...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1)
  >>> def sayi_topla(sayi1,sayi2)
  >>>> return sayi1 + sayi2

  >>> sonuc = sayi_topla()
  >>>print(sonuc)
  Yukarıda verilen kod boğu python dilinde çalıştırıldığında hani sonucu veriri?

  A) Eksik parametre hatası
  B) Fazla parametre hatası
  C) String hatası
  D) 19
  E) Çalışma zamanı hatası
  Cevap: A

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi programlama dilinde fonksiyonların sağladığı yararlar arasından gösterilemez?
  A) Programın yönetimini kolaylaştırır.
  B) Daha doğru çözüm üretilebilir.
  C) Daha kolay hata ayıklama yapılır.
  D) Kod satırlarını genişletmek daha kolaylaşır.
  E) Daha fazla kod satırı yazılmasını sağlar.
  Cevap: E

 • 3) Uzun kenar ile kısa kenarı verilen bir dikdörtgenin alanını hesaplayan fonksiyonu aşağıya yazınız.
  (uzun kenar: 10, kısa kenar: 5)

  // Fonksiyon
  >>>
  >>>>

  // Ana program
  >>>
  >>>
  Cevap: def alan(u_kenar, k_kenar) ----- return u_kenar * k_kenar ---- alan = alan(10,5) ---- print(alan)

 • 4) Klavyeden girilen bir sayının çift sayı olup olmadığını kontrol eden fonksiyonu python programlama dilinde yazınız.
  // Fonksiyon
  >>>
  >>>>
  >>>>>
  >>>>
  >>>>>

  // Ana program
  >>>
  >>>
  Cevap: // Fonksion: def kontrol(n) ----- if ( (n % 2 ) = 0) ----- return "Çift" ---- else ---- return "Tek" ----- // Ana program: sonuc = kontrol(int(input("Sayıyı Giriniz: ")) ----- print("Girilen sayı: " , sonuc)

 • 5) Aşağıdaki kodlardan hangisi python dilinde yazdığımız kodun fonksiyon olduğunu belirtir?
  A) choice
  B) select
  C) body
  D) def
  E) name
  Cevap: D

 • 6)
  >>> sayi = random()
  >>> print(sayi)
  Yukarıdaki komut bloğu çalıştırıldığında hangi sayı çıktısını vermez?

  A) 0
  B) 0,3
  C) 1.04
  D) 0.567
  E) 0.63
  Cevap: C

 • 7)
  >>> def set(sayi)
  >>>> sayi = sayi * 3
  >>>> return sayi

  >>> get = set(3)
  >>>print(get)

  Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) 3
  B) 6
  C) 9
  D) 12
  E) 27
  Cevap: C

 • 8) Python programlama dilinde rastgele sayı üreten kütüphanede aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi yoktur?
  A) Random
  B) Choice
  C) Randrange
  D) Select
  E) Seed
  Cevap: D

 • 9)
  I. Def
  II. Fonksiyon ismi
  III. Parametre
  IV. Gövde
  Yukarıdakilerden hangisi python programlama dilinde fonksiyon tanımlarker zorunlu olan fonksiyon bölümü arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I, IV ve IV
  C) I, II, III ve IV
  D) I ve III
  D) III ve IV
  Cevap: B

 • 10) Kendisine gönderilen sayının karesini alan 'kare_al' fonksiyonu aşağıya yazınız.
  >>>
  >>>>

  >>>>
  >>>>
  Cevap: def kare_al(sayi) ----- return sayi * sayi ---- kare = kare_al(5) ---- print(kare)
 • Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.