...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Müslümanlarla Bizans arasındaki ilk savaş hangisidir?
  A) Hayber Savaşı
  B) Mute Savaşı
  C) Uhud Savaşı
  D) Huneyn Severi
  E) Ta'if Savaşı
  Cevap: B
 • 2) Hayber Fethi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Yahudilerin Şam ticaret yolunu tehdit etmesi ile kıvılcımlanmıştır.
  B) Yahudiler Müslüman ticaret kervanlarına zarar vermesi fethi hızlandırmıştır.
  C) Yahudilerin Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtması sebepleri arasındadır.
  D) Savaşı Müslümanlar kaybetmiştir.
  E) Şam ticaret güvenliği sağlanmıştır.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisinde Yahudilerden ilk kez haraç vergisi Müslümanlar tarafından alınmıştır?
  A) Mute savaşı
  B) Hayber'in Fethi
  C) Mekke'nin Fethi
  D) Uhud savaşı
  E) Bedir savaşı
  Cevap: B
 • 4)
  I. Kimsenin malına dokunulmamıştır.
  II. Genel af ilan edilmiştir.
  III. Esirler serbest bırakılmıştır.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mekke Fetinden sonra Peygamber efendimizin yaptığı davranışlardandır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 5)
  * Hicaz bölgesinde İslamın yayılışının önündeki engeller ortadan kalktı.
  * Müşriklerin Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiştir.
  Yukarıdaki verilenler hangisinin sonucudur?

  A) Mekke'nin Fethi
  B) Hudeybiye Antlaşması
  C) Uhud Savaşı
  D) Ta'if Seferi
  E) Huneyn Seferi
  Cevap: A
 • 6) Cahiliye döneminden beri süregelen ve Mekke'nin fethinden sonrada Peygamberimizin izni ile Kabe'nin anahtarını korumakla görevli olan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ebubekir
  B) Hz. Osman
  C) Osman bin Talha
  D) Hz. Ali
  E) Bilal Habeşi
  Cevap: C
 • 7) Arap yarımadasındaki son putperest tehditin ortadan kaldırıldığı savaş hangisidir?
  A) Ta'if Seferi
  B) Huneyn Seferi
  C) Mute Savaşı
  D) Mekke'nin Fethi
  E) Hayberin Fethi
  Cevap: B
 • 8)
  * Arabistan dışına yapılan ilk seferdir.
  * Yolculuk sırasında bür çok kavim müslüman olmuştur.
  Yukarıda verilenler hangisinin sonucudur?

  A) Ta'if Seferi
  B) Huneyn Seferi
  C) Mute Savaşı
  D) Tebük Seferi
  E) Hayberin Feth
  Cevap: D
 • 9) Ta'if sefi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) 630 yılında yapılmıştır.
  B) Taiflilere karşı yapılmıştır.
  C) Taif halkı kısa sürede teslim olmuştur.
  D) Müslümanlar tarafından müşriklere karşı düzenlenmiştir.
  E) Taiflilerin Huneyn'e yardı etmesinden dolayı düzenlenmiştir.
  Cevap: C
 • 10) Günümüzde Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılan Peygamber efendimizin kabri hangi şehirdedir?
  A) Medine
  B) Mekke
  C) Şam
  D) Taif
  E) Tebük
  Cevap: A
 • 11) Kelime anlamı olarak birinin yerine geçmek anlamına gelen, İslam devlet başkanına verilen isim hangisidir?
  A) Kağan
  B) Hükümdar
  C) Kral
  D) Halife
  E) Hilafet
  Cevap: D
 • 12) İlk halife aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Osman
  B) Hz. Ebubekir
  C) Hz. Ali
  D) Hz. Ömer
  E) Hz. Talip
  Cevap: B
 • 13)
  I. İslamın yayılışına engel olan bölgelere askeri seferler yapılmıştır.
  II. İbadet hürriyeti tanınmıştır.
  III. Kültür ve medeniyet ile İslama yarar sağlayacak yerler fethedilmiştir.
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dört halife döneminde gerçekleşmiştir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 14) Hz. Ebu Bekir'in halifelik döneminde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?
  A) İslam devleti içerisinde karışıklıklar olmuştur.
  B) Ridde Savaşları yapılmıştır.
  C) Bizansla savaşılmıştır.
  D) Suriye fethine çıkılmıştır.
  E) Yermük savaşı yapılmıştır.
  Cevap: E
 • 15) Müslümanlar hangi halife döneminde Türklere komşu olmuştur?
  A) Hz. Osman
  B) Hz. Ömer
  C) Hz. Ebubekir
  D) Hz. Ali
  E) Ebu Talip
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder