LGS (LKS) Matematik Soruları 6 ( 2017 Teog 2.Dönem Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Cevap: D
 • 2)

  Cevap: A
 • 3)

  Cevap: B
 • 4) [AF] = [BC] = 4 cm ve [FC] = 6 cm olduğuna göre [DB] kaç santimetredir?

  A) 6
  B) 7
  C) 10
  D) 11
  Cevap: D
 • 5) 18 tane 9’un çarpımının, 3 tane 3’ün toplamına bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi - 9x $ x cebirsel ifadesine özdeş değildir?

  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninde, AB kenarına ait yükseklik ile DEF
  üçgenindeki F açısına ait açıortayın uzunlukları toplamı kaç birimdir?


  A) 13
  B) 10
  C) 9
  D) 6
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninde, AB kenarına ait yükseklik ile DEF
  üçgenindeki F açısına ait açıortayın uzunlukları toplamı kaç birimdir?


  A) 13
  B) 10
  C) 9
  D) 6
  Cevap: B
 • 9) Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazladır.
  Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır?

  A) 14
  B) 15
  C) 16
  D) 17
  Cevap: C
 • 10) Verilen koordinat düzleminde P, R, S, T noktaları işaretlenmiştir.
  Buna göre aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi 2 / 3 olur?


  A) R ile T
  B) R ile S
  C) P ile T
  D) P ile S
  Cevap: D
 • 11)

  Cevap: A
 • 12) Uç noktaları A ve B olan 60 cm uzunluğundaki bir tel iki noktasından bükülüp A ve B noktaları çakıştırılarak, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olacak şekilde bir üçgen oluşturulacaktır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu üçgenin kenarlarından birinin santimetre cinsinden uzunluğu olamaz?

  A) 20
  B) 28
  C) 29
  D) 30
  Cevap: D
 • 13) Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip mavi ve kırmızı toplar bulunmaktadır.
  Torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi
  olamaz?

  A) 1 / 2
  B) 3 / 2
  C) 1 / 3
  D) 3 / 4
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ab + a + bc + c cebirsel ifadesine özdeştir?
  A) (a + b) (c + 1)
  B) (a + c) (b + 1)
  C) c . (a + b)
  D) a. (b + c)
  Cevap: B
 • 15) 2x + y - 4 = 0 denkleminin belirttiği grafik yukarıda verilmiştir.
  Buna göre a + b kaçtır?


  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
  Cevap: C
 • 16) Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin alanını santimetrekare cinsinden gösteren cebirsel
  ifade aşağıdakilerden hangisidir?


  A) x + y + 2
  B) 2xy
  C) xy + 2x
  D) xy + 2
  Cevap: B
 • 17) - 3 . (x + 7) >= 6 eşitsizliğinin çözümü aşağı dakilerden hangisidir?
  A) x <= 9
  B) x >= - 9
  C) x <= - 9
  D) x >= 9
  Cevap: C
 • 18)

  Cevap: D
 • 19)

  Cevap: A
 • 20) Kareli zeminde verilen AB doğru parçası O noktası etrafında döndürülerek A l B l doğru
  parçası elde edilmiştir.
  Buna göre AB doğru parçasına aşağıdaki dönme hareketlerinden hangisi uygulanmıştır?


  A) Saat yönünde 90
  B) Saat yönünde 270
  C) Saat yönünün tersi yönünde 180
  D) Saat yönünün tersi yönünde 270
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder