YGS (YKS) Matematik Soruları 1 ( 2013 YGS Matematik)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 0,06
  B) 0,08
  C) 0,12
  D) 0,1
  E) 0,14
  Cevap: B
 • 2)

  Cevap: E
 • 3) Solda verilen çıkarma işlemine göre, sağdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

  A) 44
  B) 36
  C) 34
  D) 26
  E) 24
  Cevap: B
 • 4)

  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 2
  Cevap: D
 • 5)

  Cevap: B
 • 6)

  Cevap: C
 • 7)

  A) -2
  B) -1
  C) 0
  D) 1
  E) 2
  Cevap: E
 • 8) Olduğuna göre, n kaçtır?

  A) 9
  B) 10
  C) 12
  D) 13
  E) 15
  Cevap: B
 • 9) x ve y gerçel sayıları için

  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
  E) 9
  Cevap: A
 • 10) x, y ve z tam sayıları için
  2x = 3y = 5z
  olduğuna göre, toplamının alabileceği değerlerden 100’e en yakın olanı kaçtır?

  A) 93
  B) 96
  C) 98
  D) 103
  E) 105
  Cevap: A
 • 11) Olduğuna göre, A’yı tam bölen asal sayıların toplamı kaçtır?

  A) 16
  B) 18
  C) 20
  D) 22
  E) 24
  Cevap: C
 • 12) Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
  * 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır.
  * Kümedeki elemanların toplamı, en büyük elemanın 4 katına eşittir.
  Buna göre, A kümesinin en büyük elemanı nedir?

  A) 21
  B) 19
  C) 17
  D) 15
  E) 13
  Cevap: D
 • 13)

  Cevap: E
 • 14) Birbirinden farklı a, 2, b, 9 ve 6 pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayıa oluyor. Buna göre, b aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 8
  E) 10
  Cevap: C
 • 15) a ve b pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni olmak üzere, aşağıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 16) Toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır?

  A) 6
  B) 7
  C) 8
  D) 9
  E) 10
  Cevap: C
 • 17)

  Cevap: D
 • 18) x ve y iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere,
  x - y = 65
  eşitliğini sağlayan kaç tane x sayısı vardır?

  A) 20
  B) 25
  C) 30
  D) 35
  E) 40
  Cevap: B
 • 19) p bir asal sayı olmak üzere, sayısı asal oluyorsa veya sayısı iki asal sayının çarpımı biçiminde yazılabiliyorsa p’ye bir Chen asalı denir.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir Chen asalı değildir?

  A) 37
  B) 59
  C) 67
  D) 73
  E) 83
  Cevap: D
 • 20) Fonksiyonlarından hangileri, her a ve b gerçel sayısı için eşitliğini sağlar?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder