ALES Türkçe Soruları 5 (2011 Güz Ales Türkçe 1 - paragraf oluşturma, cümlede anlalm)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) (I) Son zamanlarda uzun ve sağlıklı yaşam konusunda yayımlanan kitapların sayısında bir artış var. (II) Özellikle kent hayatının insanlara dayattığı dengesiz beslenme ve yoğun stresin yol açtığı sağlık sorunları bu kitaplara olan ilgiyi artırıyor.
  (III) Dönem dönem gündeme gelen Akdeniz Diyeti, Atkins Diyeti, York Testi gibi yöntemler uzmanlarca çeşitli yönlerden eleştiriliyor. (IV) Çoğunlukla Avrupa ve ABD kaynaklı olan bu kitaplarda verilen bilgilerin toplumumuza ne kadar uygun olduğu ayrı
  bir tartışma konusu. (V) Ama yine de ortaya konan bilgilerin uzun araştırmalara dayandırılmış olması, onların güvenilirliğini az da olsa artırıyor.

  Parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: C
 • 2)
  I. E-kitapla basılı kitabı karşılaştırmak çok doğru bir şey değil. E-kitabın kullanılmasının basılı kitabı ortadan kaldıracağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye’de insanların kitapla gerçekten tanışmış olduğunu düşünmüyorum ben aslında. Bu nedenle
  basılı kitap mı, e-kitap mı tartışmasını yapmayı gereksiz buluyorum.
  II. E-kitaba olan ilginin artması için zamana ihtiyaç var. Bu konuda daha kapsamlı bir e-kitap çalışması yapılması gerektiğine inanıyorum. Yayıncılar yaptıkları işi daha ciddiye almak zorunda kalacaklar bence.
  III. Aslında e-kitabın gözle görülür bir pazar payı yok ve uzun bir süre de olmayacak gibi görünüyor. Çünkü öncelikle e-kitabın okunmasını sağlayacak araçların kullanımının ülkemizde yaygınlaşması gerekir.
  IV.Kâğıt ve mürekkep kokusunu çok seviyorum ama e-kitaba da karşı değilim. Bir yazar olarak kitaplarımın e-kitap olarak yayımlanmasına da olumlu bakıyorum.
  V. Özellikle ülkemizde e-kitabın, basılı kitapların geleceğini tehdit ettiğini hiç sanmıyorum. Bir yılda yayımlanan binlerce kitabın ancak birkaç yüz tanesinin satıldığı ülkemizde e-kitap, basılı kitabın ne varlığını tehdit edebilir ne de şimdiki satış
  miktarını düşürebilir.

  E-kitapla ilgili yukarıdaki numaralanmış paragraflardan hangileri benzer düşünceler
  içermektedir?

  A) I. ve III.
  B) I. ve V.
  C) II. ve IV.
  D) III. ve V.
  E) IV. ve V.
  Cevap: B
 • 3) Kültürel yaşamın vazgeçilmezlerinden olan edebiyat dünyasında “yazar”a kutsal ve dokunulmaz bir yaratıcılık atfedilirken çevirmen fazla önemli olmayan, ikinci derece bir işle meşgul kişi olarak nitelendirilmiştir. Oysa kültür aktarımını sağlayan en önemli
  mesleklerden birisidir çevirmenlik. Çeviri özellikle de zorlu metinlerin çevirisi ciddi emek, zaman, birikim ve yeri geldiğinde yaratıcılık isteyen bir iştir. Durum böyleyken okurlar, ellerindeki çeviri metnini, orijinal metnin yazarınca yazılmış gibi değerlendiriyor.
  Çevirmenin varlığı yalnızca “kötü çeviri”lerde hatırlanıyor. Yayınevleri, çevirmenin emeğini mümkün olduğunca ucuza satın almaya çalışırken kitap eleştirmenleri de çevirmenin adını anmayarak emeğini görmezden gelebiliyor.

  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Çevirmende bulunması gereken özelliklerin neler olduğuna
  B) Çevirmenliğin toplumda nasıl algılandığına
  C) Çevirmenlere gereken değerin verilmediğine
  D) Çevirmenlerin, emeklerinin maddi karşılığını tam olarak alamadığına
  E) Çevirmenlerin, yazar ve okuyucusuna karşı sorumluluklarına
  Cevap: E
 • 4) 13.-15. yüzyıllar arasında, Doğu’nun düşünce sistemini anlamak için Batı’nın ---- çabalar, onu bir dünya uygarlığı hâline getirmiştir. 19. yüzyıl ortalarında ise bu iki dünya arasındaki fark, ---- büyümüştür.
  Parçadaki anlam boşluklarını anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.

  A) ileri sürdüğü – beklentilere göre
  B) dayattığı – görülmemiş oranda
  C) gösterdiği – ölçülemeyecek kadar
  D) öncülüğündeki – şaşırtıcı şekilde
  E) gözetimindeki – tartışmasız olarak
  Cevap: C
 • 5) Bir toplumun ---- için uygarlık yaratan değerlerini ve kültürel kodlarını bir sonraki kuşağa ---- aktarması gerekir.
  Parçadaki anlam boşluklarını anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.

  A) geleceğe güvenle bakabilmesi – eksiksiz ve doğru olarak
  B) sınırlarını genişletebilmesi – bilimsel çalışmaların ışığında
  C) varolabilmesi – sıradan yöntemlerle
  D) geçmişini değerlendirebilmesi – ayrıntılara girmeden
  E) mevcut kaynaklarını koruyabilmesi – neden-sonuç ilişkisi kurarak
  Cevap: A
 • 6) Başarılı şair olmanın ölçütü, iyi şiir yazabilmek ve şiir sanatına katkıda bulunmaktır. Yani ----. Biraz da bundandır ki yazana değil yazılana bakılır. Şairden çok şiiri
  ele alınır, incelenir.
  Parçadaki anlam boşluklarını anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.

  A) diken üstünde olmaktır
  B) iyiye iyi, kötüye kötü demektir
  C) kalıptan kalıba girmektir
  D) yaptığı işin hakkını vermektir
  E) on parmağında on hüner olmaktır
  Cevap: D
 • 7) Yazar, yapıtında yansıttıklarıyla tek ve değişmez bir anlam dünyası yaratmış olmaz. Çünkü yazarın elinden çıktığı anda metin bağımsızlaşır, artık o yazara ait değildir;
  okurlarındır, eleştirmenlerindir. Onlar ----. Bakış açıları çoğaldıkça metin de çoğalır, gelişir. Kuşkusuz, sanat yapıtının en temel niteliği de budur.
  Parçadaki anlam boşluklarını anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.

  A) sanatçının yazın estetiği konusunda söylediklerini ne kadar uygulayabildiğini anlamaya çalışır
  B) sanatçının kendi yapıtıyla ilgili açıklamalarından çok, kendilerinin ondan ne kadar etkilendiklerine önem verirler
  C) metni çoğunlukla yazarın oluşturduğundan farklı biçimde algılarlar ve âdeta yeniden üretirler
  D) metnin içeriğinin tutarlı saptamalardan oluşup oluşmadığına bakarlar
  E) yazarın anlattıklarıyla, okuru yönlendirmedeki başarısını belirlemek isterler
  Cevap: C
 • 8) Usta haberci, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını, başından geçen ilginç olayları, dürüst bir haberci olarak kazandığı başarıları, gazeteci gözlüğünü çıkarmadan,
  objektif bir şekilde anlatıyor.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Haberci, gündemdeki olayları ele almaktadır.
  B) Haberci, deneyimi sayesinde mesleki zorlukların üstesinden gelebilmektedir.
  C) Merakının ve cesaretinin yönlendirmesiyle yaptığı işlerle ilgili ödüller almış bir habercidir.
  D) Yayımladığı haberlerle çok sayıda “ilk”e imza atmış bir habercidir.
  E) Haberci, yaptığı işe duygularını karıştırmamaktadır.
  Cevap: E
 • 9) Dünyanın en sağlam ve en güvenilir çelik kapısı Türkiye’de üretiliyor.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Öteki ülkeler kapı yapımında kullandıkları ham maddeyi Türkiye’den sağlamaktadır.
  B) Firmanın üretiminin büyük bir kısmı ihraç edilmektedir.
  C) Dünyadaki çelik kapı üretiminin büyük kısmı
  Türkiye’de yapılmaktadır.
  D) Öteki ülkelerde üretilen çelik kapılar Türkiye'de üretilenlerden daha kaliteli değildir.
  E) Türkiye’de üretilen çelik kapılar, diğer ülkelerde daha çok tercih edilmektedir.
  Cevap: D
 • 10) Batı Anadolu’nun en büyük mozaiği İzmir’de bulundu.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Doğu Anadolu’da da mozaik buluntularına rastlanmıştır.
  B) Batı Anadolu’nun başka şehirlerinde de mozaiğe rastlanmıştır.
  C) Bulunan mozaik bütünüyle korunarak günümüzeulaşabilmiştir.
  D) Batı Anadolu’da daha önce bulunan mozaikler oldukça küçüktür.
  E) İzmir, mozaik buluntusunun en çok ortaya çıkarıldığı şehirdir.
  Cevap: B
 • 11)
  I. önde gelen aydınlarından biri olarak değerlendiriliyor
  II. uygarlığın, sanatın, insanın varoluş sorunlarının
  III. Çek asıllı yazar
  IV. tartışıldığı eserleriyle de çağımızın
  V. yalnız edebiyatçı kişiliğiyle değil
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: E
 • 12)
  I. “Çocuklara Ressamlar, Van Gogh”, öykü tadında ve ilginç ayrıntılar eşliğinde, çocuklarda
  II. farklı bir yüzünü keşfetmemizi sağlayan
  III. geliştirmeyi amaçlayan bir kitap
  IV. dünyanın en ünlü ressamlarından biri olan Van Gogh’un V. görme, tarif etme ve yorumlama yeteneğini
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: A
 • 13)
  I. diyen ve fantastik gerçekçiliğin
  II. okuyanda bilim kurgu
  III. en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçının
  IV. tadı bırakan hikâyelerinden oluşuyor
  V. bu yapıt “Ben gerçekçi olmayan hiçbir şey anlatmadım.”
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: B
 • 14)
  I. Bu tutumuyla, özellikle Avrupa’yı yücelten anlatıları ve tarihsel kurguları bütünüyle reddediyor.
  II. Bunlara ek olarak böyle geniş kapsamlı bir çalışmada objektiflikten ödün vermemiş olması da yazar için başlı başına bir övgü konusu oluyor.
  III. İnsanlık tarihiyle ilgili bu serüveni, bugüne kadar sadece bilinenleri kronolojik olarak sıralayan tüm diğer dünya tarihi anlatıcılarından çok farklı bir yaklaşımla sergiliyor.
  IV. Tarihçi Clive Ponting, ilk insandan başlayarak yirminci yüzyıla kadar, insanlık tarihinin çarpıcı serüvenine farklı bir açıdan bakıyor.
  V. Bu anlatıcıların aksine hiçbir coğrafyaya ya da döneme iltimas geçmeden, tarih boyunca dünyanın her yerinde bulunan insan topluluklarının hikâyesini eş zamanlı olarak anlatıyor.
  Yukarıdaki sözler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: C
 • 15)
  I. doğal değerlerini tanıyacaklar
  II. cuma akşamı İstanbul’dan otobüslerle yola
  III. feribotla Gökçeada’ya geçecek ve adanın
  IV. çıkan katılımcılar cumartesi sabahı
  V. programın ayrıntıları bildirilecek
  VI. eşsiz güzelliklerini izleyecekler ve
  Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi bu cümlede yer almaz?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç içinde verilen anlamı içermektedir?
  A) Osmanlı Döneminde gündelik hayatta, koku veren maddelerin kullanımı önem taşırdı. (neden)
  B) İçine gül suyu konan gülabdanlar hemen her evde bulunurdu. (zorunluluk)
  C) Gülabdan, üst kısmında ince bir ağzı olan ve gül suyu serpmede kullanılan özel bir kaptı. (işlev)
  D) Gül suyu; hem kolonya yerine kullanılır hem de su muhallebisi, güllaç, aşure gibi tatlıların üzerine dökülürdü. (olasılık)
  E) Topkapı Sarayı’nda biri kuşluk vakti, diğeri akşam olmak üzere günde iki kez tütsü yakılır, gül suyu vekahve ikram edilirdi. (değerlendirme)
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilenler kanıtıyla birlikte verilmiştir?
  A) Bu yapının, Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın buyruğuyla 1091-1092 yıllarında onarıldığını, çiçekli ve kûfi yazıyla yazılmış kitabesinden öğreniyoruz.
  B) Bu cami, plan bakımından Erken İslam Dönemine ait olan Şam Emeviye Camisi’nin daha sade bir mimari üslupla Anadolu’ya yansımış hâli olarak nitelendirilebilir.
  C) Caminin batı girişinden geçilerek varılan ve bir dönem yoksullar için barınak olarak da kullanıldığı söylenen Zinciriye Medresesi, bu dinî ve kültürel yapı grubunu tamamlayan bir halkadır.
  D) Bu caminin, kubbesiz planı, revaklı avlusu ve köşeli minaresiyle Anadolu’da daha sonra yapılan camiler üzerinde belirleyici bir mimari etkisi olmamıştır.
  E) Yapılar topluluğunun ortasında büyük, dikdörtgen bir avlu bulunduğu ve bu avlunun doğu ve batı kanatlarının, üst tarafı kütüphane olan iki katlı revaklarla çevrili olduğu bilinir.
  Cevap: A
 • 18) (I) Kendinden önceki dönemin edebiyat birikimiyle ilgili hiçbir şey bilmeyen ve romanını, yazıyı kullanmadan oluşturan bir yazar hayal edebilir misiniz? (II) Homeros
  işte böyle bir sanatçıydı, söze dayalı bir geleneğe aitti. (III) Bildiklerini, Eski Yunan’da hiçbir şeyin henüz yazılı olmadığı bir dönemde öğrenmişti. (IV) Eseri, hiç işitil-
  memiş olanın çekiciliğine sahip olmakla birlikte kültürel bir değer taşımıyordu. (V) Bunun yanında, çok yetenekli olan Rimbaud da edebiyata pek çok dize hediye etmişti.
  (VI) Ne var ki Homeros gibi otodidakt, yani kendi kendine öğrenebilmeyi başarmış biri değildi ama on altı yaşındayken sağlam, klasik bir kültür aldığı için Latinceye
  eşsiz dizeler kazandırmıştı.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir yargı söz konusudur?

  A) I. ve II.
  B) I. ve III.
  C) II. ve III.
  D) IV. ve V.
  E) IV. ve VI.
  Cevap: E
 • 19) (I) Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, ilköğretim kurumlarında öğrencilerin sınavlardaki başarısını artırmak amacıyla sıkça başvurulan test çözme uygulamala-
  rının, SBS başarısını artırdığını gösteren bir kanıt bulunmuyor. (II) Kamuoyundaki genel kanının aksine dershaneye gitme sıklığının SBS başarısını artırmadığı, dershaneye giden öğrencilerle gitmeyen öğrencilerin SBS puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmadığı, araştırmanın ortaya koyduğu ilginç sonuçlardan. (III) Aynı araştırmaya göre, kendine güveni fazla olanlarla ezberleyen değil anlayarak öğrenmeyi tercih eden
  öğrenciler başarılı oluyor. (IV) Böyle olduğu hâlde öğrenciler ezberleme yoluyla öğrenmeyi tercih ediyorlar. (V) Ayrıca öğretmenleriyle yapıcı ilişkiler içinde olanlar
  daha başarılı oluyorlar.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır?

  A) I, II ve III
  B) I, II ve IV
  C) II, III ve V
  D) II, IV ve V
  E) III, IV ve V
  Cevap: C
 • 20) (I) Kazılar sonucunda ortaya çıkan Germenicia antik kentindeki Roma Dönemine ait muhteşem taban moza ikleriyle bir süredir ilgi çeken Kahramanmaraş, bir kültür
  ve turizm kentine dönüşme, yeni bir kimlik kazanma hazırlığında. (II) Kentin kenar mahallelerinde 2007 yılında bulunan bu eserler, daha ilk anda büyük heyecan uyan-
  dırdı. (III) Uzmanlara göre, arkeolojik kazıların kapsamlı ve etkin bir planlamayla yürütülmesi ve alanın açık hava müzesine dönüştürülmesi gerek. (IV) Ne var ki bu, ciddi bir mali desteği ve çabayı gerektiriyor. (V) Çünkü antik kalıntılar, üzerinde dört mahallenin yer aldığı ve yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı 146 hektarlık bir alanın altın-
  da bulunuyor. (VI) Kısacası kamulaştırma, projeyle ilgili önemli sorunlardan biri olarak görünüyor.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirme söz konusudur?

  A) I.
  B) II.
  C) IV.
  D) V.
  E) VI.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder