...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen çevre problemlerinden hangisi sadece bulunduğu bölgeyi etkiler?
  A) Küresel ısınma
  B) İklim değişikliği
  C) Biyolojik çeşitlilik kaybı
  D) Toprak kirliliği
  Cevap: D
 • 2) Küresel çevre kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünya çapında çevre sorunlarını kapsar.
  B) Tüm insanlığın sorunudur.
  C) En fazla bir kıta büyüklüğündeki bölgeleri kapsar.
  D) Yerel sorunların zamanla toplanması sonucu olmuştur.
  Cevap: C
 • 3)
  I. Küresel ısınma
  II. İklim değişikliği
  III. Ozon tabakasının delinmesi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yerel çevre kirliliğini küresel sonuçları arasındadır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)
  I. Hava
  II. Su
  III. Toprak
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yerel sorunken küresel sorun haline gelmektedir?

  A) I, II ve III
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: A
 • 5) Çevre sorunlarının temelini ................ ve ..................... arasındaki olumsuz değişimler oluşturmaktadır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) insan ve hayvan
  B) hayvan ve çevre
  C) insan ve çevre
  D) çevre ve hava
  Cevap: C
 • 6) Kullandığımız eşyaların bir zaman sonra ömrünü doldurarak kullanılmaz hale gelmesine ne denir?
  A) Artık
  B) Atık
  C) Eski
  D) Kullanılmaz
  Cevap: B
 • 7) Uygun koşullarda depolanmayan veya yok edilmeyen çöpler;
  I. Kötü kokuların dağılmasına
  II. Hastalıkların yayılmasına
  III. Böceklerin çoğalmasına
  verilenlerden hangisine veya hangilerine neden olur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: A
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri hızlı nüfus artışıyla ortaya çıkan sorunlar arasında değildir?
  A) Ormanlık alanların tahrip edilmesi
  B) Doğal yaşam alanlarının azalması
  C) Şehirler geniş alanlara yayılması
  D) Teknolojinin gelişmesi
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı çevre problemidir?
  A) Heyelan
  B) Deprem
  C) Fabrika atığı
  D) Sel
  Cevap: C
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi dünyayı etkileyen çevre sorunları arasında gösterilemez?
  A) Ozon tabakasının incelmesi
  B) Orman alanlarının azalması
  C) Biyolojik çeşitliliğin artması
  D) Sera etkisi
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
5. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-02-15
5.sınıf çevre eğitimi 2.dönem 1.sınavı. Küresel çevre kirliliğinin sebepleri ve yerel çevre sorunları.