LKS (LGS) Matematik Deneme Soruları 3 ( 2016 Teog 2.Dönem)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

  A) 3
  B) 6
  C) 9
  D) 12
  Cevap: C
 • 2)

  Cevap: D
 • 3)

  Cevap: B
 • 4)

  Cevap: C
 • 5)

  Cevap: A
 • 6) Şekildeki ABC üçgeninin çevresi santimetre cinsinden bir tam sayı ve BC = 11 cm ’dir.
  Buna göre ABC üçgeninin çevresi en az kaç santimetredir?


  A) 13
  B) 14
  C) 21
  D) 23
  Cevap: D
 • 7) Kareli zeminde verilen KLM üçgeninde 7 LMA kenarına ait kenarortayın ve yüksekliğin
  7 LMA kenarını kestiği noktalar arasındaki uzaklık 12 cm’dir.
  Buna göre LM kaç santimetredir?


  A) 48
  B) 60
  C) 72
  D) 84
  Cevap: B
 • 8)

  Cevap: A
 • 9)

  Cevap: B
 • 10)

  Cevap: B
 • 11)

  Cevap: C
 • 12) 96 birim küpten oluşan şekildeki dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyi boyanıyor.
  En az bir yüzü boyalı birim küpler atıldıktan sonra geriye kaç tane birim küp kalır?


  A) 6
  B) 12
  C) 15
  D) 16
  Cevap: B
 • 13)

  Cevap: B
 • 14) Yukarıda verilen k ve m doğruları paraleldir. k doğrusu üzerinde A, B, C noktaları ve
  m doğrusu üzerinde D, E, F, G, H noktaları bulunmaktadır.
  Buna göre köşeleri bu sekiz noktadan dördü olacak şekilde kaç farklı dörtgen çizilebilir?


  A) 30
  B) 35
  C) 60
  D) 65
  Cevap: A
 • 15)

  Cevap: D
 • 16) Koordinat düzleminde 1. konumdaki şeklin 2. konuma geçişi aşağıda verilen hangi iki
  hareket sonucu oluşmuş olabilir?


  A) x eksenine göre yansıma ve orijin etrafında saat yönünde 180c dönme
  B) x eksenine paralel öteleme ve x eksenine göre yansıma
  C) y eksenine göre yansıma ve x eksenine göre yansıma
  D) y eksenine paralel öteleme ve orijin etrafında saat yönünde 180c dönme
  Cevap: B
 • 17)

  Cevap: C
 • 18) Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi 1 / 2 ’dir?

  A) R ile M
  B) M ile K
  C) R ile N
  D) N ile K
  Cevap: A
 • 19)

  Cevap: A
 • 20)

  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder