Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 4. sınıfa giden Erdem yaşadığı olayları kronolojik olarak sıralamıştır.
  Buna göre Erdem'in kronolojisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Doğum yılı
  B) Konuşmaya başladığı tarih
  C) Askere gittiği tarih
  D) Okula yazıldığı tarih
  Cevap: C
 • 2) 15 yaşındaki Murat'ın hayat kronolojisinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
  A) Askere gittiği tarih
  B) Ehliyet aldığı tarih
  C) Evlilik tarihi
  D) Liseye başladığı tarih
  Cevap: D
 • 3) Ortaokul 5.sınıfa giden Mert aşağıdakilerden hangisini yaparsa aile bütçesine katkıda bulunmuş olur?
  A) Okul çıkışı bir işte çalışarak
  B) Hafta sonları bir işte çalışarak
  C) Ticaret yaparak
  D) Tutumlu davranarak
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi 4.sınıf öğrencisi Aylin'in yapması doğru değildir?
  A) Babasına iş yerinde okul çıkışı yardım etmesi.
  B) Eşyalarını özenli kullanarak israfa yol açmaması
  C) Annesine ev işlerinde yardımcı olması.
  D) Harçlıklarını biriktirerek kendi ihtiyaçlarını karşılaması
  Cevap: A
 • 5) Kullanılmış eşyaların bazı işlemlerden geçirilerek tekrar kullanıma getirilmesine ne denir?
  A) Kullan at
  B) Geri dönüşüm
  C) Kullanılabilirlik
  D) Çöp
  Cevap: B
 • 6)
  I. Pil
  II. Plastik
  III. Kağıt
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri geri dönüştürülebilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi en yeni haberleşme teknolojisidir?
  A) Telgraf
  B) Telefon
  C) İnternet
  D) Mektup
  Cevap: C
 • 8) Üretilen ürünlerin önceden belirlenmiş standartlara ait olup olmadığını kontrol eden ve kontrol sonucuna göre onaylayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) TSE
  B) İçişleri bakanlığı
  C) TSK
  D) MSB
  Cevap: A
 • 9) Dünyanın her tarafını bir örümcek ağı gibi saran ve günümüzde en çok kullanılan haberleşme ve iletişim teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mektup
  B) İnternet
  C) Telefon
  D) Telgraf
  Cevap: B
 • 10) Ben bir şeyler üretebiliyorum diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi üretim olmaz?
  A) Tarlada soğan yetiştirmek.
  B) Ahırda koyun beslemek.
  C) Bakkaldan makarna almak.
  D) Tandırda ekmek yapmak.
  Cevap: C
 • 11) Miladi takvim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hz. İsa'nın doğumu başlangıçtır.
  B) Güneş yılına göre hazırlanmıştır.
  C) 1926'dan beri ülkemizde kullanılmaktadır.
  D) On iki hayvanı temsil eder.
  Cevap: D
 • 12) Uzaydaki gezegenleri, yıldızları incelemek için yaptığı teleskopla dünya bilimine büyük katkı sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Graham Bell
  B) Galileo
  C) Thomas Edison
  D) Tesla
  Cevap: B
 • 13) Teknoloji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Teknoloji her geçen gün gelişmektedir.
  B) Teknoloji insan hayatını kolaylaştırır.
  C) Teknolojik gelişmeler dünya sonunu hızlandırır.
  D) Teknoloji insanlığın varlığından beri süre gelmiştir.
  Cevap: C
 • 14) İnsan yaşamını en asgari düzeyde devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlara temel ihtiyaçlar denmektedir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında gösterilemez?

  A) Barınma
  B) Beslenme
  C) Korunma
  D) Eğlenme
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in askeri alandaki ilk başarısıdır?
  A) Çanakkale zaferi
  B) Trablusgarp savaşı
  C) Sakarya Meydan Muharebesi
  D) Büyük taaruz
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder