LKS Matematik Soruları 1 ( 2018 Teog 2.Dönem)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) a = 2, b = 3 ve c = 5 olduğuna göre 180 sayısının a, b, c cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: A
 • 2)

  Cevap: B
 • 3)

  Cevap: B
 • 4) Buna göre aşağıdakilerin en uzunu hangisidir?

  A) AB
  B) BC
  C) CD
  D) DA
  Cevap: A
 • 5)
  Cevap: D
 • 6) (3x + 7) . (4x - 2) işleminin sonucu olan cebirsel ifadede x’in katsayısı kaçtır?
  A) - 14
  B) - 12
  C) 22
  D) 34
  Cevap: C
 • 7)

  Cevap: C
 • 8) Aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisi, denklemi y = 3 - x olan doğru ile
  y ekseni üzerindeki bir noktada kesişir?

  A) y = 3x + 3
  B) y = 2x + 1
  C) y = 2 - 3x
  D) y = x + 2
  Cevap: A
 • 9) Tamamı dolu iken boşaltma musluğu açılan bir depoda bulunan su miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

  Cevap: C
 • 10) Aşağıdaki denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) (0,2)
  B) (4, - 3)
  C) (1,1)
  D) (0,3)
  Cevap: D
 • 11)

  Cevap: B
 • 12) “Elif’in yaşının 3 katının 4 eksiği 26’danküçüktür.”
  x, Elif’in yaşını göstermek üzere yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A) 3x - 4 < 26 xss=removed> 26
  D) 3x - 4 >= 26
  Cevap: A
 • 13) 2y = - 5x + 2 denkleminde, x değişkeninin y değişkeni cinsinden ifadesi aşağıdakiler-
  den hangisidir?


  Cevap: C
 • 14)

  Cevap: C
 • 15) Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu ve 5 sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.
  Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır?

  A) Mavi
  B) Beyaz
  C) Turuncu
  D) Sarı
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder