LGS (LKS) Türkçe Soruları 4 ( 2016 2.Dönem Teog Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  Leylek leylek lekirdek,
  İki dirhem bir çekirdek.
  Lak lak eder kuş dilince,
  Göçüp gider güz gelince.
  Yedi iklim dört bucak,
  Gezip tozar şen şakrak

  Kara kara kayacık,
  İçi dolu mayacık.
  Pazardan getirdim,
  Kor ateşte pişirdim.
  Kebap oldu kestane,
  At ağzına bir tane.
  Bu tekerlemelerde ortak olmayan yön aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İkilemeye yer verilmesi
  B) Dize sayılarının eşit olması
  C) Devrik cümle kullanılması
  D) Yansıma kelimelerden yararlanılması
  Cevap: D
 • 2) Bizim halılarımızda, kilimlerimizde, heybelerimizde ve benzeri dokuma işlerimizde tatlı,
  yuvarlak çizgiler yoktur. Kilimlerimizde sürekli rastlanan üçgenler, kareler, beşgenler estetik tasalardan değil tezgâh zoruyla doğmuştur. Çünkü bizim tezgâhlarımızda yuvarlak çizgi dokunamaz. Köylerimizde yapılan dokuma tezgâhları ta Orta Çağ’dan hatta eski çağlardan kalma en ilkel tezgâhlardır.
  Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

  A) Dokuma işlerimizde bazı motiflerin bulunmayışının sebebi nedir?
  B) Halılarımızda hangi geometrik şekiller vardır?
  C) Tarihî olaylar kilimlerimize nasıl yansımıştır?
  D) Dokuma tezgâhları ne zamandan beri kullanılıyor?
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir eşyanın, nesnenin yıprandığını” anlatan bir söz kullanılmamıştır?
  A) Arada sırada eski mahallemize gidip arkadaşlarımı görüyordum.
  B) Kış aylarında kabak lastiklerle yola çıkanlar kazalara sebep oluyor.
  C) Kimse ilgilenmediği için dedemlerin evi harabeye dönmüştü.
  D) Külüstür bir kamyona eşyaları yükleyip erkenden yola çıkmışlardı.
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “telaşlanmak” anlamında bir deyim kullanılmamıştır?
  A) Onca zamandan sonra onu karşımda görünce elim ayağıma dolaştı.
  B) Ardından atlı kovalıyor sanki, niye bu acele anlayamadım.
  C) Üniversiteye kaydını son güne bırakınca etekleri tutuştu.
  D) Sen de bizimle gelmek istiyorsan elini çabuk tutmalısın.
  Cevap: D
 • 5) Öğretmen olarak gittiğim köylerde düzenlediğim şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve öğrencilere okuduğum kitaplarla onların 'zihin dünyalarında farklı iklimler oluşturmaya' çalıştım.

  Bu cümleye tırnak içindeki kelime grubunun kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Hayal güçlerini geliştirmek
  B) Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak
  C) Yeni bakış açıları kazandırmak
  D) Değişik yaklaşımlarla karşılaştırmak
  Cevap: B
 • 6) Hiç, çoban koyunu güder mi dağda,
  Olmasa gözleri süt, yoğurt, yağda?
  Bu dizelerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yapılan iyilikler hiçbir zaman unutulmaz.
  B) Zararla sonuçlanacak durumlardan uzak durmak gerekir.
  C) Toplumsal fayda söz konusu olduğunda bireysellik ortadan kalkar.
  D) İnsanlar bir işi yaparken kendilerini düşünürler.
  Cevap: D
 • 7)
  I. Başkarakterin çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan tipik sahne, piknik yapan bir
  ailenin resmedildiği sahnedir.
  II. Çünkü biz biliriz ki köpekler filmlerde de gerçek hayatta da bizim dostumuzdur.
  III. Ben çocukken her pazar sabahı televizyon da film saati olurdu.
  IV. O resmin olmazsa olmazı, çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir
  köpekti.
  Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda
  sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) III - I - IV - II
  B) III - II - I - IV
  C) III - II - IV - I
  D) III - IV - I - II
  Cevap: A
 • 8) (I) Çocuklar için çalışan bir sivil toplum örgütü, harika bir sandalet geliştirmiş. (II) Sıcak
  iklimlerde giyilmek üzere tasarlanan sandalet, sahibinin ayağı büyüdükçe büyüyor. (III) Sandaletin ön ve arka tarafında tabanın uzamasını sağlayan, ayarlanabilen bantlar; yan taraflarında genişlemesini sağlayan çıtçıtlar bulunuyor. (IV) Böylece beş numara büyüyebilen sandalet yaklaşık beş yıl boyunca kullanılabiliyor.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) I. cümlede beğeni dile getirilmiştir.
  B) II. cümlede şaşırma anlamı vardır.
  C) III. cümlede yakınma anlamı vardır.
  D) IV. cümle pişmanlık
  Cevap: A
 • 9) Öğretmenlerin, anne ve babaların çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yayımlanmış bütün şiir kitaplarını sağlamaları güçtür. Bu ihtiyacı en kısa yoldan karşılayacak eserler ise özel olarak düzenlenmiş şiir antolojileridir. Antolojiler, birçok şiir örneğini bir arada sunduğu için çocukların farklı şiirlere tek kitap üzerinden ulaşmasına imkân sağlamaktadır.
  Böylece çocuklar beğendikleri bir şiirle ve şairle karşılaştıkları için şiire daha çabuk ısınırlar. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırmanın faydaları
  B) Çocukların hayal dünyasını geliştirecek şiirlerin taşıdığı nitelikler
  C) Çocuklara şiir okuma alışkanlığı kazandırmada antolojilerin önemi
  D) Antolojilerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
  Cevap: C
 • 10) Bundan yıllar önce Batılı alışveriş merkezlerinin ilklerinden Paris pasajları hakkında yazan düşünür Walter Benjamin (Voltır Benjamin), onları “endüstriyel lüksün bir buluşu” olarak tanımladı. Çünkü endüstriyel üretimin tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Ne var ki o zamanlar toplum yapısı hâlen üretim üzerine kuruluydu. Bugün ise Türkiye’nin herhangi bir yerinde açılan alışveriş merkezlerinin var olma sebebi, dünyadaki örnek-
  lerinden farklı değil. Alışveriş merkezleri artık, tüketim temelli ekonominin bir buluşu hâline geldi.
  Bu metne göre alışveriş merkezlerinin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlara yeni iş olanakları sunması
  B) Endüstriyel ürünlerin tüketiciye ulaştırılması
  C) İnsanların boş zamanlarını değerlendirmesi
  D) Üretim merkezi olarak kullanılması
  Cevap: B
 • 11) Aldığım şeylerin parasını ödemekten haz duyarım; omuzlarımdan bir yük atmış, bir çeşit kölelikten kurtulmuş gibi olurum. Ama hesap kitap, pazarlık isteyen alışverişe yanaşmam. Yaradılışıma çok aykırı gelen o sıkıcı konuşmalara düşmektense pazarlık ortamını bırakır kaçarım. - - - -
  Bu metin aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa düşüncenin yönü değişir?

  A) Böylelikle özenle koruduğum saygınlığımı yitirmemiş olurum.
  B) Ne var ki kısa bir süre sonra yine sevmediğim bir pazarlık ortamında bulurum kendimi.
  C) Gelgelelim çevremdekiler bu huyumu pek beğenmezler.
  D) Öte yandan pazarlığın insan ilişkilerini geliştirdiğini de bilirim.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdakilerin hangisinde metnin sonunda yay ayraç içinde verilen hikâye unsuru yoktur?
  A) Sabah olmuştu. Kapının aralıklarında bembeyaz ışık çizgileri parlıyordu. O hiç böyle dalıp kalmaz, güneş doğmadan uyanırdı. Doğruldu. Sedirden atladı, ayakkabıları olmadan yürüdü. Bu saatte evde olmaması gerekirdi. (Yer)
  B) En kalın, en katı demirleri mısır yaprağı gibi incelten, kâğıt gibi yumuşatan Koca
  Ali, sanatını kimseden değil; kendi kendine öğrenmişti. Artık kasabanın en iyi demircisi
  olmuştu. (Kişi)
  C) İki bin kişilik kuşatma ordusunun çadırları, kaleye giren geniş yolun sağındaki büyük
  dişbudak ağaçlarının etrafına kurulmuştu. Yerlere kazıklanmış kır atlar, yabancı kokular
  duyuyor gibi sık sık başlarını kaldırarak kişniyor; tırnaklarıyla toprağı kazıyordu. (Zaman)
  D) Şiddetini arttıran fırtınayla birlikte dalgalar geminin gövdesini dövüyordu. Gemi
  alabora olmak üzereydi. Kaptan, limanın buralarda bir yerde olduğunu biliyor ama
  pusulaları bozulduğu için karanlıkta yönünü tam olarak bulamıyordu. (Olay)
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki metinlerden hangisi “Siz öykülerinizi nasıl oluşturuyorsunuz?” sorusuna yanıt
  olarak söylenmiştir?

  A) Bir defa öykü yazmanın öykü anlatma yeteneğiyle birlikte doğduğunu ancak yazmanın başka bir tekniği olduğunu da düşünüyorum. Bence bu durum göz ardı edilemez.
  B) Yaşamım boyunca her zaman öykü düşündüğümü söyleyebilirim. Onu düşünerek
  biçimlendirmeye ve olgunlaştırmaya çalışırım. Bu, biraz zaman alır; hazır olduğunu
  düşündüğümde yazarım öykümü.
  C) Öykünün bendeki karşılığını şöyle açıklayabilirim: Öykü türü insanı artılarıyla, eksile-
  riyle en yoğun olduğu zamanlarda yakalayıp yine yoğun bir anlatımla dar hacimde
  sunabilen bir türdür.
  D) Bu soruyla karşılaştığımda her defasında ben de kendimde yeni bir şeyler keşfediyorum galiba. Geriye dönüp baktığımda şunu söyleyebilirim: Ben öykü yazmaya sadece öykü yazmak için başlamışım.
  Cevap: B
 • 14) Hizmete yeni açılan Ali Kuşçu Uzay Evi, uzaya ve bilime meraklı çocuklara gök bilim alanında erken yaşta eğitim imkânı sağlıyor. Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda bulunan bu merkez, ismini uzay alanında yaptığı araştırmalarla bilinen en ünlü gök bilimci Ali Kuşçu’dan alıyor. Merkezde çocuklara uzayı ve uzay araştırmalarını öğretmek için etkileşimli bir eğitim ortamı sunuluyor. Bu metin dil ve anlatımı yönünden incelen-
  diğinde;
  I. Olay örgüsüne dayanmaktadır.
  II. Açıklamaya başvurulmuştur.
  III. Karşılaştırma yapılmıştır.
  IV. Benzetmeye yer verilmiştir.
  yargılarından hangisi söylenemez?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) III ve IV.
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur?
  A) Niçin bu derenin suları kara Niçin böyle hırçın akıyor dere? (Kişileştirme)
  B) Gönlüm, benim gönlüm, o bir rüzgârdır Sonsuz denizlerin ufkunda eser (Benzetme)
  C) Gözlerinden akan her damlada Okyanuslar kadar derinlik gördüm (Abartma)
  D) Güneşin ışıktan kollarını yakalıyor gök Ağır ağır çekiyor dağın sırtına (Konuşturma)
  Cevap: D
 • 16) Tablodaki cümleler çatı özelliklerine göre incelenmiştir.
  Bu tabloda numaralı cümlelerden hangisi nin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 17) (I) Yanan odunların sesini ninni gibi algılamakla geçti çocukluğum. (II) Özellikle geceleri
  sobanın küçük deliklerinden tavana ateşin dansı yansırdı. (III) Aynı noktaya biraz fazla
  baktığımda gördüklerimi insan figürüne benzetirdim. (IV) Eğilip kalkan, hoplayıp zıplayan ateş insanlar olurdu tavanda.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tek yargı vardır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
  A) Sakız ağaçları, doğanın insana sunduğu en lezzetli armağanlardan biridir.
  B) Hava iyice kararınca yıldızlar fenerimiz oluyordu.
  C) Karadeniz’in batı kıyıcığında cana yakın bir memleket vardır.
  D) Yemyeşil yosunların üzerinden akan su, güzel görüntüler
  Cevap: A
 • 19) Bu metinde numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?
  A) Bence şairler içinde şiire en tutkun şair yaşayanları kastediyorum- odur.
  B) O sıralar -on on beş yıl önce- pek fazla önemsememiştim bu olayları.
  C) Jürinin seçme mantığını -ben hiç anlam verememiştim- herkes beğenmişti.
  D) Bu da onları -güldürü için güldürü- gibi bir kısır döngünün içine atmıştır.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder