...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen bölgelerin hangisi birbiriyle çakışmamaktadır?
  A) Akdeniz iklimi ve yaz turizmi
  B) Deniz bölgesi ve balıkçılık
  C) Maden bölgesi ve sanayi bölgesi
  D) İklim bölgesi ve bitki örtüsü
  E) Nüfus yoğunluğu ve ulaşım
  Cevap: B
 • 2) Kırsal yerleşmeler ile ilgili aşağıda verilen temel ekonomik faaliyetlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hayvancılık
  B) Tarım
  C) Sanayi
  D) Ormancılık
  E) Balıkçılık
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme tipi değildir?
  A) Mezra
  B) Ağıl
  C) Köy
  D) İl
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme tiplerinde görülen yerleşme planı çeşitlerinden biri değildir?
  A) Yol boyu
  B) Çember
  C) Hat boyu
  D) Işınsal
  E) Küme
  Cevap: B
 • 5)
  I. Dağınık
  II. Toplu
  III. Gevşek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kırsal yerleşme tiplerinde dokusuna göre yerleşim türleri arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 6)
  * Tarım
  * Dokumacılık
  * Ormancılık
  * Balıkçılık
  * Turizm
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kırsal yerleşim alanlarının ekonomik gelirleri arasında sayılır?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 7) Nüfusu, yaşam koşulları ve fiziksel özellikleri açısından köy ile şehir arasında geçişi sağlayan, köyden büyük şehirden küçük olan yerleşim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İl
  B) Kasaba
  C) Mezra
  D) Ağıl
  E) Mahalle
  Cevap: B
 • 8) Kasabalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Nüfusu genelde 2.000 ile 10.000 arasında olan yerleşimlerdir.
  B) Kırsal yerleşim alanıdır.
  C) Ekonomik faaliyetli genelde tarım ve hayvancılıktır.
  D) Küçük çaplı ticaret vardır.
  E) Belediye hizmeti yoktur.
  Cevap: E
 • 9) Nüfüsu 2.000 düşük olan kırsal yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ağıl
  B) Köy
  C) Kasaba
  D) İlçe
  E) İl
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi köyden küçük ve köye bağlı yerleşmelerin ortaya çıkmasına sebep değildir?
  A) Arazinin engebeli olması
  B) Devlet arazilerinin toprağı olmayan ailelere verilmesi.
  C) Aileler arasında anlaşmazlık olması
  D) Otlakların sınırlı olması
  E) İklimin ılıman olması
  Cevap: E
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi köyden küçük yerleşim tiplerinde geçici olan yerleşim değildir?
  A) Oba
  B) Dam
  C) Yayla
  D) Çiftlik
  E) Dalyan
  Cevap: D
 • 12)
  I. Dalyan
  II. Mezra
  III. Divan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sürekli yerleşim yeridir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 13) Yerleşme birinin en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Köy
  B) Ağıl
  C) Ev
  D) Mahalle
  E) Kasaba
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdakilerden hangisinde dağınık yerleşme daha fazladır?
  A) İç Anadolu bölgesi
  B) Marmara bölgesi
  C) Akdeniz bölgesi
  D) Karadeniz bölgesi
  E) Ege bölgesi
  Cevap: D
 • 15) Arazinin engebeli ve suyun fazla olduğu bölgelerde daha çok hangi yerleşim tipi görünür?
  A) Toplu yerleşim
  B) Küme yerleşim
  C) Dağınık yerleşim
  D) Daire yerleşim
  E) Yol boyu yerleşim
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder