...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikropların yaptığı olaylardan biri değildir?
  A) Ekmeğin küflenmesi
  B) Sütün bozulması
  C) Sütün yoğurt olması
  D) Yemeklerin küflenmesi
  Cevap: C
 • 2)
  * Mikroskobik canlıları görmemizi sağlar.
  * Küçük canlıları binlerce kez büyüterek görmemizi sağlar.
  Yukarıda açıklamaları araç hangisidir?

  A) Teleskop
  B) Mikroskop
  C) Gözlük
  D) Kamera
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki mevsimlerden hangisinde gündüz saati uzunluğu en kısa olur?
  A) Sonbahar
  B) İlkbahar
  C) Yaz
  D) Kış
  Cevap: D
 • 4)
  I. Hastalığa yol açar.
  II. Yiyeceklerin küflenmesine yol açar.
  III. Sütten peynir elde edilmesine yol açar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri zararlı mikropların özellikleri arasında gösterilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5) Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ................. , güneşin etrafında dönmesiyle de ................. oluşur.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) mevsimler -- günler
  B) günler -- mevsimler
  C) aylar -- mevsimler
  D) yıllar -- günler
  Cevap: B
 • 6) Dünya kendi etrafında dönme süresi .................. 'dir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 1 yıl
  B) 6 ay
  C) 40 saat
  D) 24 saat
  Cevap: D
 • 7) Bir elektrik devresinde devrenin açılıp-kapanmasını sağlayan devre elemanı hangisidir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Anahtar
  D) Ampül
  Cevap: C
 • 8) Devrenin elektrik kaynağını sağlayan eleman hangisidir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Anahtar
  D) Ampül
  Cevap: A
 • 9) Bir elektrik devresinde elektrik enerjisini verdiği dirençle ışık enerjisine dönüştüren eleman hangisidir?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Anahtar
  D) Ampül
  Cevap: D
 • 10) Aşağıda verilen olaylardan hangisinde mikroskobik canlılar görev yapmaz?
  A) Yoğurt yapımı
  B) Turşu yapımı
  C) Peynir yapımı
  D) Et üretimi
  Cevap: D
 • 11) Aşağıda verilen aydınlatma araçlarından hangisi diğerlerine göre daha eski bir teknolojidir?
  A) Mum
  B) Armut lamba
  C) Florasan
  D) Meşale
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki canlılardan hangisini mikroskop olmadan gözle görülemez?
  A) Pire
  B) Arı
  C) Karınca
  D) Mikroskobik canlılar
  Cevap: D
 • 13)
  I. Hastahanelerde
  II. Okullarda
  III. Kimya işletmelerinde
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mikroskobun kullanım alanları arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 14) Basit bir elektrik devresi hazırlamak isteyen Ahmet aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz?
  A) Pil
  B) Kablo
  C) Sigorta
  D) Ampül
  Cevap: C
 • 15) Çevre kirliliğini azaltmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
  A) Çöpleri çöp kutusuna atmak.
  B) Bitmiş pilleri toprağa gömmek.
  C) Evsel kimyasal atıkları uygun çöplere atmak.
  D) Geri dönüşüme katkıda bulunma.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder