AÖL Fizik Soruları 2 (2017 -2018 AÖL 1.Dönem 1.Oturum 425)
 • 1) 1 kg kütleli cisme ait ivme ‒ zaman grafiği şekildeki gibidir.
  Cismin 5. saniye sonunda ivmesi kaç m/s2’dir?


  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  Cevap: B

 • 2) Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki makara sistemi serbest bırakılıyor.
  Buna göre sistemin ivmesi kaç m/s 2 ’dir? (g=10 N/kg)


  A) 1
  B) 2
  C) 8
  D) 10
  Cevap: B

 • 3) Aynı düzlemde verilen K ve L vektörlerinin toplamı (K + L ) kaç birimdir?
  (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)


  A) 1
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: B

 • 4) Sürtünmelerin önemsenmediği sabit makara ile kurulan şekildeki sistemde 30 N’luk cismi yukarı kaldırmak için uygulanması gereken kuvvet kaç Newton’dur?

  A) 30
  B) 20
  C) 10
  D) 5
  Cevap: A

 • 5) Yerden 4 m yükseklikte M noktasından serbest bırakılan 1 kg’lık taş şekildeki gibi yerdeki K noktasından 6 m/s hızla geçiyor.
  Buna göre sürtünme nedeniyle ısıya dönüşen enerji kaç joule’dür? (g=10 m/s 2 )


  A) 8
  B) 22
  C) 40
  D) 58
  Cevap: B

 • 6) Yerden h kadar yükseklikten yatay doğrultuda V0 hızıyla atılan bir cismin yatay atış hareketi için
  I. Yatay ve düşey doğrultuda iki boyutta hareket eder.
  II. Yatay doğrultudaki hızı sabit hızlıdır.
  III. Düşey doğrultuda serbest düşme hareketi yapar.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D

 • 7) Boyutu a olan küp şeklindeki bir cismin boyutu 2a’ya çıkarılıyor.
  Buna göre bu cismin dayanıklılığı ilk durumuna göre nasıl değişir?

  A) Yarıya iner.
  B) 2 kat artar.
  C) 4 kat azalır.
  D) 4 kat artar.
  Cevap: A

 • 8) Günlük hayattan bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
  I. Çay bardağı ile tabağının arasındaki sudan dolayı yapışması
  II. Yaprakların su yüzeyinde batmadan yüzmesi
  III. Masa üstüne dökülen su damlalarının küresel durması
  ifadelerinden hangileri adezyon ile açıklanır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: A

 • 9) Ömer düz bir pistte kumandalı arabasını bir doğru boyunca hareket ettirmektedir. Harekete ait hız değerleri tablodaki gibidir.


  Cevap: C

 • 10) Aynı düzlemde X, Y, Z ve T vektörleri verilmiştir.
  Buna göre hangisi en büyük vektördür?
  (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)


  A) X
  B) T
  C) Y
  D) Z
  Cevap: B

 • 11) Şekildeki dairesel levha düşey düzlemde K noktası etrafında dönebilmektedir.
  Buna göre hangi kuvvet levhayı tek başına döndüremez?


  A) F 1
  B) F 2
  C) F 3
  D) F4
  Cevap: A

 • 12) Bir arabaya ait hız ‒ zaman grafiği şekildeki gibidir.
  Buna göre
  I. Arabanın hızı her saniyede 2 m/s artmaktadır.
  II. Arabanın (0 - 4) saniyedeki yer değiştirmesi 16 m’dir.
  III. Arabanın ivmesi 6 m/s2 dir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: C

 • 13) Trafik lambasına 16 m/s hızla yaklaşan bir araba sürücüsü trafik lambasının kırmızıya döndüğünü görünce frene basıyor.
  Araba durunca hızı kaç m/s olur?

  A) Sıfır
  B) 8
  C) 4
  D) 24
  Cevap: A

 • 14) Sürtünmesiz bir düzlemde duran şekildeki 2 kg’lık cisme 50 N’luk kuvvet etki etmektedir.
  Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?


  A) 10
  B) 20
  C) 50
  D) 60
  Cevap: C

 • 15) Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.
  Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir?

  A) 3
  B) 4
  C) 6
  D) 12
  Cevap: C

 • 16) Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.
  Buna göre
  I. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.
  II. Esnek çarpışmada momentum korunur.
  III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D

 • 17) Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir?
  A) İtme kuvvetleri
  B) Rüzgar kuvveti
  C) Manyetik kuvvet
  D) Kaldırma kuvveti
  Cevap: C

 • 18) Palangalar ile ilgili;
  I. Sabit ve hareketli makaralardan oluşur.
  II. Gemilerde, inşaatlarda yüksek katlara malzeme çıkarmada
  kullanılır.
  III. Palangalarda makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı da artar.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D

 • 19) Eğim açıları sırasıyla a, 2a ve a olan sürtünmesiz eğik düzlemlerin tepesinden bırakılan m, 2m ve 2m kütleli cisimlerin ivmeleri sırasıyla a1, a2 ve a3 tür.
  Buna göre ivmelerin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?


  A) a2 > a1 = a3
  B) a1 > a2 > a3
  C) a2 = a3 > a1
  D) a3 > a2 > a1
  Cevap: A

 • 20) Şekildeki K aracı batıya doğru 30 m/s hızla L aracı da batıya doğru 20 m/s hızla gitmektedir.
  Buna göre K aracındaki gözlemci L aracını hangi hızla hangi yöne gidiyor görür?


  A) 50 m/s hızla batı
  B) 30 m/s hızla doğu
  C) 10 m/s hızla doğu
  D) 20 m/s hızla batı
  Cevap: C

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.