ALES Matematik 1 soruları 4 (2011 Güz Ales)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) x ve y tam sayıları için olduğuna göre,
  I. x sayısı tektir.
  II. y sayısı çifttir.
  III. x . y >= 0’dır.
  ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) II ve III
  Cevap: A
 • 2) A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı üç rakam olmak üzere, yalnızca A, B ve C kullanılarak oluşturulan, rakamları birbirinden farklı tüm üç basamaklı doğal
  sayıların toplamı 1776’dır.
  Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  E) 12
  Cevap: A
 • 3) Etiket fiyatı 5p / 4 TL olan bir ürün, sezon sonunda p TL’ye satılıyor.
  Sezon sonunda bu ürüne etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim yapılmıştır?

  A) 10
  B) 20
  C) 25
  D) 40
  E) 80
  Cevap: B
 • 4) Bir mağaza sahibi, almış olduğu 60 tişörtün her birini 20 TL’den satmayı planlamıştır. Fakat daha sonra tişörtlerden 12’sinin defolu olduğu ortaya çıkmış ve mağaza sahibi defolu tişörtlerin tanesini 10 TL’den satmıştır.
  Bu mağaza sahibi, başlangıçta planladığı geliri elde etmek için defolu olmayan tişörtlerin her birini kaç TL’ye satmalıdır?

  A) 20,5
  B) 21
  C) 21,5
  D) 22
  E) 22,5
  Cevap: E
 • 5) 8 işçi günde 9 saat çalışarak bir işi 10 günde tamamlıyorsa 4 işçi günde 12 saat çalışarak aynı işi kaç günde tamamlar?
  A) 12
  B) 15
  C) 16
  D) 18
  E) 20
  Cevap: B
 • 6) Koyun sürüsüne sahip bir köylü, 3 koyuna karşılık 1 inek takas ederek 20 inek aldığında sürüdeki hayvanların toplam piyasa değeri 3000 TL artıyor. 1 koyunun piyasa değeri 750 TL olduğuna göre, 1 ineğin piyasa değeri kaç TL’dir?
  A) 2050
  B) 2100
  C) 2250
  D) 2350
  E) 2400
  Cevap: E
 • 7) Bir halı beş aşamada dokunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, her bir aşamanın bir işçi tarafından bitirilme süresi gösterilmiştir.

  Bir halıyı bir işçi tek başına dokumaya başlamış ve 1. aşamayı bitirmiştir. Daha sonra bu işçiye iki işçi daha katılmış ve kalan aşamaları birlikte bitirmişlerdir.
  Buna göre, bu halı toplam kaç günde dokunmuştur?


  A) 13
  B) 14
  C) 15
  D) 16
  E) 17
  Cevap: A
 • 8) Bir halı beş aşamada dokunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, her bir aşamanın bir işçi tarafından bitirilme süresi gösterilmiştir.

  Bir halıyı üç işçi birlikte dokumaya başlamış ve ilk üç aşamayı bitirmiştir. Daha sonra işçilerden biri işi bırakmış ve diğerleri kalan aşamaları bitirmiştir.
  Buna göre, bu halı toplam kaç günde dokunmuştur?


  A) 12
  B) 13
  C) 14
  D) 15
  E) 16
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki tabloda, bir spor organizasyonunu destekleyen sponsor türleri, bu sponsorların destek miktarları ve bu miktarlara karşılık gelen yüzdeler verilmiştir.
  Medya sponsorlarının verdiği destek miktarı kaç bin TL’dir?


  A) 8
  B) 12
  C) 15
  D) 19
  E) 22
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdaki tabloda, bir spor organizasyonunu destekleyen sponsor türleri, bu sponsorların destek miktarları ve bu miktarlara karşılık gelen yüzdeler verilmiştir.
  Ana sponsorların verdiği destek miktarı, tüm sponsorların verdiği destek miktarının yüzde kaçıdır?


  A) 30
  B) 36
  C) 40
  D) 42
  E) 48
  Cevap: E
 • 11) Ali, Barış ve Can, 62 bilyeyi aşağıdaki kurallara göre paylaşacaktır:
  * Ali’nin bilyelerinin sayısı, Barış’ın bilyelerinin sayısının 3 katı olacaktır.
  * Barış ve Can’ın bilyelerinin toplam sayısı Ali’nin bilyelerinin sayısından az olacaktır
  Bu paylaşıma göre, Ali en fazla kaç bilye alabilir?

  A) 48
  B) 45
  C) 42
  D) 39
  E) 36
  Cevap: B
 • 12) Ali, Barış ve Can, 62 bilyeyi aşağıdaki kurallara göre paylaşacaktır:
  * Ali’nin bilyelerinin sayısı, Barış’ın bilyelerinin sayısının 3 katı olacaktır.
  * Barış ve Can’ın bilyelerinin toplam sayısı Ali’nin bilyelerinin sayısından az olacaktır
  Bu paylaşıma göre, Barış en az kaç bilye alabilir?

  A) 9
  B) 10
  C) 11
  D) 12
  E) 13
  Cevap: C
 • 13) Aşağıda, bir şirketin eleman alımında belirlediği dört kriter ve puanları gösterilmiştir.
  * Empati kurma : 16 puan
  * İletişim kurma : 24 puan
  * Girişimci olma : 28 puan
  * Deneyimli olma : 32 puan
  Bu şirkete başvuran adaylar,
  I. her kriter için belirlenen puanın en az yarısını,
  II. 100 tam puanın en az 70’ini
  aldıkları takdirde ön elemeyi geçmiş sayılmaktadır.

  Bir adayın, “deneyimli olma” kriterinden 30 puan, “girişimci olma” kriterinden ise 24 puan aldığı bilinmektedir.
  Bu aday ön elemeyi geçtiğine göre, aldığı puan en az kaç olabilir?

  A) 70
  B) 71
  C) 72
  D) 73
  E) 74
  Cevap: E
 • 14) Ekrem, kol saatini, doğru bir saate göre 5 dakika ileri almıştır. Ekrem’in bindiği servis aracının sürücüsü de aracın saatini doğru saate göre 3 dakika geri almıştır.
  Ekrem, kol saatine göre 17.30’da iş yerinden servis aracına binmiş ve araçtaki saate göre 18.00’de evine ulaşmıştır.
  Buna göre, Ekrem kaç dakikada evine ulaşmıştır?

  A) 38
  B) 35
  C) 33
  D) 30
  E) 28
  Cevap: A
 • 15) Ekrem, kol saatini, doğru bir saate göre 5 dakika ileri almıştır. Ekrem’in bindiği servis aracının sürücüsü de aracın saatini doğru saate göre 3 dakika geri almıştır.

  Ekrem, evinden çıktıktan 5 dakika sonra servis aracına binmiş ve bindikten 20 dakika sonra araçtaki saate göre 8.30’da iş yerine ulaşmıştır.
  Buna göre, Ekrem kol saatine göre saat kaçta evinden çıkmıştır?

  A) 7.54
  B) 7.57
  C) 8.04
  D) 8.07
  E) 8.13
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder