Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Fizik Soruları 1 ( 2017 AÖL 1. Oturum Fizik 421)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Fizik biliminde kullanılan bazı büyüklükler aşağıda verilmiştir.
  I. Uzunluk
  II. Zaman
  III. Sıcaklık
  IV. Kütle
  Buna göre bu büyüklüklerden hangileri metre ile ölçülür?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) Yalnız II
  D) III ve IV.
  Cevap: A
 • 2) Birim kareler üzerinde gösterilen K, L, M ve N çizimleri şekildeki gibidir.
  Buna göre hangisi vektördür?


  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki bilim araştırma merkezi değildir?
  A) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  B) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
  C) Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN)
  D) Uluslararası Futbol Federasyon Birliği (FİFA)
  Cevap: d
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi atom fiziğinin incelediği konulardandır?
  A) Işığın madde ile olan ilişkisini araştırmak
  B) Mıknatıs ve manyetizmayı araştırmak
  C) Sıcaklık, özkütle ve basınç arasındaki ilişkiyi araştırmak
  D) Atom ve atom çekirdeğinin yapısını araştırmak
  Cevap: D
 • 5) Hacmi 1 litre olan kapta bulunan gaz 2 litrelik bir kaba konuluyor.
  Buna göre gazın hacim ve kütlesinde nasıl bir değişiklik olur?

  A) Azalır -- Değişmez
  B) Artar -- Değişmez
  C) Değişmez -- Artar
  D) Değişmez -- Azalır
  Cevap: B
 • 6) Sıcaklığı +4 °C olan saf suyun özkütlesi 1g/cm3 tür. Bu suya bir küp şeker atılıp su içinde erimesi sağlandıktan sonra şekerli suyun özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) 0,1
  B) 0,9
  C) 1
  D) 1,1
  Cevap: D
 • 7) Aynı sıcaklıktaki K, L maddelerine ait kütle‒hacim grafiği şekildeki gibidir.
  Buna göre
  I. K ve L aynı maddelerdir.
  II. K ve L’nin özkütlesi farklıdır.
  III. K ve L’nin özkütlesi arasında dK < dL ilişkisi vardır.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız III.
  C) Yalnız II
  D) II ve III.
  Cevap: B
 • 8)
  I. Kuyumculuk
  II. Porselen yapımı
  III. Ebru çalışmaları
  Yukarıdaki alanların hangilerinde özkütleden yararlanılır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 9) Sıvılardaki yüzey gerilimi;
  I. Sıvının sıcaklığına
  II. Sıvıya etki eden gaz basıncına
  III. Sıvıya farklı sıvının eklenmesine
  durumlarından hangilerine bağlıdır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 10) Bir otomobil birim kareler üzerindeki K noktasından başlayıp L noktasına şekildeki yolu (okları) takip ederek geliyor.
  Buna göre otomobilin yer değiştirmesi kaç birimdir?
  (Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 5
  Cevap: A
 • 11) Doğrusal 300 m uzunluğundaki bir yolu 5 saniyede giden aracın sürati kaç m/s’dir?
  A) 20
  B) 40
  C) 60
  D) 80
  Cevap: C
 • 12) Bir araca ait konum ‒ zaman grafiği şekildeki gibidir.
  Buna göre aracın sürati kaç m/s’dir?


  A) 8
  B) 6
  C) 4
  D) 2
  Cevap: B
 • 13) Bir hareketliye ait hız ‒ zaman grafiği şekildeki gibidir.
  Buna göre
  I. Hareketlinin ilk hızı 10 m/s’dir.
  II. Hareketlinin aldığı yol 25 m’dir.
  III. Hareketlinin ivmesi 4 m/s2 ’dir.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: B
 • 14) “Temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvet olmasına rağmen evrenin bugünkü şeklinde en etkili olan kuvvettir.” özelliği yukarıda yazılı temel kuvvet aşağıdakilerden hangisin-
  de doğru verilmiştir?

  A) Güçlü nükleer kuvvet
  B) Zayıf nükleer kuvvet
  C) Kütle çekim kuvveti
  D) Elektromanyetik kuvvet
  Cevap: C
 • 15) Kütlesi 30 kg olan bir cismin ağırlığı kaç N’dur? (g=10 m/s2 )
  A) 3
  B) 30
  C) 300
  D) 3000
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder