...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  Cevap:
 • 2) Murat'ın sesi aşağıdaki ortamlardan hangisinde daha hızlı yayılır?
  A) Havada
  B) Suda
  C) Katı ortamda
  D) Gazlarda
  Cevap: C
 • 3) Eski Türk filmlerinde trenin gelip gelmediğini kontrol etmek için oyuncular kulaklarını tren raylarına yaklaştırarak bakıyorlardı.
  Buna göre oyuncuların tren raylarına kulaklarını yaklaştırmasının sebebi hangisidir?

  A) Sesin havada en hızlı yayılmasından dolayı.
  B) Sesin katılarda daha hızlı yayılmasından dolayı.
  C) Rayların sıcaklığına bakmak için.
  D) Rayların genleşmesine bakmak için.
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ses yayılmaz?
  A) Havada
  B) Uzayda
  C) Suda
  D) Karanlık ortamda
  Cevap: B
 • 5)
  I. Deniz
  II. Karanlık oda
  III. Havası boşaltılmış bir oda
  Yukarıdaki ortamlardan hangisinde veya hangilerinde ses yayılmaz?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız III
  D) Yalnız I
  Cevap: C
 • 6) Fen bilimleri dersi için fasulye yetiştirmek isteyen Meryem, Fasulyeyi tohum olarak ektikten sonra;
  I. Oksijen
  II. Isı
  III. Su
  verilenlerden hangilerini tohuma vermelidir ki tohum çimlenebilsin?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği sonucu bir bitki tohumun çimlenmesinde problem olamz?
  A) Isı miktarı
  B) Oksijen miktarı
  C) Ses miktarı
  D) Su miktarı
  Cevap: C
 • 8) Mustafa elindeki çiçek tohumlarını ekerek çiçek yetirştirmek istemektedir.
  Mustafa tohumları hangi ortama ekerse çiçekleri yetişmez?

  A) Evin önündeki bahçeye.
  B) Odasında bulunan çiçek kovasına
  C) Ağzı sıkıca kapatılmış bir kavanoza.
  D) Okulun bahçesine
  Cevap: C
 • 9) Aşağıda verilen maddelerden hangisi sesi diğerlerine göre daha iyi iletir?
  A) Tahta
  B) Su
  C) Hava
  D) Saman
  Cevap: A
 • 10) Sesin katı maddelerde daha iyi iletilmesinin sebebi hangisidir?
  A) Tanecikleri arası boşluğun fazla olması.
  B) Tanecikler arası boşluğun az olması.
  C) Taneciklerin çekim gücünün zayıf olması.
  D) Taneciklerin sabit durduğu için.
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki maddelerden hangisinin geri dönüşümü yapılabilir?
  A) Pil
  B) Yarısı yenmiş elma
  C) Mantar
  D) Yemek atığı
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki durumlardan hangisinde ışığın soğrulması görülmez?
  A) Patlıcanın güneşte büzüşmesi
  B) Siyah rengin güneşte bozarması.
  C) Güneşte bekleyen birinin bronzlaşması
  D) Güneşte aynada yansımanın olması.
  Cevap: D
 • 13) Türkçe adı Helyum ve Latince ismi Helios olan elementin sembolü hangisidir?
  A) H
  B) He
  C) Ne
  D) F
  Cevap: B
 • 14) Azot elementinin özelliklerinden hangisi doğru değildir?
  A) Element numarası 4'tür.
  B) Elementin sembolü N'dir.
  C) Latince adı Nitrogenium'dur.
  D) Ne sembolü ile de gösterilir.
  Cevap: D
 • 15)
  I. Şerbet --> Su + Şeker
  II. Gazoz --> Su + Tatlandırıcı
  III. Deniz suyu --> Su + Tuz
  Verilen çözeltilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder