Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Elektrik kablolarının dışının plastikle kaplanmasının sebebi hangisidir?
  A) Yalıtkan olması
  B) Kablonun kırılmasını önlemesi
  C) Kabloya genleşme özelliği vermesi
  D) Kablonun daha güzel görünmesi
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır?
  A) Gümüş
  B) Demir
  C) Seramik
  D) Civa
  Cevap: C
 • 3) Maddelerin yanabilmesi için maddenin içerisinde bulunduğu ortamda hangi gaz olması gerekmektedir?
  A) Karbondioksit
  B) Oksijen
  C) Azot
  D) Kükürt
  Cevap: B
 • 4) Yanma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Yanma kimyasal bir olaydır.
  B) Yanma işlemi sonrası ortaya yeni bir madde çıkar
  C) Yanma sırasında dışarıya enerji çıkar
  D) Yanma sürecinde fiziksel değişim olmaz.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yakıtların kullanım alanlarından değildir?
  A) Bina ısıtmak için
  B) Araba ve uça enerjisi için
  C) Doğaya oksijen salmak için
  D) Elektrik üretmek için
  Cevap: C
 • 6)
  I. Katı
  II. Sıvı
  III. Gaz
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yakıt türleri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi katı yakıtlar arasında gösterilemez?
  A) Linyit
  B) Taş kömürü
  C) Benzin
  D) Antrasit
  Cevap: C
 • 8) Kömürün yer altından yer yüzüne çıkarıldığı bölgelere ...................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Taş ocağı
  B) Maden ocağı
  C) Kömür işletmesi
  D) Yeraltı işletmesi
  Cevap: B
 • 9) Çoğunlukla termik santrallerde elektrik üretmek için kullanılan katı yakıt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taş kömürü koku
  B) Odun
  C) Linyit
  D) Antrasit
  Cevap: A
 • 10) Petrol ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sıvı yakıtları içerisindedir.
  B) Bulunduğu yere sondaj vurulur.
  C) Yalnızca karada bulunur.
  D) Jeologlar tarafından araştırılır.
  Cevap: C
 • 11) Rafinerlerde petrollerin ölçümü hangisi ile olur?
  A) Bidon
  B) Tanker
  C) Araç deposu
  D) Varil
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi petrolün ayrıştırılması ile elde edilen maddeler arasında değildir?
  A) Benzin
  B) Doğal gaz
  C) Gaz yağı
  D) Asfalt
  Cevap: B
 • 13) Petrol ve ürünlerinin yakılması sonucu aşağıdaki gazlardan hangisi atmosfere yayılarak çevre kirliliğine yol açar?
  A) Kükürtdioksit
  B) Oksijen
  C) Azot
  D) Fosfor
  Cevap: A
 • 14) Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerine göre en temiz fosil yakıttır?
  A) Petrol
  B) Doğal gaz
  C) Taş kömürü
  D) LPG
  Cevap: B
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıt değildir?
  A) Doğal gaz
  B) Odun
  C) Kömür
  D) Petrol
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder