Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Yapı ve işlev bakımından benzer olan, ortak atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilen topluluk hangisidir?
  A) Alem
  B) Tür
  C) Cins
  D) Aile
  E) Sınıf
  Cevap: B
 • 2) Canlıların sınıflandırmasında Tür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk ortaya atan bilim insanı JOhn Ray'dır.
  B) Yapı ve işlev bakımından ortak özellikler taşıyan canlılar topluluğudur.
  C) Kromozom sayısı diğer türlerden farklıdır, aynı olamaz.
  D) Çiftleşmede kısır olmayan canlılar oluşur.
  E) Ortak atadan gelen canlılar topluluğudur.
  Cevap: C
 • 3) Filogenetik sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi olmaz?
  A) Birey sayısı azalır.
  B) Canlı çeşitliliği artar.
  C) Protein benzerliği azalır.
  D) Gen çeşitliliği artar.
  E) Ortak özellik azalır.
  Cevap: A
 • 4) Diğer ismi binomial olan ve Linnaeus tarafından önerilen, canlıları sınıflandırırken ortaya çıkan karışıklığı önlemek için kullanılan adlandırma sistemi hangisidir?
  A) Cins adlandırma
  B) Familya adlandırma
  C) İkili adlandırma
  D) Üçlü adlandırma
  E) Filogenetik adlandırma
  Cevap: C
 • 5)
  I. Birey sayısı
  II. Gen çeşitliliği
  III. Protein benzerliği
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Alem'den Tür'e doğru gidildikçe artar?

  A) I, II ve III
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  Cevap: E
 • 6) Binomial isimlendirilmesinde ilk sözcüğe .......... ikinci sözcüğe ise ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Cins -- Tür
  B) Tanımlayıcı -- Cins
  C) Tamamlayıcı -- Tür
  D) Cins -- Tanımlayıcı
  E) Tür -- Cins
  Cevap: D
 • 7) Binomial adlandırmada bir türün özelliğini belirten sıfat olun ve o türü tanımlamak için kullanılan kelime hangisidir?
  A) Tamamlayıcı ad
  B) Tanımlayıcı ad
  C) Cins adı
  D) Tür adı
  E) Belirtme ad
  Cevap: B
 • 8)
  I. Cins adın ilk harfi büyük geri kalan harfler küçük yazılır.
  II. Tanımlayıcı adın bütün harfleri küçük yazılır.
  III. Tür ve cins isimleri eğik yazılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri binomial adlandırma kuralları arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 9) Günümüzde canlılar karakterlerine göre kaç grupta sınıflandırılmıştır?
  A) 3
  B) 5
  C) 6
  D) 18
  E) 20
  Cevap: C
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi gruplandırılmış canlı alemleri arasında değildir?
  A) Bakteriler
  B) Mantarlar
  C) Bitkiler
  D) İnsanlar
  E) Hayvanlar
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi ökoryot hücreli canlılardan değildir?
  A) Protistler
  B) Arkeler
  C) Mantarlar
  D) Hayvanlar
  E) Bitkiler
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryot hücrelidir?
  A) Protistler
  B) Hayvanlar
  C) Mantarlar
  D) Bitkiler
  E) Bakteriler
  Cevap: E
 • 13) Bakterilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek hücreli canlılardır.
  B) Birçok ortamda bulunur.
  C) Tümü zararlı canlılardır.
  D) Dna'ları halka şeklindedir.
  E) Prokoryot hücreli canlılar arasındadır.
  Cevap: C
 • 14) Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Tek veya çok hücreli olabilirler.
  B) Sporla veya tohumla ürerler.
  C) Selülozdan yapılmış hücre duvarları vardır.
  D) Nişasta depolar.
  E) Ototrof canlılardır.
  Cevap: E
 • 15)
  * Çok hücrelidirler.
  * Glikojen depolarlar.
  * Heterotrof beslenirler.
  * Hücre çevresinde duvar yoktur.
  Yukarıda verilenler hangi canlıların özelliğidir?

  A) Arkeler
  B) Hayvanlar
  C) Mantarlar
  D) Bitkiler
  E) Protistler
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder