AÖL Türk Dili ve Edebiyatı Soruları 2 ( 2017- 2018 AÖL 1.Dönem 1.Oturum 627)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kur’an-ı Kerim’de ismi “melekülmevt” olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cebrail
  B) Azrail
  C) Mikâil
  D) İsrafil
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen kutsal kitaplardan değildir?
  A) Zebur
  B) İncil
  C) Tevrat
  D) Avesta
  Cevap: D
 • 3) Kâbe’nin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir?
  A) Umre
  B) Tavaf
  C) Hac
  D) Vakfe
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler’den biri değildir?
  A) Ziya Osman Saba
  B) Kenan Hulusi Koray
  C) Sabri Esat Siyavuşgil
  D) Faruk Nafiz Çamlıbel
  Cevap: D
 • 5) Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel, popüler halk tiyatrosunu; çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Koçyiğit Köroğlu,
  Bir Pazar Günü ve Köşebaşı ünlü oyunlarıdır.
  Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sait Faik Abasıyanık
  B) Reşat Nuri Güntekin
  C) Yaşar Kemal
  D) Ahmet Kutsi Tecer
  Cevap: D
 • 6) “Tercüman-ı Ahval” gazetesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) İlk özel gazete olarak kabul edilmektedir.
  B) Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından çıkarılmıştır.
  C) Kurtuluş Savaşı sürecinde yayımlanan gazetelerdendir.
  D) Ceride-i Havadis gazetesinden önce yayımlanmaya başlanmıştır.
  Cevap: A
 • 7) Duyguların, düşüncelerin ve yaşanılan olayların; günü gününe kaydedilerek oluşturulduğu metinlerdir.
  Bu cümlede tanımı verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gezi Yazısı
  B) Deneme
  C) Günlük
  D) Makale
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının taşıması gereken özelliklerden değildir?
  A) Gezilip görülen yerler gerçekte olduğu gibi tasvir edilmelidir.
  B) Gezilen yerler okuyucuya yüzeysel olarak aktarılmalıdır.
  C) Yalın bir dil ve açık bir anlatım kullanılmalıdır.
  D) Gezilen yerlerin özellikleri, ilgi çekici bir biçimde anlatılmalıdır.
  Cevap: B
 • 9) II. Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarındandır. Onun eserlerinde tabiat ve insan sevgisi ağır basar. Romanı destana yaklaştırır. Ölmez Otu’nda kısa cümlelerle canlı betimlemeler yapar.
  Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Orhan Veli Kanık
  B) Yaşar Kemal
  C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  D) Cemal Süreya
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Aynaroz Kadısı – Musahipzade Celâl
  B) Karayar Köprüsü – Refik Erduran
  C) Oyunlarla Yaşayanlar – Orhan Asena
  D) Midas’ın Kulakları – Güngör Dilmen
  Cevap: C
 • 11) Şiirlerinde; ölüm, sonsuzluk, zaman, an, rüya, hülya ve geçmiş zamana duyulan özlemi konu olarak işler. Ayrıca yazdığı makaleleri “Edebiyat Üzerine Makaleler” adlı eserde toplamıştır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ece Ayhan
  B) Sezai Karakoç
  C) Cahit Külebi
  D) Ahmet Hamdi Tanpınar
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Hatıralar – Ruşen Eşref Ünaydın
  B) Anamın Kitabı – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Mavi Sürgün – Halikarnas Balıkçısı
  D) Portreler – Reşat Nuri Güntekin
  Cevap: D
 • 13) Doğayı sevmek öyle kolay olmamıştır insanoğlu için. Doğanın uysallaştırılması, evcilleştirilmesi ve bu yoldan sevilmeye başlanması için aradan uzun dönemler geçmiştir. Doğayı seven edebiyat ve doğayı severek bezeyen mimarlık ise insanoğlunun çok sonraları gerçekleşen büyük bir başarısıdır. Siz doğayı bir de insan-
  sız düşünün. Kaçacak yer ararsınız. Bütün konular arasında doğayla insan arasındaki ilişkiden hoşlanıyorum ve her zaman ona dönüyorum.
  Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

  A) Anı(hatıra)
  B) Deneme
  C) Günlük
  D) Gezi yazısı
  Cevap: B
 • 14) Birden İstiklal Marşı’nın ilk notaları duyuluyor. Türk dilinin yeni çığırı açılıyor. Bütün bu kalabalık ayağa kalkıyor. El şakırtıları, mızıka sesini yer yer bastırıyor ve kubbeden ta-
  şacak bir hız alıyor. Kapıdan yana bakıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başı, bu alkış çağlayanının üstünde bir güneş gibi... “Hiç kimseye bakmıyor sanılan, fakat herkesi ve her şeyi gören, herkesi kendine doğru sevgi ile çeken gözlerinin engin mavisi
  şimdi kimin ve neyin üstünde dinleniyor; hareketli başının içinde şimdi ne
  düşünceler kaynaşıyor?” diye düşündüğümü anımsıyorum.
  Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

  A) Deneme
  B) Gezi yazısı
  C) Makale
  D) Anı(hatıra)
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Geçmiş Zaman Olur ki – Haldun Taner
  B) Kalp Ağrısı – Memduh Şevket Esendal
  C) Öyle Bir Hikâye – Sait Faik Abasıyanık
  D) Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar
  Cevap: B
 • 16) Yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüne - - - - denir. Eskiden bu tür yazılara “kalem tecrübesi” denirdi. Bu türün ele aldığı konuların sınırı yoktur. Kişiyi ve toplumu ilgilendiren her
  şey konu olarak ele alınabilir.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) anı(hatıra)
  B) deneme
  C) makale
  D) gezi yazısı
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Gezi Notları – Enis Batur
  B) Pasifik Kıyılarında – Nedim Gürsel
  C) Himalayalar ve Ötesi – Nasuh Mahruki
  D) Katmandu’dan Meksika’ya –Zeynep Oral
  Cevap: A
 • 18) Babür Şah’ın yazdığı Babürname, - - - - türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

  A) anı
  B) deneme
  C)günlük
  D) makale
  Cevap: A
 • 19)
  • Fıkra; güldürücü ve gazetelerde yayımlanan fıkralar olmak üzere iki başlık altında incelenir.
  • Sefaretnameler de birer gezi eseri olarak kabul edilir.
  • Gazetelerin ilk sayfasında ve sütununda yayımlanan makalelere “giriş makalesi” denir.
  Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) D – Y – D
  B) D – D – Y
  C) Y – D – Y
  D) Y – Y – D
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının önemli denemecilerindendir?
  A) Mehmet Âkif Ersoy
  B) Tevfik Fikret
  C) Yahya Kemal Beyatlı
  D) Nurullah Ataç
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder