...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sıvı maddelerin akmaya karşı gösterdikleri direnç hangisidir?
  A) Akma direnci
  B) Akıcılık
  C) Viskozite
  D) Viskoz direnci
  E) Akım direnci
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdaki sıvılardan hangisinin viskozitesi diğerlerine göre daha büyüktür?
  A) Kola
  B) Su
  C) Alkol
  D) Bal
  E) Gliserin
  Cevap: D
 • 3) Sıvılar arasındaki viskozitenin farklı olaması hangisinin sonucudur?
  A) Atam büyüklüğü
  B) Moleküller arası bağlar
  C) Elektron sayısı
  D) Bağ çeşiti
  E) Proton sayısı
  Cevap: B
 • 4)
  I. Molekül kütlesi
  II. Moleküller arası bağlar.
  III. Sıcaklık
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri maddenin viskozitesini etkiler?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız III
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 5) Sıvının yeterli enerji alarak sıvı yüzeyindeki taneciklerin ayrılması olayına ne denir?
  A) Ayrışma
  B) Buharlaşma
  C) Donma
  D) Çözülme
  E) Erime
  Cevap: B
 • 6)
  * Denizden çıktığımızda üşüme olması.
  * Elimize kolonya döküldüğünde serinlik hissinin olması.
  * Toprağın altındaki suyun soğuk olması
  Yukarıda verilenler hangisinin sonucudur?

  A) Ayrışma
  B) Buharlaşma
  C) Donma
  D) Çözülme
  E) Erime
  Cevap: B
 • 7)
  I. Sıvı
  II. Katı
  III. Gaz
  Yukarıda verilen maddenin hallerinden hangileri buharlaşma özelliği gösterebilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) II ve III
  Cevap: A
 • 8)
  * Maddenin cinsi
  * Maddenin yüzeyi
  * Sıcaklık
  * Nem
  * Rüzgar
  Yukarıdakilerden kaç tanesi maddenin buharlaşma hızını etkiler?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: E
 • 9)
  I. Sıcaklık arttıkça
  II. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti arttıkça
  III. Yüzey alanı arttıkça
  Yukarıda verilenler hangisinde buharlaşma hızı artar?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi artıkça buharlaşma hızı düşer?
  A) Yüzey alanı
  B) Sıcaklık
  C) Rüzgar
  D) Hava sıcaklığı
  E) Nem miktarı
  Cevap: E
 • 11) Havadaki su baharının tekrar su haline gelmesine ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Yoğuşma
  B) Donma
  C) Endotermik
  D) Buhar döngüsü
  E) Su döngüsü
  Cevap: A
 • 12) Kapalı bir kaptaki suyun, buharlaşma hızı ile yoğunlaşma hızının eşit olduğu durama ne denir?
  A) Denge basıncı
  B) Denge buhar basıncı
  C) Denge yoğuşma basıncı
  D) Buhar - yoğuşma dengesi
  E) Buhar dengesi
  Cevap: B
 • 13)
  I. Sıvının cinsine
  II. Sıvının saflık derecesine
  III. Sıcaklığa
  Yukarıdakilerin hangisinin veya hangilerinin değişmesi sonucu denge buhar basıncı da değişiklik gösterir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: D
 • 14) Bir sıvıya belirli bir sıcaklık verilerek sıvının sıcaklığının belirli bir sıcaklığa ulaştığında sıvının her yerinde meydana gelen buharlaşma olayına ne denir?
  A) Yoğunlaşma
  B) Buhar hızı
  C) Kaynama
  D) Viskozite
  E) Buharlaşma noktası
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi değişmesi sonucu sıvının kaynama noktasında bir değişiklik olmaz?
  A) Ortam basıncı
  B) Sıvının cinsi
  C) Sıvının saflık durumu
  D) Dış basınç
  E) Sıvının miktarı
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder