LKS(LGS) Türkçe Deneme Soruları 2 (2017 Teog 1.Dönem Türkçe)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Bana verdiğin kitabı metroda unutmuşum.
  II. Yoğunluktan dolayı kitap okumayı da unuttuk.
  III. Şimdiye kadar biz senin ne haylazlıklarını unuttuk.
  “Unutmak” kelimesi, numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?

  A) Hatırlamamak
  B) Bağışlamak
  C) Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
  D) Bir şeyi yapamaz duruma gelmek
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
  A) Hapsolmuş bir şafak gibi derinde
  Zamana gülecek hüznün ve neşen
  B) İnsan yaşamaktan bıkar, usanır,
  Hülyaya dalmaktan usanmaz.
  C) Biri hareketsiz, cansız yatıyor;
  Birinin dinmeyen gözyaşları var.
  D) Nasıl hatırlamazsın o türküyü
  Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü
  Cevap: A
 • 3) Picasso "her dalından başka bir meyve sarkan" büyük bir ressamdı. Öğleye kadar portre; öğleden sonra beş gözlü, dokuz kollu bir insanresmi çizerdi. Ertesi gün çini fırınının başında çalışırdı. Sonraki gün heykel yontardı.
  Bu metindeki altı çizili sözle Picasso’nun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Alışılmadık resimler çizmesi
  B) Dünyaca tanınması
  C) Diğer sanatçıları etkilemesi
  D) Farklı sanat dallarında eser vermesi
  Cevap: D
 • 4) Dünya medeniyet tarihinin en eski ve gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Hititlerin,
  Anadolu’nun bağrında bıraktığı eserler hâlâ görkemini korumaktadır.
  Bu cümleden “Hititler” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?

  A) Anadolu’ya nereden geldikleri bilinmektedir.
  B) Anadolu tarihinin bilinen ilk uygarlığıdır.
  C) Anadolu’nun kültürel varlığına katkı sağlamışlardır.
  D) Bıraktıkları eserler, dünyadaki uygarlıklar üzerinde belirleyici olmuştur.
  Cevap: C
 • 5) Düşünce şüpheyle başlar, kendisine zıt olanlarla gelişir; bu yüzden zıt düşüncelere kulaklarımızı tıkamak, düşünce ufkumuzu yok eder.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişir?

  A) Farklı görüşler, düşüncenin olgunlaşmasını sağlar.
  B) Düşüncelerine körü körüne bağlananlar yenileşmeye kapalıdırlar.
  C) Gelişime açık olmak için sabit fikirlerden sakınmak gerekir.
  D) Karşıt görüşler ilerlemenin önündeki en büyük engeldir.
  Cevap: D
 • 6) (I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu.(IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 7) (I) Çocuk kitaplarının eğitici olması gerektiğini düşünenler, çocukların sevdiği kitapların büyük bir kısmını saçma sapanlıkla suçluyor. (II) Oysa öncelikli olan ne tür olursa olsun çocuğun bir kitabı isteyerek ve zevkle okuması, ‘‘O yazarın başka kitabı var mı?’’ diye merak etmesidir. (III) Ancak birisi çıkıp ona ‘‘Niye saçma sapan kitaplar okuyorsun?’’ diyerek onun kitap okuma sevgisini baltalıyor. (IV) Bu tür yanlış söylemler ancak ‘‘Çocuğu Kitap Okumaktan Soğutmanın On Yolu’’ isimli bir makalede yer alabilir.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I. cümlede bazı kişilerin, eğitici olmayan çocuk kitaplarını gereksiz gördüğü dile
  getirilmiştir.
  B) II. cümlede asıl önemli olanın çocukların kitap okuması olduğu belirtilmiştir.
  C) III. cümlede çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırma yolları üzerinde durulmuştur.
  D) IV. cümlede yanlış yaklaşımların, çocukları kitap okumaktan uzaklaştıracağı anlatılmıştır.
  Cevap: C
 • 8) Ben İstanbul şarkılarıyla büyüdüm. Dedem ud çalar, ninem şarkı söylerdi. “Üsküdar’a gideriken aldı da bir yağmur.” derdi mesela, ben o yağmurla ıslanırdım. “Gel ey denizin nazlı kızı!” derdi, denizden çıkıp geliveren nazlı bir kız olurdum.
  Bu metinde yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dedesi ve ninesinin sanata ilgi duyduğu
  B) Kendisini İstanbul şarkılarıyla bütünleştirdiği
  C) Kendisinin, İstanbul şarkılarını sürekli tekrarladığı
  D) Dedesi ve ninesinin, İstanbul şarkılarını çok sevdiği
  Cevap: B
 • 9) (I) Ülkemizde kuşkusuz iyi denemecilerimiz yetişti. (II) Türkçenin bütün tatlarını veren doyumsuz denemeler yazıldı. (III) Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki herhangi bir türe dâhil edilemeyen melez yazılar, deneme diye okurun önüne sürüldü. (IV) Kimileri denemenin, içi boş yani fikirsiz ve süslü yazılar olduğunu zannetti. (V) Bu yüzden deneme kitapları, çoğu zaman edebiyat eseri sayılmadı.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir?

  A) II.
  B) III.
  C) IV.
  D) V.
  Cevap: B
 • 10) Sanatı tarif edecek olsam “Oyundur.” derim ama bir kişiyle oynanan en güç, en belalı, en tatlı, en güzel oyun. Bir oyun ki sahnesi dünyanın her yerindedir. Bir oyun ki sahnesinde her zaman tek kişi; seyircileri arasında gelmiş, geçmiş ve gelecek nesiller bulunmaktadır. Bir oyun ki su ile ekmeğin yanı başında yerini alır.
  Bu metinden ‘‘sanat’’ ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

  A) Güzelliği ve faydası kişiden kişiye değişir.
  B) Dinleyicisi, izleyicisi tüm insanlıktır.
  C) İnsan için temel ihtiyaç maddeleri kadar önemlidir.
  D) Hem kendi çağına hem de sonraki çağlara seslenir.
  Cevap: A
 • 11) Bir otomobil kazası düşünelim. Kazayı kaldırımda yürüyen dört kişi, bir polis, tesadüfen
  oradan geçen bir kameraman ve kazanın olduğu yerin üstünde uçan bir helikopter pilotu
  görmüş olsun. Böyle bir olayı yedi ayrı bakış açısıyla aktarmak mümkündür. Kazayı gören bu kişilerin anlattıkları birbirinden farklı olacaktır. - - - -
  Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Burada olduğu gibi hikâyeci de olayları daha canlı anlatmayı bilmelidir.
  B) Hikâyeci ise tüm bunların dışındadır, o sadece ele alacağı konuya odaklanır.
  C) Hikâyede de durum böyledir, aynı konuyu her hikâyeci kendi gözünden anlatır.
  D) Hikâyeci de kendi kafasında bir dünya çizer; bu dünyada istediği kahramana can verir, istediğini öldürür.
  Cevap: C
 • 12) (I) Yıllarca yaşadığım kasabadan ayrılmak için istasyona geldim. (II) Kasabadan yarım saat uzakta, sık bir ağaçlık arasında kaybolmuş küçük bir istasyon... (III) Neredeyse karşı tepelerde tan atacak. (IV) Bir tren, tiz düdüğüyle karanlığı yırtarak istasyona yanaşıyor.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerde hikâye unsurlarıyla ilgili aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?

  A) I. cümle bir olayı ifade etmektedir.
  B) II. cümlede mekân betimlenmektedir.
  C) III. cümlede zaman bildirilmektedir.
  D) IV. cümlede kişi belirtilmektedir.
  Cevap: D
 • 13) Hayat tren gibidir, geçip gider. Ama bazen de tren; sen hiç yokmuşsun, isteklerin, hayallerin hiç var olmamış gibi geçip gitmesin diye raylara oturur ve kesersin trenin yolunu. İşte şu sıralar okuduğum kitap böyle bir direnişin hikâyesi. Aynı zamanda mahalle yaşamının, komşulukların, anılara ve geleceğe sahip çıkmanın hikâyesi.
  Bu metinde sözü edilen eserin hangi yönü üzerinde durulmuştur?

  A) Üslubu
  B) İçeriği
  C) Hedeflediği kitle
  D) Yazılış süreci
  Cevap: B
 • 14) Tanımadığımız bir dünyaya uyandık. Böyle miydik dün sabah? İğne deliğinden sızan ışınlar bir ışıldak keskinliğiyle doldurmuştu odayı. Oysa her şeyin rengi çekilmiş bugün. Karşıki terasın kızıl tentesi solmuş, yandaki evin yeşil camları donuk. Bir kamp çadırı var sanki üzerimizde. Yamalı yer yer, kül rengi. Denize moloz dökülmüş sanki.
  Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
  B) Karşılaştırma yapılmıştır.
  C) Benzetmeye yer verilmiştir.
  D) Betimlemeden yararlanılmıştır.
  Cevap: A
 • 15) Babası Dacat Bey’in ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pangaltı Lisesi, Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisinin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştürür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.
  Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

  A) Anıya
  B) Günlüğe
  C) Biyografiye
  D) Otobiyografiye
  Cevap: C
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Genç, tıp dergisini alıp bir kaç makale okudu.
  B) Orhan Kemal, 15 Eylül 1914’te dünyaya gelmiştir.
  C) Bu çiçekler yalnızca dağ eteklerinde yetişir.
  D) Son yıllarda THY’nin yolcu sayısı çok arttı.
  Cevap: A
 • 17) Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var ( ) ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek ( ) Bu nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler ( ) kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir ( )
  Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

  A) (;) (.) (;) (!)
  B) (;) (...) (,) (.)
  C) (:) (.) (,) (.)
  D) (:) (...) (;) (.)
  Cevap: D
 • 18) (I) Yatağımdan doğruldum ve çatlamış dudaklarımı dilimle ıslattım. (II) Masadan, içi yarısına kadar dolu bardağı alıp üç dört yudum su içtim. (III) Pencereden sızan gün ışığı içimi mutlulukla doldurdu. (IV) Dudaklarımdaki gülümseme tüm yüzüme yayıldı.
  Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
  Cevap: A
 • 19) Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşananları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.
  Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

  A) Özne - Yer tamlayıcısı - Zarf tamlayıcısı - Yüklem
  B) Özne - Nesne - Zarf tamlayıcısı - Yüklem
  C) Nesne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı -Yüklem
  D) Yer tamlayıcısı - Nesne - Yer tamlayıcısı -Yüklem
  Cevap: B
 • 20)
  I. Ay’ın atmosferi gündüz vakti mavi gözükür.
  II. Uluslararası Tenis Federasyonu her sene dört büyük tenis turnuvası düzenliyor.
  III. Mısırlılar, Keops Piramidi’ni yaparken 2,5 milyon parça taş kullanmıştır.
  IV. CD kutularını kullanarak evinizde saksı yapabilirsiniz.
  Numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi aynıdır?

  A) I ve III.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) II ve IV.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder