LGS (LKS) Türkçe Deneme Soruları 3 ( 2015 2. Dönem Teog)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bütün insanlar aklı başında
  Beş parmak yerli yerinde
  Baş, işaret, orta, yüzük, serçe
  'Diyelim' kalksa da serçe
  Orta parmağa doğru yürüse
  Ne haddine!
  Bu şiirde tırnak içindeki kelimenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İhtimal
  B) Öneri
  C) Beklenti
  D) Varsayım
  Cevap: D
 • 2) Şekerin bir bardak çay içinde erimesini seyre dercesine eserinin hayata karışmasına şahit olan sanat adamlarına ne mutlu... Piyesini sahnede görmeden, bestesini bir orkestradan dinleyemeden, romanını bastırmadan, resmini duvara astırmadan göçüp giden sanat adamları için ise ne kadar üzücü...

  Bu metinde geçen “eserin hayata karışması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eserdeki konuların günlük hayattan alınması
  B) Sanatçının eserinden gelir elde etmesi
  C) Sanat eserinin hedef kitlesine ulaşması
  D) Eserin her yönüyle eleştirilmesi
  Cevap: C
 • 3) İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da farklı kültürdeki insanların yaşadığı yerlere gitti mi bilmediği, görmediği şaşılacak olaylarla karşılaşmak, birtakım serüvenler geçirmek ister. Çoğu kez, bunları yapamadığı içindir ki seyahatinden abartıcı, hatta yalancı olarak döner ve yaşadıklarını anlatırken - - - -.

  Bu metnin sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

  A) bire bin katar
  B) kılı kırk yarar
  C) ayakları yere basmaz
  D) gözüne hiçbir şey görünmez
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır?
  A) Yakıcı güneşin altında, bu tozda, sıcakta, hamarat insanlar arı gibi kaynaşıyor,
  durmadan konuşuyor, uğultular çıkarıyordu. Bunlara hiç aldırmayan delikanlı, işini yap-
  maya devam ediyordu.
  B) Isırgan otlarının arasından bahçenin öbür ucuna geçip boş bir teknenin üstüne bastım. Bahçenin içindeki, yaprakları yayvan,eğilmiş, yaşlı ağaçlara baktım.
  C) Gemi rüzgâra yelken açıp güneye doğru yola çıktığında aydınlık, güzel ve ılık bir
  gündü. Denizcilerin birlikte söyledikleri neşeli şarkıları dinlerken kalbi neşeyle çarpı-
  yordu.
  D) İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizliği çoğaltan serin gölgeler yayılmış-
  tı. Genç kız, işlediği örtüde bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp
  pencereye doğru yürüdü.
  Cevap: B
 • 5) Büyük kültür eserleri insanın duygu ve düşünce dünyasını, bilimsel araştırmalar ise bilgi ve yeteneklerini geliştirir. Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir noktada durmuş saate benzerler. Zaman ilerledikçe onlar geride kalır. Meslek hayatının ve günlük ihtiyaçların çemberinden onları ancak kitaplar kurtarır ve onlara zengin ufuklar kazandırır.

  Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

  A) Anı
  B) Biyografi
  C) Deneme
  D) Gezi yazısı
  Cevap: C
 • 6) Kitaplar konusu iştahını kabartıyor Yekta’nın. Konuştukça konuşuyor, adını andığı yazarları benim sevip sevmediğimi soruyor hep. 'Kitaplıklarımız birbirinin ikizi desene!' diyor en sonunda.
  Bu metinde tırnak içindeki cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Okuma zevklerinin benzerliği
  B) Kitaplıklarının aynı şekilde olması
  C) Kitap sayılarının yakınlığı
  D) Kitap okumayı sevmeleri
  Cevap: A
 • 7) Bütün gece yağmıştı yağmur, önceki geceler olduğu gibi. Bahar, sağanak ve gök gürültülü gelmişti o yıl. Sonra azıcık güneş görünüp bulutlar dağılınca annemden izin koparıp dışarı çıkabilmiştim. Toprağın o güzel nemi, çamuru kaçmadan yetişmeliydim koruya. Sokağın hemen ucundan girilen ağaçlık alan önce bir koru gibi başlar, sonra yamaca doğru iyice dutluk olurdu. Uçurtma uçurtmak için çıktığımız tepenin en üstü ise sanki bu iş için ayrılmış yemyeşil bir düzlüktü.
  Bu metnin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Gözlem gücünden yararlanılmıştır.
  B) Kişisel duygu ve düşünceler dile getirilmiştir.
  C) Samimi bir dil kullanılmıştır.
  D) Tekrarlara başvurulmuştur.
  Cevap: D
 • 8)
  I. Zorunlu dediysem, bunlar tatsız değil neşeli ziyaretlerdi, o koca bahçede neler oynardık!
  II. Yemek saatlerine bile aldırmadan, hava kararana kadar doyamazdık oyuna.
  III. Seksek, çinçan, elimsende, yakan top ve en çok da saklambaç...
  IV. “Hadi yemeğe!” diye seslenmekten yorulan zavallı babaannem en sonunda, üzerine yoğurt sürdüğü ekmekleri elimize verirdi.
  V. Babaannemin evinin bahçesi, yaptığımız zorunlu ziyaretlerde vazgeçilmez oyun
  alanımızdı.
  VI. Kısacık bir moladan sonra yeniden oyuna koşardık.
  Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) V - II - IV - VI - III - I
  B) V - I - III - II - IV - VI
  C) II - VI - III - IV - V - I
  D) II - III - IV - V - I - VI
  Cevap: B
 • 9) Geçmişin gündelik ayakkabısı olan yemeniler artık turistik eşya niyetine satılıyor ama aslında en kullanışlı ve sağlıklı ayakkabı çeşidi bunlar. Yemenicilik zannedildiğinin aksine bir Türk elsanatı değil. Geçmişi altı asır öncesine dayanan yemenilerin ilk defa Yemen’de yapıldığıbiliniyor. Yemen’den Halep’e, Halep’ten Güneydoğu Anadolu’ya kadar yayılmıştır.
  Bu metinde yemenilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Nerede ortaya çıktığına
  B) Pahalı bir ürün olduğuna
  C) Yayıldığı yerlere
  D) Günümüzdeki durumuna
  Cevap: B
 • 10) Bir köpek, ağzında bir kemikle bir nehrin kenarında duruyormuş. Birden sudaki yansımasını fark etmiş. O köpeğin de ağzında bir kemik varmış. Üstelik kendi ağzındaki kemikten daha büyükmüş. Köpek ağzındaki kemiği bırakıp hemen suya atlamış ancak azgın sularda neredeyse boğuluyormuş. Canını zor kurtarmış köpek, kıyıya çıktığında ne kemik kalmış ne de kemiğin yansıması.
  Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sahip olduklarıyla yetinmeyen, elindekini de kaybeder.
  B) Kararsız kişiler, giriştikleri işlerde başarısız olurlar.
  C) Söz dinlemeyenlerin başı dertten kurtulmaz.
  D) Maceraya atılmak her zaman ilgi çekicidir.
  Cevap: A
 • 11) Elif bir akşam sınıf arkadaşı Gamze’yle kısa mesaj yoluyla konuşmaya başladı. Konuşmanın ilerleyen aşamalarında Elif, Gamze’nin kendisine kırıldığını fark etti. Gamze’ye bunun nedenini sorduğunda “kendisinin sözlerinin sert ve kırıcı olduğu” cevabını aldı. Elif buna çok şaşırdı. Çünkü Gamze’yle yüz yüzeyken de aynı biçimde konuşuyordu ama o zaman Gamze kendisine kırılmıyordu. Bunu Gamze’yle paylaştığında o da kendisine hak verdi. Bunun üzerine Elif kısa mesajlarının sonuna bazı işaretler koymaya başladı. Örneğin şaka yaptığını belirtmek için gülme anlamında “ :) ”, katıla katıla gülme anlamında “ :D) ”, üzgün olduğunu belirtmek için “ :( ”, çok üzüldüğünü belirtmek için ise “ :’( ” işaretini kullanmaya başladı. Bunun üzerine aralarındaki iletişim problemi son buldu.

  Bu metne göre Elif’in çözüm bulduğu sorun aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kelimelerin ve cümlelerin kuralsızca kısaltılması
  B) Jest, mimik ve ses tonu gibi iletişim unsurlarının kullanılmaması
  C) Yüz yüze iletişimin azalmasından dolayı insan ilişkilerinin zayıflaması
  D) Dil ve nezaket kurallarına uyulmaması
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
  A) Arkamda oturduğu için onu göremiyordum.
  B) Gözlerimin içine bakarak bir şey sordu.
  C) Çocuk odasından ayak sesleri geliyordu.
  D) En yakın dala tutunup duvarın üstünetırmandı.
  Cevap: C
 • 13) Ben her sabah - - - -.
  Bu söz grubu aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümlenin yüklemi geçişli olur?

  A) okula giderim
  B) parkta koşarım
  C) erken kalkarım
  D) süt içerim
  Cevap: D
 • 14)
  I. Ormana girer girmez atının yavaşladığını hissetti.
  II. Elinde, kuyruğundan yakaladığı küçük ve kara bir kedi vardı.
  III. Dün akşamdan bu yana kederliydi.
  IV. Tüm dostların yüz çevirecekler senden.
  Numaralanmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir?

  A) I. ve III.
  B) II. ve III.
  C) I. ve IV.
  D) II. ve IV.
  Cevap: B
 • 15) Güçlü olanlar( ) zayıflara karşı haksızlık yapmamalıdır( ) Onların haklarını gözetmelidir( ) Yoksa son pişmanlık( )
  Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  A) (,) (:) (.) (!)
  B) (;) (!) (:) (.)
  C) (,) (.) (.) (...)
  D) (;) (.) (!) (...)
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder