AÖF İngilizce Soruları 1 ( 2016 Güz Aralık 2526-1)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) A: What’s your phone number?
  B: ………… 0478 12453
  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) It
  B) Here is
  C) This is
  D) Is
  E) It’s
  Cevap: E
 • 2) A: Hi! ………… Kate.
  B: Nice to meet you.
  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) You’re
  B) Are you
  C) We’re
  D) I’m
  E) Am I
  Cevap: D
 • 3) A: What’s in your bag?
  B: My wallet and an ………… .
  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) dictionary
  B) snack
  C) notebook
  D) umbrella
  E) cell phone
  Cevap: D
 • 4) A: Is Mrs. Jones in the cafeteria?
  B: No, ………… .

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) she’s not
  B) I’m not
  C) he’s not
  D) they’re not
  E) we’re not
  Cevap: A
 • 5) Kim and David ………… at college today.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) are not
  B) is not
  C) is
  D) am not
  E) am
  Cevap: A
 • 6) A: Is this your cell phone?
  B: Yes, ………… .
  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) he’s
  B) it is
  C) he is
  D) this is
  E) it’s
  Cevap: B
 • 7) A: What’s the number?
  B: ………… (21).
  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) fifty-one
  B) forty-one
  C) thirty-one
  D) eleven
  E) twenty-one
  Cevap: E
 • 8) ………… name’s Ahmet and I’m a tennis fan.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) My
  B) Our
  C) Your
  D) Her
  E) His
  Cevap: A
 • 9) A: Are you tired today Sally?
  B: Yes, ………… .
  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) she is
  B) we are
  C) I am
  D) he is
  E) you are
  Cevap: C
 • 10) A: Does Tom play on the soccer team?
  B: Yes, he ………… .

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) are
  B) do
  C) is
  D) has
  E) does
  Cevap: E
 • 11) Monday, ………… , Wednesday.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) Saturday
  B) Tuesday
  C) Sunday
  D) Thursday
  E) Friday
  Cevap: B
 • 12) I ………… the newspaper every day

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) reads
  B) doesn’t read
  C) read
  D) do read
  E) does read
  Cevap: C
 • 13) ………… you get up late on the weekends?

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) Does
  B) Are
  C) Do
  D) Have
  E) Is
  Cevap: C
 • 14) My brother likes sports. He ………… every weekend.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) plays tennis
  B) goes shopping
  C) rents a movie
  D) goes on the Internet
  E) has dinner out
  Cevap: A
 • 15) I like talk shows ………… my husband doesn’t.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) after
  B) but
  C) and
  D) so
  E) when
  Cevap: B
 • 16) I work in a restaurant ………… . I’m always very tired every Saturday and Sunday night!

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) on Monday nights
  B) on weeknights
  C) twice a month
  D) once a week
  E) on weekends
  Cevap: E
 • 17) I work in a restaurant ………… . I’m always very tired every Saturday and Sunday night!

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) on Monday nights
  B) on weeknights
  C) twice a month
  D) once a week
  E) on weekends
  Cevap: E
 • 18) There’s ………… new soccer stadium near here.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) a lot of
  B) some
  C) a couple of
  D) a
  E) an
  Cevap: D
 • 19) The new ………… has a lot of interesting international food.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) movie theater
  B) museum
  C) apartment
  D) supermarket
  E) post office
  Cevap: D
 • 20) Please call me tomorrow ………… 3 and 5 pm.

  Which of the following completes the dialogue above?
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?

  A) through
  B) between
  C) to
  D) from
  E) at
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
aof İngilizce Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-02-28
AÖF İngilizce Soruları 1 ( 2016 Güz Aralık 2526-1)