...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Fizik 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki hareketlerden hangisi ivmeli harekete örnektir?
  A) Sabit hızla seyir eden bir bisiklet sürücüsü.
  B) Ferrarinin ilk kalkışta 100 km / h hızına ulaşması
  C) 90 km / h hızla şehirler arası yol alan bir otobüs.
  D) Atılan bir taşın 5 m / s doğrusal hızla ilerlemesi.
  E) Bir balonun doğrusal ve düzgün hızla uçması.
  Cevap: B
 • 2) İvme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur değildir?
  A) Hızı zamanla değişen cisimler ivme yapmaktadır.
  B) Düzgün doğrusal hareket yapan cisimlerin ivmesi sıfırdır.
  C) İvme miktarı, hız değişiminin geçen zamana oranı ile bulunur.
  D) İvme vektrörel bir nicelik değildir.
  E) İvme "a" harfi ile gösterilir.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıda verilen hız - zaman grafiğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Cisim düzgün şekilde hızlanmıştır.
  B) Hız zamana bağlı olarak artmıştır.
  C) Cismin ivmesi sıfırdır.
  D) Cisim 3 saniyede 30 metre yol almıştır.
  E) Grafikteki eğim ivme miktarını verir.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki grafiğe bakarak hareketlinin ivmesi ne kadar olur?

  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
  E) 30
  Cevap: B
 • 5) Aşağıda verilen hız zaman grafiğinden yola çıkarak ivme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Hareketli düzgün hızlanan hareket yapmıştır.
  B) İvme sabittir.
  C) İvmeyi veren eğrinin eğimi her yerde aynıdır.
  D) İvme negatif değerdedir.
  E) Hız ile ivmenin yönü aynıdır.
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki ivme-zaman grafiğinden yola çıkarak hareketlinin hızındaki değişim kaç m / s olur?

  A) 10
  B) 15
  C) 20
  D) 25
  E) 30
  Cevap: E
 • 7) İvmesi negatif olan bir araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Araç hızlanmaktadır.
  B) Araç düzgün doğrusal hareket yapmaktadır.
  C) Araç ivmesi değişkendir.
  D) Aracın hızı ivme ile aynı yöndedir.
  E) Araç ivmesinden dolayı yavaşlamaktadır.
  Cevap: E
 • 8) İlk hızı 80 km / h olan bir aracın 10 saatlik hareketinden sonra son hızı 100 km / s'tir. Buna göre aracın almış olduğu ivme ne kadardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen hız-zaman grafiği ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Hareketlinin ivmesi negatif değerdedir.
  B) İvme hızla ters yöndedir.
  C) Hareketli yavaşlamaktadır.
  D) Hareketli düzgün hızlanan hareket yapmaktadır.
  E) Hareketli bir süre sonra duracaktır.
  Cevap: D
 • 10) Skaler bir nicelik olup, aracın gösterge panelinde o anda okunan sürate ....................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Ani hız
  B) Ani sürat
  C) Ani ivme
  D) Doğrusal sürat
  E) Doğrusal hız
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder