Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Tiyatro ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tiyatro sahnede oyuncular tarafından canlandırılan yazılı edebi türdür.
  B) Günlük yaşamdan konular edinebilir.
  C) Tiyatro insan iletisi olmadan aktarılamaz.
  D) Tiyatro eserleri mitolojik olayları konu alabilir.
  E) Tiyatroda anlatım karşılıklı konuşma içerisinde gerçekleşir.
  Cevap: C
 • 2)
  I. Köy seyirlik oyunları
  II. Meddah
  III. Kukla oyunu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Anadolu'da modern tiyatro öncesinde egemen olan oyunlardandır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3) Batılı anlamda tiyatro Türk edebiyatına ne zaman girmiştir?
  A) Tanzimatla
  B) Meşrutiyetle
  C) Cumhuriyetin ilanıyla
  D) Lale devrinde
  E) Atatürk'ün isteğiyle
  Cevap: A
 • 4) Modern tiyatro ..................., ................ ve .................... olmak üzere üç ayrı türe ayrılır.
  Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

  A) Trajedi, Korku ve Eğlence
  B) Trajedi, Komedi ve Korku
  C) Korku, Dram ve Trajedi
  D) Dram, Trajedi ve Komedi
  E) Dram, Komedi ve Korku
  Cevap: D
 • 5) Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma amacıyla yapılan tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Komedi
  B) Korku
  C) Trajedi
  D) Dram
  E) Bilgilendirici
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi trajedi türünün konu aldığı kahramanlar arasında gösterilemez?
  A) Krallar
  B) Halk
  C) Kraliçeler
  D) Tanrılar
  E) Yarı tanrılar
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi trajedi türüne konu olan alanlardan biridir?
  A) Günlük hayat
  B) Mitoloji
  C) Politika
  D) Nostalji
  E) Komedi
  Cevap: B
 • 8) Trajedi türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Kava ve çirkin sözlere yer verilmez
  B) Öldürme ve yarama gibi olaylar canlandırılmaz.
  C) Manzum olarak yazılır.
  D) Genellikle 20 perdeden oluşur.
  E) Aralıksız oynanır.
  Cevap: D
 • 9) Bir tiyatro eserinin tek olay, tek mekan ve tek gün olarak yapılası kuralına ne denir?
  A) Üç birlik kuralı
  B) Altın kural
  C) Geleneksel kural
  D) Geleneksel tiyatro
  E) Zamansal kural
  Cevap: A
 • 10) Kösem Sultan adlı tiyatro eseri konusu, kişilerin ele alınışı ve dramatik örgüsüyle daha çok hangi tiyatro türüne dahil edilmektedir?
  A) Komedi
  B) Dram
  C) Tarihsel
  D) Trajedi
  E) Epiksel
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurları arasında değildir?
  A) Yer
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Savaş
  E) Çatışma
  Cevap: E
 • 12) Tiyatro eserindeki olay örgüsüdür. Her olay, iletiyi seyirciye ulaştırmak için oluşturulmuş bir bütünü parçası konumundadır.
  Yukarıda açıklaması verilen tiyatronun yapı unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Dramatik örgü
  E) Çatışma
  Cevap: D
 • 13) Olayın başlangıcı ve bitişi arasındaki geçen süre miktarıdır.
  Yukarıda açıklaması verilen tiyatro unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yer
  B) Kişiler
  C) Zaman
  D) Dramatik örgü
  E) Çatışma
  Cevap: C
 • 14) Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun olarak çevrilmesi anlamına gelen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dekor
  B) Aksesuar
  C) Adaptasyon
  D) Monolog
  E) Padomim
  Cevap: C
 • 15) Tiyatroda oyuncunun kendi kendine konuşması, diğer deyişle iç sesini sesli olarak izleyicilere aktarması anlamına gelen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dekor
  B) Aksesuar
  C) Adaptasyon
  D) Monolog
  E) Padomim
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder