, okuldaki tüm görevliler iş birliği içinde olmalıdır.
  D) Velileri de kapsamalıdır.
  E) Birincil amacı, akademik başarıyı artırmaktır.
  Cevap: E
 • 9) Zeynep Öğretmen, öğrencilerini bazı niteliklerine göre gözlemleyip derecelendirme ölçeğine kayıt etmektedir.
  Aşağıdaki durumlardan hangisinde, Zeynep Öğretmen mantık hatası yapmaktadır?

  A) Sınıfa yeni gelen Sibel’in teneffüste tek başına oturduğunu görmesi üzerine onun arkadaşlık ilişkilerinin iyi olmadığı yargısına varması
  B) Derslerinde başarılı olan Aysel’i, liderlik özelliği olan bir öğrenci olarak değerlendirmesi
  C) Gözlediği nitelikler yönünden öğrencilerini genellikle orta düzeylerde derecelendirmesi
  D) Derslerinde yüksek notlar alan öğrencileri zeki olarak nitelendirmesi
  E) Derslerinde başarısız olan Ekin’i, arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorunlu olarak değerlendirmesi
  Cevap: D
 • 10) “Ailem beni hiç anlamıyor, kendimi çok yalnız hissediyorum.” diyen bir öğrenciye öğretmeni aşağıdakilerden hangisini söylerse empatik bir tepki vermiş olur?
  A) “Sence ailen seni neden anlamıyor olabilir?”
  B) “Sen yanlış düşünüyor olabilir misin?”
  C) “Çocukluğundan bahsedebilir misin?”
  D) “Bunu onlara söylemelisin.”
  E) “Ailenin sana daha yakın davranmasını istiyorsun.”
  Cevap: E
 • 11) “Ben çok yetenekliyim, çok güzel resim yapabiliyorum. Bu nedenle ressam olabilirim.” düşüncesiyle güzel sanatları seçen bir gencin bu kararı hangi kuramcının görüşüyle açıklanabilir?
  A) O’Hara ve Tiedeman
  B) Roe
  C) Ginzberg ve arkadaşları
  D) Parsons
  E) Super
  Cevap: E
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi, görüşme tekniğinin özelliklerinden değildir?
  A) Geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olması
  B) Bireyin beden dili hakkında bilgi vermesi
  C) Kullanım alanının çok geniş olması
  D) Duruma göre, kapsamda değişiklik yapma olanağı vermesi
  E) Okuma yazma bilmeyenlere de uygulanabilmesi
  Cevap: A
 • 13) Sosyometri tekniğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gruptaki sosyal ilişki örüntüsünü belirleme olanağı sağlar.
  B) Uygulanacak grup üyelerinin birbirlerini yeterince tanıması gerekir.
  C) Sonuçları, birey ve grup hakkında genelleme yapma olanağı sağlar.
  D) Sonuçları, grafiğe dönüştürülebilir.
  E) Uygulama, öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunabilir.
  Cevap: C
 • 14) Bireyin kendisini nasıl algıladığı ile başkaları tarafından nasıl algılandığı hakkında ipucu veren teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kimdir bu
  B) Sosyometri
  C) Sosyal uzaklık ölçeği
  D) Anekdot
  E) Vaka incelemesi
  Cevap: A
 • 15) Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitiminin
  ilkelerinden değildir?

  A) Özel eğitim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.
  B) Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler, özel gereksinimlerine göre birkaç sınıfta toplanırlar.
  C) Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir.
  D) Karar verme süreci; aile-okul-eğitsel tanımlama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.
  E) Hizmetler bireyin yetersizliğine göre değil, bireylerin eğitim gereksinimine göre planlanır.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder