...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Programlamada bir kodu paket haline getirerek istenildiği zaman tekrar tekrar kullanmamızı sağlayan kavram hangisidir?
  A) Döngüler
  B) Koşullar
  C) Fonksionlar
  D) Değişkenler
  E) Sabitler
  Cevap: C
 • 2)
  * Int
  * String
  * Print
  * float
  * type
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi python dilinde fonksiyon olarak geçmektedir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 3) Python fonksiyon kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Zengin fonksiyon kütüphanesi vardır.
  B) Her fonksiyon bir kütüphanede saklanır.
  C) Sonradan kütüphane yüklenerek fonksiyon oluşturulur.
  D) Fonksiyon kullanılacağı zaman kütüphaneyi 'export' komutuyla içeri alırız.
  E) Fonksiyonlar işimizi çok kolaylaştırır.
  Cevap: D
 • 4)
  >>> from math import sqrt
  >>> sayi = sqrt(144)
  >>> print(sayi)
  Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir?

  A) 0
  B) 1
  C) 12
  D) 11446
  E) Hata verir.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda klavyeden girilen bir sayının karekökünü hesaplayan program verilmiştir. Ancak programda bazı kodların yazımı hatalıdır.
  Hatalı olan kodların üzerini çizerek altlarına doğrusunu yazınız.

  >>> from math export sqrt

  >>> sayi = output ( "Lütfen sayıyı giriniz: ")

  >>> sayi = sqrt(sayi)

  >>> print(sayi)
  Cevap: 1: export ----> import ---- 2: output ----> input
 • 6)
  >>> from random import random
  >>> sayi = random (1,5)
  >>> print( sayi)
  Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) 1
  B) 12
  C) 5
  D) 6
  E) Hata verir.
  Cevap: E
 • 7)
  >>> from math import pow
  >>> sayi 1 = 3
  >>> sayi 2 = 2
  >>> sonuc = pow(sayi1,sayi2)
  >>> print(sonuc)
  Yukarıdaki kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonuç alınır?

  A) 6
  B) 9
  C) 8
  D) 5
  E) 1 / 5
  Cevap: B
 • 8) Klavyeden girilen sayının mutlak değerini alan kod bloğunu yazınız.
  1. >>>
  2. >>>
  3. >>>
  Cevap: 1. from math import fabs ---- 2. sayi = input( "Sayıyı giriniz: ") --- 3. print(fabs(sayi))
 • 9) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi matematik kütüphanesine ait değildir?
  A) sqrt
  B) log
  C) time
  D) cos
  E) fabs
  Cevap: C
 • 10) Python dilinde programın istenilen süre kadar bekletilmesini sağlayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
  A) time
  B) wait
  C) sleep
  D) get
  E) post
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • Ziyaretçi
 • 2019-05-12

HARİKA