...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisinde atomu oluşturan kısımlar beraber verilmiştir?
  A) Katman - Çekirdek
  B) Çekirdek - Proton
  C) Katman - Elektron
  D) Nötron - Elektron
  Cevap: A
 • 2)
  * Atomun merkezinde bulunur.
  * Proton ve nötron adı verilen parçacıkları içinde bulundurur.
  Yukarıda verilenler atomun hangi kısmıdır?

  A) Katman
  B) Elektorn
  C) Çekirdek
  D) Katyon
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi protonların özelliklerinden değildir?
  A) Atomun çekirdeğinde bulunur.
  B) "p" harfi ile gösterilir.
  C) Kütlesi elektron kütlesinden fazladır.
  D) Nötr parçacıklardır.
  Cevap: D
 • 4)
  * "n" harfi ile gösterilir.
  * Kütlesi elektron kütlesinden fazladır.
  * Atomun çekirdeğinde bulunur.
  Yukarıda verilenler atomun hangi parçasının özellikleridir?

  A) Elektron
  B) Nötron
  C) Proton
  D) İyon
  Cevap: B
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi atom içerisindeki çekirdekte bulunan parçacıklardan biridir?
  A) Elektron
  B) İyon
  C) Proton
  D) Anyon
  Cevap: C
 • 6)
  I. Katmanlarda bulunur.
  II. Negatif yüklü parçacıklardır.
  III. Çekirdeğin etrafında çok yüksek hızla dolanır.
  Yukarıda verilenler hangisi veya hangileri elektronlar için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Proton, nötron ve elektron kütle karşılaştırmalarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) proton = elektron
  B) proton = nötron
  C) nötron < elektron
  D) proton < elektron
  Cevap: B
 • 8) Atom hacminin büyük bir kısmını ...................... oluşturur.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Proton
  B) Nötron
  C) Çekirdek
  D) Elektron
  Cevap: D
 • 9) Proton ve nötron kütlesinin elektrondan fazla olduğu bilindiğine göre bir atomun kütlesinin çoğunluğunu oluşturan kısım hangisi olur?
  A) Proton
  B) Nötron
  C) Çekirdek
  D) Elektron
  Cevap: C
 • 10) John Dalton'nun ortaya koyduğu atom modeliyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Atomun yapısını bilimsel anlamca inceleyen ilk bilim adamıdır.
  B) Bu modele göre tüm maddeler atomdan meydana gelmektedir.
  C) Aynı elementin tüm atomları birbirinden farklıdır.
  D) Bu modelde atomlar parçalanamaz ve yeniden oluşturulamaz.
  Cevap: C
 • 11)
  * Atomlar dolu kürelerdir.
  * Atomlar parçalanamaz.
  * İlk atom modelidir.
  Yukarıda verilenler hangi modelin özelliklerindendir?

  A) John Joseph Thomson
  B) Ernest Rutherford
  C) Niels Bohr
  D) John Dalton
  Cevap: D
 • 12) Atomu üzümlü keke benzeterek ve atomun içerisinde artı ve eksi yüklerin bulunduğunu öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) John Joseph Thomson
  B) Ernest Rutherford
  C) Niels Bohr
  D) John Dalton
  Cevap: A
 • 13) John Joseph Thomson'ın ortaya attığı atom modeli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Atomun küçük parçacıklardan oluştuğunu savunmuştur.
  B) Atom içinde artı ve eksi yükler bulunmaktadır.
  C) Bu yükler üzümlü keklerde ki gibi dağınıktır.
  D) Eksi yüklere ilk kez proton ismini vermiştir.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıda verilen atom modelini ortaya çıkaran ve elektronları güneş sistemindeki gezegenlerin güneş etrafında dönmesi gibi elektronların da çekirdek etrafında döndüğü görüşünü savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) John Joseph Thomson
  B) Ernest Rutherford
  C) Niels Bohr
  D) Democritos
  Cevap: B
 • 15) Bu modele göre elektronlar çekirdeğin etrafında, çekirdeğe belli bir uzaklıkta olan katmanlarda dönerler. Verilen atom modelini ortaya atan bilim insanı hangisidir?

  A) John Joseph Thomson
  B) Ernest Rutherford
  C) Niels Bohr
  D) Democritos
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder