Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yerleşme çekirdeklerinin dağılışı yerleşme dokusunu oluşturmaktadır.
  Buna göre;
  * Su kaynakları
  * Ekonomik faaliyetler
  * Güvenlik
  * Yeryüzü şekilleri
  * Deniz etkisi
  verilenlerden kaç tanesi yerleşme dokusunun oluşmasında etken faktörlerdendir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: B
 • 2)
  I. Arazinin engebeli olduğu alanlar.
  II. Su kaynaklarının fazla olduğu alanlar.
  III. Tarım alanlarının parçalı olduğu alanlar.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde dağınık yerleşim alanlarının görülme olasılığı daha fazladır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 3) Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde diğerlerine göre dağınık yerleşme daha fazladır?
  A) Bayburt
  B) Gümüşhane
  C) İstanbul
  D) Erzincan
  E) Rize
  Cevap: E
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi dağınık doku yerleşme tipi özelliklerinden biri değildir?
  A) Evler dağınıktır.
  B) Su kaynakları fazladır.
  C) Engebe azdır.
  D) Tarım alanları parçalıdır.
  E) Evler birbirlerine uzaktır.
  Cevap: C
 • 5) Toplu doku yerleşimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Evler dağınıktır.
  B) Su kaynakları fazladır.
  C) Engebe azdır.
  D) Tarım alanları parçalıdır.
  E) Evler birbirlerine uzaktır.
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplu yerleşme görülme olasılığı daha azdır?
  A) Kayseri
  B) Diyarbakır
  C) Giresun
  D) Ankara
  E) Konya
  Cevap: C
 • 7) Evlerin rastgele şekilde ve geniş alanlara yayılarak oluşturulan yerleşme yapısı hangisidir?
  A) Gevşek dokulu yerleşme
  B) Dağınık yerleşme
  C) Toplu yerleşme
  D) Kollektif yerleşme
  E) Bütün doku yerleşimi
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi yerleşme planına göre kırsal yerleşme tiplerinden biri değildir?
  A) Hat boyu yerleşme
  B) Işınsal planlı yerleşme
  C) Küme planlı yerleşme
  D) Yol boyu yerleşme
  E) Simetrik yerleşme
  Cevap: E
 • 9) Demir yolu, su kanalı, akarsu vadisi gibi alanlarda uzunlamasına oluşturulan yerleşme tipi hangisidir?
  A) Hat boyu yerleşme
  B) Işınsal planlı yerleşme
  C) Küme planlı yerleşme
  D) Yol boyu yerleşme
  E) Dairesel planlı yerleşme
  Cevap: A
 • 10) Yerleşme evlerinin birbirlerine yakın ve düzensiz konumlandırıldığı yerleşme tipi hangisidir?
  A) Hat boyu yerleşme
  B) Işınsal planlı yerleşme
  C) Küme planlı yerleşme
  D) Yol boyu yerleşme
  E) Dairesel planlı yerleşme
  Cevap: C
 • 11) Şekilde verilen yerleşme tipi hangisidir?

  A) Hat boyu yerleşme
  B) Işınsal planlı yerleşme
  C) Küme planlı yerleşme
  D) Yol boyu yerleşme
  E) Dairesel planlı yerleşme
  Cevap: B
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi kırsal yerleşmelerin bulunduğu alanlar arasında gösterilemez?
  A) Akarsu kenarları
  B) Deniz veya göl kenarları
  C) Sanayi alanları
  D) Dağların etekleri
  E) Vadi içleri
  Cevap: C
 • 13)
  I. Ormancılık ve dokumacılık
  II. Turizm
  III. Tarım
  IV. Balıkçılık
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kırsal yerleşim alanlarının ekonomik faaliyetleri arasında gösterilebilir?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve IV
  D) I, II, III ve IV
  E) III ve IV
  Cevap: D
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi gevşek dokulu yerleşme oluşumunda etkili değildir?
  A) Arazinin genişliği
  B) Bölgenin ekonomik faaliyeti
  C) Toplumsal ilişkiler
  D) Arazinin yapısı
  E) Kültürel etkenler
  Cevap: E
 • 15) Gevşek dokulu yerleşme ülkemizde en çok hangi bölgede bulunur?
  A) Akdeniz kıyıları
  B) Karadeniz kıyıları
  C) Karadeniz iç kısımları
  D) İçanadolu bölgesi
  E) Ege kıyıları
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder