Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
Ales Türkçe Soruları 1, ( 2010 Türkçe 1 Ales)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Doğruyu arama çabası olarak adlandırabileceğimiz felsefe, insanları bazı sorular üzerine ----, onlardan ---- çağırır.
  A) çalışmaya – çözüm üretmeye
  B) gözlem yapmaya – konuşmaya
  C) düşünmeye – sonuç çıkarmaya
  D) cevap aramaya – çağrışım yaratmaya
  E) dikkat kesilmeye – deneme yapmaya
  Cevap: C
 • 2) Kimi tek başına bir arabayı kaldırıyor, kimi dev kütükleri yuvarlıyor, kimi halatlarla bağlanmış bir uçağı çekebiliyor. Bu olağanüstü güç gösterileri, bir aksiyon filminin sahnelerinden alınma değil. ----. Ortak noktaları, fiziksel olarak çok güçlü olmaları ve
  inanılmaz rekorlara imza atmaları. İri cüsseleriyle hemen dikkat çeken bu adamların hepsi, güçlerini “Dünyanın En Güçlü Adamı” yarışmasında bir şova dönüştürmüş. Onlar için dev ağırlıkları kaldırmak, bir tramvayı tek başına çekmek başlı başına bir
  eğlence.

  A) İzleyenleri hayrete düşüren bu güç denemelerini gerçekleştirenlerin hepsi birer insan
  B) Kimisi bu yapılanların imkânsız olduğunu ancak hileyle gerçek gibi gösterilebileceğini iddia ediyor
  C) Hâlbuki buna benzer filmlerin ne tür çabalar, ne büyük emekler harcanarak çekildiğini herkes bilir
  D) Rekor kıranlar büyük ödüllerle onurlandırılmıyor ama kırdıkları rekorun sağladığı saygınlık onlara fazlasıyla yetiyor
  E) Bu türden güç gösterilerini izlemek pek çok kişiye zevk veriyor
  Cevap: A
 • 3) Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  İlki 17 Ekim 2011’de olmak üzere, her yıl Türkiye’de de yapılacak olan yarışmaya, önümüzdeki yıldan itibaren Türk yarışmacılar da katılabilecek.

  A) Daha önceki yarışmalar 17 Ekimde yapılmamıştır.
  B) 2012’de, yarışmanın Türkiye’de yapılacak bölümüne katılacaklar arasında yabancı yarışmacıların çoğunlukta olması beklenmektedir.
  C) 2010 ve bundan önceki yıllarda yarışma, düzenli olarak her yıl yapılmamıştır.
  D) 2011 yılında yapılacak yarışmaya Türk yarışmacılar katılmayacaktır.
  E) 17 Ekim 2011’den önce alınan bir kararla, yarışmaya katılan ülkelerin sayısı
  Cevap: D
 • 4) Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  Bu antolojide, alışılmışın aksine, şairin son dönem şiirlerinden geçmişe doğru bir seyir izleniyor.

  A) Belirli konuları işleyen şiirler bir araya getirilmiştir.
  B) Şiirler yazılış tarihlerine göre yeniden eskiye doğru sıralanmıştır.
  C) Belirli bir yazınsal dönemin ünlü şairlerine yer verilmiştir.
  D) Yeni şairlerin yeni şiirlerine yer verilmiştir.
  E) Yer alacak şiirlerin seçiminde hazırlayanın beğenisi esas alınmıştır.
  Cevap: B
 • 5) Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  Yazar, farklı sosyoekonomik özelliklere sahip ülkelerde yaşanan şiddet olaylarını, hem
  istatistiklerden elde edilen bilgilere hem de kişisel deneyimine dayanarak aktarıyor.

  A) Farklı ülkeler birbiriyle karşılaştırılarak bir sonuca ulaşılmıştır.
  B) Karşılaşılan sorunlara çözüm yolları önerilmiştir.
  C) Şiddete karşı alınan yasal önlemlerin yetersiz kaldığı vurgulanmıştır.
  D) Spor karşılaşmalarında yaşanan şiddet olayları ele alınmıştır.
  E) Yazarın kendisi de şiddet içeren bir olayın içinde yer almıştır.
  Cevap: E
 • 6) Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  Oyunlarından çok, romanlarıyla tanınan Cervantes’in Büyük Sultan adlı yapıtı İstanbullularla ilk defa buluşuyor.

  A) Bu oyun İstanbul dışında sahnelenmemiştir.
  B) Bu oyun, yazarın en önemli yapıtıdır.
  C) Yazarın bütün yapıtları ilgiyle karşılanmıştır.
  D) Yazarın çeşitli türlerde yapıtları vardır.
  E) Yazarın sahneye konan ilk yapıtıdır.
  Cevap: D
 • 7)
  I. geçen yıl ulaşılan 43,3 milyon adetlik satış
  II. bir önceki yıla göre satışların yüzde 20
  III. çizgi roman satışlarında bir patlama yaşanan buülkede
  IV. çizgi roman olduğunu gösteriyor
  V. arttığını ve satılan her sekiz kitaptan birinin
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: B
 • 8) I. tarihsel gelişim sürecinde kullanılan tekniklerin ve motiflerin sırrını çözmek gerekiyor
  II. fakat günümüzde yeniden canlandırılmaya çalışılan Türk çini ve
  III. sonraları giderek unutulmaya yüz tutan
  IV. 14. yüzyılın ortalarından başlayıp 17. yüzyılın sonuna kadar en parlak dönemini yaşayan
  V. seramik sanatı hakkında doğru bilgi edinebilmek için
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: C
 • 9) I. sözcüklerin durgun sudaki yapraklar gibi salınmasını bekleyen okurlar
  II. inişli çıkışlı metinlerden hoşlanan bambaşka bir okur kitlesi var
  III. metnin kendisini oradan oraya savurması yerine
  IV. bir yanda okuduğu kitaba kendisini kaptırmak isteyen
  V. diğer yanda ise beklenmedik anlarda tökezlemeyi seven
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: E
 • 10)
  I. korunmasını sağlayan yeni bir gıda paketleme malzemesi
  II. bilim insanları, gıdaların bozulmasına neden olan
  III. geliştirdiklerini duyurdular
  IV. gıdaların daha uzun süre
  V. bakterilerle mücadele ederek
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: D
 • 11) I. insanlara, düşünmeden
  II. popüler olanın peşinden koşmayı ve elindekinden
  III. tüketim çağının doğurduğu kültür
  IV. daha fazlasını istemeyi öğütlüyor
  V. sorgulamadan yaşamayı
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: A
 • 12) I. kentlilik oranının, zaman içinde
  II. yirmilerde seyreden
  III. yüzde seksenlere doğru yükselmesi
  IV. çeşitli toplumsal sonuçlar doğurmuştur
  V. cumhuriyetin kuruluş yıllarında yüzde
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V
  Cevap: C
 • 13) Bir rafta, içlerinde nane, tarçın, biber ve kekik bulunan dört kavanoz yan yana durmaktadır. Bu kavanozların renkleri yeşil, mavi, sarı ve kırmızıdır.
  I. Kırmızı kavanoz, yeşil kavanozla tarçın kavanozu arasında durmaktadır.
  II. Nane kavanozu, mavi kavanozla biber kavanozu arasında bulunmaktadır.
  III. Sarı kavanozdaki, kekik değildir.
  Buna göre rafın iki başında hangi baharat kavanozları bulunmaktadır?

  A) Nane ve biber
  B) Tarçın ve kekik
  C) Biber ve tarçın
  D) Kekik ve nane
  E) Biber ve kekik
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Bu öğrenciler, değişik kavramları aynı sözcüklerle anlatmak zorunda kalıyorlar.” yargısının nedeni olabilir?
  A) Yazdıklarında dil ve anlatım yönünden yanlışlar bulunması
  B) Yazdıklarında pek çok yazım ve noktalama yanlışı yapmaları
  C) Yazacakları konu hakkında araştırma yapmamaları
  D) Söz dağarcıklarının yeteri kadar geniş olmaması
  E) Düşüncelerini yazıya
  Cevap: D
 • 15) Trilyonluk evlerin kitaplıklarında, kapakları hiç açılmadan duran ve yalnızca süs eşyası gibi görülen kitaplar, aslında hücre hapsindeki masumlardır.
  Bu cümlede kitaplarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asıl işlevi dışında kullanıldığı
  B) Etkileyiciliğini yitirdiği
  C) Türlerine göre sınıflandırılmadığı
  D) Okunmaya değer bulunmadığı
  E) Evlere görsel güzellik kattığı
  Cevap: A
 • 16) “İş yaşamında, geldiğin zaman boşluk dolduran değil gittiğin zaman yeri doldurulamayan ol!” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmak istenmiştir?
  A) Verilen görevi zamanında bitirme
  B) Her konuda fikir ileri sürebilme
  C) Takım çalışmasına yatkın olma
  D) Karşısındakine saygılı davranma
  E) Herkesten daha çok bilgi ve birikime sahip olma
  Cevap: E
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içindeki sözün anlamını içermemektedir?
  A) Belleğini yitirmiş, anlamsız düşler içinde etrafa gülümser gibiydi. (sanma)
  B) Onun konuşmaları, şiirli bir dilin inceliğine sahipti. (beğenme)
  C) Karmaşık görünen insan ilişkilerini kolayca çözebildiğinden, herkesçe çok önemsenirdi. (ödün vermeme)
  D) O olaylar sırasında arkadaşımın yanında olanlardan biri de bendim. (tanıklık etme)
  E) Belleğinin giderek yıprandığını, anılarının yavaş yavaş silinmeye başladığını biliyordu. (farkında olma)
  Cevap: C
 • 18) (I) Yetkililerce AB ülkelerinde şu anki ortalama yaşın 40’ın üzerinde olduğu açıklanmıştır. (II) Gelecekte nüfusun çok az artacağı ve ortalama yaşın daha da
  yükseleceği sanılmaktadır. (III) 2025 yılında, AB nüfusunun 0’unun 65 yaşın üzerinde olması beklenmektedir. (IV) Araştırmalara göre Avrupalıların ortalama doğurganlık oranı düşerken ortalama yaşam süresi artmaktadır. (V) Sonuç olarak AB ülkelerinde 2050 yılında, çalışmakta olan nüfusun 48 milyonunun yaşamını yitireceği söylenebilir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kesinlik söz konusudur?

  A) I. ve III.
  B) I. ve IV.
  C) II. ve IV.
  D) III. ve V.
  E) IV. ve V.
  Cevap: B
 • 19) (I) Bize kitabın saygıdeğer, baş üstünde taşınması gereken bir varlık olduğu öğretilmişti. (II) Kitabın yere konulması bile yadırganırdı kültürümüzde. (III) Hatta bırakın kitabı, sokakta bulunan yazılı bir kâğıt parçası bulunduğunda alınıp bir duvar kovuğuna konurdu. (IV) Peyami Safa’nın, eski kitapların kaldırımlarda satılması karşısındaki isyanını hatırlayın. (V) Kitabı yerlerde süründüren insanların asla ileri bir uygarlık
  kuramayacağını nasıl da haykırmıştı!
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde parçada anlatılanların nedeni
  açıklanmıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: E
 • 20) (I) Bir ilköğretim okulunda yapılan söyleşiye katıldım; yaşları 13-15 arasındaki çocuklarla şiirden, denemeden, okuyup yazmaktan söz ettik. (II) Onlara İlhan Berk’in
  “Bir Alageyik” şiirini okudum, büyülenmiş gibi dinlediler. (III) İlhan Berk’in adını ilk kez duyduklarından emindim. (IV) Öyleyken o muhteşem şiirin musikisine kapılıp kim
  bilir ne hülyalara daldılar, zihinlerinde nasıl taze alanlar açıldı! (V) O dizelerin büyüsüyle belki de küçük defterlerine acemice dizeler yazmaya başlamışlardır bile.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmemiştir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder