Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Coğrafya Soruları 2 ( AÖL 207-2018 1.Dönem 1.Oturum 157)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Gelişmişlik seviyesi yüksek ancak doğum oranı düşük olan ülkeler nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygular.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?

  A) Fransa
  B) Hindistan
  C) Bangladeş
  D) Endonezya
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir?
  A) Tiflis
  B) Bükreş
  C) Beyrut
  D) Londra
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisi değildir?
  A) Pirinç
  B) Pancar
  C) Pamuk
  D) Tütün
  Cevap: A
 • 4) Eksterm doğa olaylarından biri olan tsunami için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Kıyı şehirlerinde yıkımlara sebep olur.
  B) Klimatolojik karakterli doğa olayıdır.
  C) Volkanik faaliyetleri harekete geçirir.
  D) Şiddetli kuraklıkların ardından gerçekleşir.
  Cevap: A
 • 5) İnsanların doğaya müdahale edip şekillendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
  daha fazla olmuştur?

  A) Tarımı keşfetmesinin
  B) Madenleri işlemesinin
  C) Hayvanları evcilleştirmesinin
  D) Sanayi devrimini gerçekleştirmesinin
  Cevap: D
 • 6) Türkiye yeryüzü şekillerinin en önemli özelliklerinden biri olan oldukça dağlık arazi yapısı, özellikle yol yapım maliyetlerini arttırıp zorlaştırmakta ayrıca kötü hava koşulları da ulaşımda aksamalara yol açmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorunları aşmada kullanılan yöntemler arasında sayılamaz?

  A) Tünel yapmak
  B) Viyadük yapmak
  C) Baraj yapmak
  D) İstinat duvarları yapmak
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi sonucunda beklenmez?
  A) Kıyı çizgisinin değişmesi
  B) Deniz seviyesinin yükselmesi
  C) Maden rezervlerinin artması
  D) Sahil şehirlerinin sular altında kalması
  Cevap: C
 • 8) Barut, kâğıt ve pusulanın icadı, ipekli dokuma, Filozof Konfüçyüs ve çini sanatı hangi medeniyete ait izlerdir?
  A) Çin
  B) Yunan
  C) Hint
  D) Mısır
  Cevap: A
 • 9) Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.
  Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayisinin gelişmesi
  B) Turizm sektörünün gelişmesi
  C) Ulaşım imkânlarının gelişmesi
  D) Sera yapılan alanların genişlemesi
  Cevap: B
 • 10) Kentlerdeki çekici faktörler ile kırsal alanlardaki itici faktörlerin bir araya gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
  A) Sanayileşmeye
  B) Tarımsal artışa
  C) Erozyonun hızlanmasına
  D) Kırsal alandan kentlere yapılan göçlere
  Cevap: D
 • 11) Sanayi başta olmak üzere günümüzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.
  Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır?

  A) İnşaat
  B) Giyim
  C) Petrol
  D) Otomotiv
  Cevap: B
 • 12) Türkiye’de oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasıyla
  B) Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerde olmasıyla
  C) Dağlarının doğu-batı hattı boyunca uzanmasıyla
  D) Coğrafi özelliklerinin kısa mesafelerde değişmesiyle
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biridir?
  A) İnsan
  B) Yer şekilleri
  C) İklim
  D) Coğrafi konum
  Cevap: A
 • 14) Türkiye haritasında gösterilen hatlarda (1 ve 2) yol yapımının güç ve yüksek maliyetli olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gür ve sık ormanların varlığı
  B) Denize paralel uzanan sıradağlar
  C) Sürekli değişen sıcaklık ortalamaları
  D) Hat üstünde bulunan göl ve akarsular
  Cevap: B
 • 15) Türkiye’nin sahip olduğu büyük potansiyele rağmen aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin ülke sınırları içinde ki yük ve yolcu taşımacılığında payı yeterince artmamıştır?
  A) Kara yolu
  B) Deniz yolu
  C) Demir yolu
  D) Hava yolu
  Cevap: B
 • 16) Aşağıdaki şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır?
  A) Ordu - Giresun
  B) Van - Hakkari
  C) Erzincan - Erzurum
  D) Antalya - Muğla
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Dünyaʼdaki önemli boru hatlarının Türkiye üzerinde yoğunlaşmasını açıklayan temel durumlardan biridir?
  A) Dünya petrol rezervlerinin yüzde 65’inin bölgede bulunması
  B) Nüfus yoğunluğunun Dünya ortalamasının üzerine çıkması
  C) Yer şekillerinin boru hattı yapımına uygun olması
  D) Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması
  Cevap: A
 • 18) Doğu Anadolu’nun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Yer şekillerinin
  B) Nüfus yoğunluğunun
  C) İklim özelliklerinin
  D) Su kaynaklarının
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette piyasaları önemli şekilde etkileyen unsurlardan biri değildir?
  A) Savaşlar
  B) Gümrük tarifeleri
  C) Spor müsabakaları
  D) Vergi politikaları
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Ege denizi kıyılarında hüküm sürmüş medeniyete ait tarihi alanlardan biridir?
  A) Side
  B) Patara
  C) Aspendos
  D) Efes
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder