...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * Buzlu cam
  * Kitap
  * Sis
  * Hava
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yarı saydam maddedir?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  Cevap: C
 • 2) Işık için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Etrafta yayılması için maddesel ortama ihtiyacı vardır.
  B) Doğrusal yayılır.
  C) Boşlukta yayılabilir.
  D) Katı maddelerde yayılamaz.
  Cevap: A
 • 3)
  I. Dalgalar halinde yayılır.
  II. Katı maddelerde yayılabilir.
  III. Boşlukta yayılabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangileri ses için doğrudur?

  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: A
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi hem ses hem de ışık için doğrudur?
  A) Doğrusal olarak yayılır.
  B) Boşlukta yayılabilir.
  C) Bir enerji çeşitidir.
  D) Dalgalar halinde yayılır.
  Cevap: C
 • 5) Hangi mevsimde gölge boyumuz diğerlerine göre daha uzundur?
  A) Yaz
  B) Kış
  C) İlkbahar
  D) Sonbahar
  Cevap: B
 • 6) Bir cisim sabit iken ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığında hangisi olur?
  A) Cimsin gölgesi kısalır.
  B) Cismin gölgesi uzanır.
  C) Cismin gölgesi kaybolur.
  D) Bir değişiklik olmaz.
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besinlerini kendileri üretebilir?
  A) Aslanlar
  B) İnsanlar
  C) Ağaçlar
  D) Balıklar
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisinde zararlı mikroskobik canlıların görevi yoktur?
  A) Hastalıkların yayılmasında.
  B) Yoğurdun mayalanmasında
  C) Yiyeceklerin çürümesinde
  D) Ekmeğin küflenmesinde
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdaki durumlardan hangisinde çevreden ısı alınır?
  A) Odunun yanması
  B) Suyun donması
  C) Kömürün alevlenmesi.
  D) Kağıdın tutuşturulması.
  Cevap: B
 • 10) Sıcaklıkları farklı iki madde etkileşime sokulduğu zaman hangisi olur?
  A) Maddeler arasında ısı alış verişi olarak ısı dengelenir.
  B) Isısı fazla olan madde daha fazla ısı alır.
  C) Isısı az olan madde daha fazla ısı verir.
  D) Bir değişiklik olmaz.
  Cevap: A
 • 11) Vücut ısımızı ölçmek için kullanılan araç hangisidir?
  A) Kronometre
  B) Steteskop
  C) Mikroskop
  D) Termometre
  Cevap: D
 • 12) Bitkiler ........... ve ............. olmak üzere iki gruba ayrılır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) çiçekli ve dalsız
  B) üretebilen ve üretemeyen
  C) çiçekli ve çiçeksiz
  D) çiçeksiz ve heteretrof
  Cevap: C
 • 13)
  I. Papatya
  II. Çalı
  III. Karayosunu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çiçeksiz bitkilere örnek olarak gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 14)
  * Bitkinin toprakta sabitlenmesini sağlar.
  * Toprağın derinliklerindeki suyu almasını sağlar.
  Yukarıda verilenler bitkinin hangi organının görevidir?

  A) Gövde
  B) Dal
  C) Çiçek
  D) Kök
  Cevap: D
 • 15) Ahmet bağırdığında sesi aşağıdaki ortamlardan hangisinde duyulmaz?
  A) Sınıfta
  B) Kırda
  C) Uzayda
  D) Suda
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • DERYA
 • 2020-05-15

Bence bu sınav 2019 2020 sınavı değil