KPSS Eğitim Bilimleri Soruları 3 (2013 KPSS Eğitim Bilimleri - Gelişim Pslikolojisi)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Annesi, 11 aylık Ceren’i uyuması için yatağına yatırdığında, her seferinde çiçekli battaniyesini üstüne örtmektedir. Ceren, uyku saati olmasa da çiçekli battaniyesini gördüğü zaman uyumak istemektedir. Ceren’de görülen bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
  A) Zincirleme
  B) Koşullanma
  C) Şekillendirme
  D) Kendiliğinden geri gelme
  E) Genelleme
  Cevap: B
 • 2) Bir araştırmada farelere, önce yiyecek ödülü için pedala basmaları öğretilmiştir. Daha sonra 1. günde; bir grup farede pedala basma ödüllendirilmemiş, diğer grup fareye ise pedala basmanın ardından şok verilmiştir. Sonraki üç günde, her iki grupta da pedala basma davranışı ödüllendirilmemiştir. İlk gün, şok verilen fareler, ödüllendirilmeyen farelerden daha az pedala basmıştır. Ancak daha sonraki günlerde artık şok
  verilmediği zaman pedala basma davranışı kademeli olarak geri dönmüş ve 4. günün sonunda pedala basma davranışı her iki grupta da aynı sıklıkta görülmüştür.
  Bu araştırma sonuçlarına göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Cezanın uzun vadeli etkileri, olumlu pekiştirmenin etkileri kadar kalıcıdır.
  B) Cezanın etkileri, uzun vadede sönmenin etkilerine benzerdir.
  C) Ceza işlemiyle davranış, belli bir süre baskılanıp bir süre sonra yeniden ortaya çıkabilir.
  D) Ceza, kısa vadede sönmeden daha etkilidir.
  E) Ceza, olumsuz pekiştireçten daha etkilidir.
  Cevap: E
 • 3) Yemek masasının yemeği veya tren düdüğünün ayrılığı hatırlatması, aşağıda verilen öğrenme durumlarından hangisiyle en iyi açıklanır?
  A) İçgörüsel
  B) Çağrışımsal
  C) Örtük
  D) Sosyal
  E) Dolaylı
  Cevap: B
 • 4) Reklam sektöründe; modelin, gözlemci tercihleri üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak otomobil, gıda ve temizlik maddeleri gibi ürünlerin tanıtımında beğenilen ve sevilen kişilerin yer alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
  A) Statü özellikleri
  B) Algıda seçicilik
  C) Güdülenme
  D) Davranışa dönüştürme
  E) Sembolleştirme
  Cevap: A
 • 5) Yalçın, üniversite sınavına planlı ve programlı çalışarak hazırlanmıştır. Bu plana göre, belli zamanlarda ders çalışmış, haftada bir gün spor yapmış ve bazen sinemaya, tiyatroya gitmiştir. Üniversite sınav sonuçlarına göre de istediği programa yerleşmiştir.
  Bu durum, sosyal öğrenme kuramı ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

  A) Karşılıklı belirleyicilik
  B) Öz yeterlik
  C) Öz düzenleme
  D) Davranışa dönüştürme
  E) Öngörü
  Cevap: C
 • 6) Annesini örgü örerken gören 7 yaşındaki Duru, “Ben de örgü örmek istiyorum. Bana da öğret.” der. Annesi de, “Kızım, daha küçüksün. Birkaç yıl daha geçsin, öğretirim.” diye cevap verir. Bir süre sonra annesi, Duru’nun kendi başına örgü ördüğünü görür. Bunu nasıl öğrendiğini sorduğunda Duru, kendisinden birkaç yaş büyük olan ablasından öğrendiğini söyler.
  Duru’nun bu durumu, Vygotsky’e göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

  A) Yakın gelişim alanı
  B) Dolaylı öğrenme
  C) Model alma
  D) Yapı iskelesi
  E) Örtük öğrenme
  Cevap: A
 • 7) Üç yaşındaki Elif, babasıyla her akşam okudukları hikâye kitabının sayfalarını çevirip her sayfada yazılanları okur gibi yaparak doğru bir sırayla anlatmaktadır.
  Elif’in hikâye kitabında yazılanları okuma bilmeden öğrenmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

  A) Duyuşsal öğrenme
  B) Koşullu öğrenme
  C) Gizil öğrenme
  D) Akıl yürütme
  E) Anlamlandırma
  Cevap: C
 • 8) Bir öğretmenin; dönem başında dersin genel çerçevesini bir bütün olarak sunması, daha sonra ayrıntılara inmesi ve üniteyi kendi içinde ve diğer ünitelerle bir bütünlük taşıyacak şekilde anlatması, öğrenme kuramlarından hangisinde vurgulanmaktadır?
  A) İnsancıl
  B) Davranışçı
  C) Beyin temelli
  D) Gestalt
  E) Sosyokültürel
  Cevap: D
 • 9) Üçüncü sınıfa devam eden Ali, okulun rehber öğretmenine, “Öğretmenimiz sınıfta daha çok belli arkadaşlarımızla ilgileniyor. Beni görmezden geliyor. Ben de okula gelmek istemiyorum.” diyerek duygularını paylaşmıştır.
  Ali'nin okula gitmek istememesinin nedeni, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

  A) Güvende olma
  B) Başarılı olma
  C) Kendini gerçekleştirme
  D) Fizyolojik
  E) Ait olma
  Cevap: E
 • 10) Bilgiyi işleme kuramını temel alarak ders anlatmak isteyen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması en az beklenir?
  A) Öğrencinin, öğrendiklerini anlamlı hâle getirmesine yardımcı olacak örnekler vermesi
  B) Öğrenciye, öğrendiklerini hatırlaması için ipuçları vermesi
  C) Yeni bilgiyi, bilinen bilgilerle ilişkilendirerek anlatması
  D) Bilgiyi öğrenciye aktarırken ayrıntılara yer vermesi
  E) Öğrencileri derse istekli hâle getirmesi
  Cevap: E
 • 11) Aşağıdaki unutma durumlarından hangisi, kısa süreli bellekle ilgilidir?
  A) Saklanan bir eşyanın yerini unutma
  B) Çok iyi tanınan bir kişinin adını unutma
  C) Konuşurken araya birinin girmesi sonucu ne söylediğini unutma
  D) İyi bilinen bir eşyanın adını unutma
  E) Sıklıkla gidilen bir yerin adresini unutma
  Cevap: C
 • 12) Dizisel öğrenme; bir listeyi oluşturan maddeleri, sunulduğu ardışık sıra ile hatırlamayı öğrenmektir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, dizisel öğrenme örneklerinden biri değildir?

  A) Alfabe öğrenme
  B) Şiir
  C) Tekerleme
  D) İl plakaları
  E) İsim öğrenme
  Cevap: E
 • 13) Bir araştırmada; kedi yavruları, hayatlarının üçüncü haftasından on beşinci haftasına kadar süren dönem boyunca sadece dikey çizgiler görebildikleri bir ortamda
  büyütülmüşlerdir. Daha sonra hem yatay hem de dikey çizgilerin bulunduğu bir ortamda teste tabi tutulan kediler yalnızca dikey çizgileri görebilmişler ancak daha
  önce hiç karşılaşmadıkları yatay çizgileri görememişlerdir.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Olgunlaşma
  B) Hazırbulunuşluk
  C) Kritik dönem
  D) Büyüme
  E) Transfer
  Cevap: C
 • 14) Yağız ve Mert, 5 yaşlarında iki çocuktur. Yağız, kendini sözel olarak çok iyi ifade etmekte ve başkalarıyla rahat iletişim kurmaktadır. Mert ise henüz kendini sözel olarak
  iyi ifade edememekte ve başkalarıyla iletişimde çekingen durmaktadır.
  Bu durumu en iyi açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gelişim bir bütündür.
  B) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
  C) Gelişim, nöbetleşe devam eder.
  D) Gelişimde kritik dönemler vardır.
  E) Gelişim, genelden özele doğrudur.
  Cevap: B
 • 15) Ergenlik dönemi özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ergenliğe erken giren kızların özgüvenleri yüksektir.
  B) Erken olgunlaşan erkek ergenler daha çok ilgi görürler.
  C) Ergenlerde “Bana bir şey olmaz.” düşüncesi yaygındır.
  D) Erkeklerde boy uzaması, kızlara göre daha ileri yaşlara kadar devam eder.
  E) Kız ergenlerin bedenlerindeki yağ oranı daha fazladır.
  Cevap: A
 • 16) Televizyon kumandasını mikrofon olarak kullanan Defne’nin bu davranışı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
  A) Toplumsal aktarım
  B) Dengeleme
  C) Özümleme
  D) Uyma
  E) Olgunlaşma
  Cevap: C
 • 17) Arda, bir bilgisayar oyunundaki tüm seviyeleri geçerek oyunu bitirmek ister. Oyunu bitirebilmek için oyun sırasında bilgisayar programı tarafından verilen ipuçlarını ve yönergeleri takip eder. Arda son seviyelere yaklaştığında artık bilgisayardan ipucu almadan seviyeleri hızla geçmeye başlar.
  Buna göre, Arda’ya bilgisayar programı tarafından sunulan yönlendirmeler Vygotsky’nin aşağıdaki bilişsel gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanır?

  A) Kültürel araç
  B) Sembolleştirme
  C) Yapılandırma
  D) Uyum sağlama
  E) Yapı iskelesi
  Cevap: E
 • 18) Annesi üç yaşındaki Murat’ın, her zaman giydiği yağmur çizmelerinin içine, daha sıcak tutması için bir kılıf koyarak çizmenin boyun kısmına doğru bu kılıfı kıvırmıştır. Çizmelerin görünümünün kısmen değişmesi üzerine Murat, “Aaa! Bu çizmelerim de çok güzel! Diğerleri nerede anne?” diye sormuştur.
  Bu küçük değişiklikten sonra Murat’ın aynı çizmeyi yeni bir çizmeymiş gibi görmesi, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

  A) Benmerkezcilik
  B) Yapaycılık
  C) Canlandırmacılık
  D) Odaklanmacılık
  E) Nesne sürekliliği
  Cevap: D
 • 19) Piaget; bilişsel gelişim kuramında, uyaran çevresinin zenginliğinin çocukların bilişsel gelişimlerini desteklediğini vurgulamıştır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, çocuğun bilişsel gelişimine doğrudan katkı sağlamaz?

  A) Çocukların değişik oyuncaklarının olması
  B) Çocuklara öz bakım becerilerinin kazandırılması
  C) Çocuklara farklı yaşantıların sunulması
  D) Çocuklara eğitici televizyon programlarının izletilmesi
  E) Çocuklara farklı türden kitapların okunması
  Cevap: B
 • 20) Üç yaşındaki Can, annesinden kendisine omlet yapmasını ister. Annesi Can’a omlet hazırlarken Can da mutfak tezgâhının önüne çektiği taburenin üstüne çıkar. Annesine “Sana yardım etmek istiyorum. Yumurtaları ben kıracağım.” der. Can’ın bu isteği, Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
  açıklanır?

  A) Üretkenlik
  B) Girişimcilik
  C) Kendine güven
  D) Özerklik
  E) Çalışkanlık
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder