Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
2018 Ehliyet İlk yardım, Trafik Soruları 1 ( 2018 MTSK 10 Şubat)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
  II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
  III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
  IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
  Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  A) I - III - II - IV
  B) III - II - IV - I
  C) II - III - I - IV
  D) IV - II - I - III
  Cevap: D
 • 2) İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
  A) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
  B) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
  C) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
  D) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
  Cevap: A
 • 3) Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kusmayı sağlamak
  B) Hava yolunu açmak
  C) Kalp masajı yapmak
  D) Bilinci değerlendirmek
  Cevap: B
 • 4) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması
  B) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması
  C) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
  D) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması
  Cevap: C
 • 5) Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda
  verilmiştir.
  Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


  A) I ve II.
  B) II ve IV.
  C) I ve III.
  D) III ve IV.
  Cevap: D
 • 6) İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi içkanama yaşayan bir kazazedede kan
  kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

  A) Aşırı susuzluk hissi
  B) Nemli ve soğuk deri
  C) Yavaş ve güçlü nabız
  D) Hızlı ve yüzeysel solunum
  Cevap: C
 • 7) Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
  A) Şok
  B) Koma
  C) Yara
  D) Tıkanma
  Cevap: C
 • 8) Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları
  olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki
  ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

  A) Ayakları 45 cm yükseltilmeli
  B) Başı 30 cm aşağıya indirilmeli
  C) Hareket etmemesi sağlanmalı
  D) Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı
  Cevap: C
 • 9)

  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
  A) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
  B) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
  C) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
  D) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
  B) Musluk suyu ile ıslatılan havlu veya küçük bez parçalarıyla ateşi düşmüyorsa kazazedenin oda sıcaklığındaki su ile yıkanması
  C) Kazazedenin koltuk altlarına, kasıklarına, dirseklerin iç yüzü ve avuç içlerine ıslak bez yerleştirilmesi
  D) Kazazedenin giysilerinin çıkartılması
  Cevap: A
 • 12) İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
  • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
  • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
  • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
  • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerin den uzaklaştırır.
  Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

  A) Rentek manevrası
  B) Ayak bileklerinden sürükleme
  C) Koltuk altından tutarak sürükleme
  D) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
  Cevap: D
 • 13) Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

  A) Hız sınırına uyma
  B) Yayaya yol verme
  C) Trafik levhalarını okuma
  D) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
  Cevap: D
 • 14) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının
  uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen
  hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi
  kurumun görev ve yetkisidir?

  A) Sağlık Bakanlığının
  B) Maliye Bakanlığının
  C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
  D) Millî Eğitim Bakanlığının
  Cevap: c
 • 15) Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç
  üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı,
  zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

  A) Banket
  B) Platform
  C) Şerit
  D) Kavşak ortak alanı
  Cevap: A
 • 16) Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

  A) Kontrollü demir yolu geçidini
  B) Kontrolsüz demir yolu geçidini
  C) Tramvay hattı ile oluşan kavşağı
  D) Demir yolu köprüsüne yaklaşıldığını
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

  Cevap: D
 • 18) Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?


  Cevap: A
 • 19) Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

  A) En sol şeride geçmeli
  B) Yavaşlamalı, sağ şeride girmeli
  C) Hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli
  D) 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı
  Cevap: B
 • 20) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: A
 • 21) Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  A) Aksine bir işaret yoksa daralan yol kesimlerinde yüklü araçlara geçiş kolaylığı
  sağlaması
  B) Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken öndeki aracı
  geçmesi
  C) Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
  D) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini aldığında, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açması
  Cevap: B
 • 22) Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir?
  A) 40
  B) 50
  C) 60
  D) 70
  Cevap: C
 • 23) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olma sının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamış olması
  B) Kara yolunun öndeki araç için güçlük yaratmayacak şekilde geçişe uygun
  durumda bulunması
  C) Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini
  vermiş bulunması
  D) İki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dâhil, yolu kullananların tümü için tehlike
  yaratacak şekilde kullanacağı şeridin görüşe kapalı olması
  Cevap: D
 • 24) Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Hızını azaltması
  B) Dönüş işareti vermesi
  C) Geniş bir kavisle dönmesi
  D) Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
  Cevap: C
 • 25)

  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder