...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kimyasal değişimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Reaksiyon adı verilir.
  B) Gaz çıkışı görülebilir.
  C) pH değerinde değişim olmaz.
  D) Renk, koku değişimi olabilir.
  E) Büyük enerji gerekir.
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin hallerinden biri değildir?
  A) Gaz
  B) Sıvı
  C) Kırağan
  D) Plazma
  E) Katı
  Cevap: C
 • 3) Katı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne denir?
  A) Gaz
  B) Sıvı
  C) Süblimleşme
  D) Plazma
  E) Buharlaşma
  Cevap: C
 • 4) Plazma halindeki bir maddenin gaz haline geçmesine ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) İyonizasyon
  B) Kırağınlaşma
  C) Süblimleşme
  D) Deiyonizasyon
  E) Buharlaşma
  Cevap: D
 • 5) Gaz halında bir maddenin ısı .................... katı hale geçmesine ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) alarak -- buharlaşma
  B) vererek -- kırağılaşma
  C) alarak -- kırağılaşma
  D) vererek -- buharlaşma
  E) vererek -- süblimleşme
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi katı maddelerin özellikleri arasında değildir?
  A) Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
  B) Sıkıştırılabilir.
  C) Belirli bir şekli vardır.
  D) Maddenin düzenli halidir.
  E) Maddenin en yoğun halidir.
  Cevap: B
 • 7)
  I. Maddenin en düzensiz halidir.
  II. Belirli bir şekil ve cisimleri yoktur.
  III. Sıkıştırılamaz
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri maddenin gaz hali için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki yargılardan hangisi maddenin plazma hali için yanlıştır?
  A) Belirli şekil ve hacimleri vardır.
  B) Tanecikleri arsındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır.
  C) Akışkandır.
  D) Diğer hallere göre taneciklerinin enerjisi en yüksektir.
  E) Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha fazladır.
  Cevap: A
 • 9)
  * Tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazla gazlara göre daha azdır.
  * Genellikle yoğunlukları katılardan düşük gazlardan yüksektir.
  * Belirli bir şekilleri vardır.
  * Sıkıştırılamazlar
  * Akışkandırlar.
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin sıvı hali için doğrudur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: B
 • 10) Suyun hal değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki döngüsüne ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Buhar döngüsü
  B) Nem döngüsü
  C) Gaz döngüsü
  D) Su döngüsü
  E) Yaşam döngüsü
  Cevap: D
 • 11)
  I. Besinlerin sindirimi ve emilimi
  II. Vücut ısının dengelenmesi
  III. Eklemlerin kayganlığının sağlanması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri suyun sayesinde olmaktadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 12) Nem ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Atmosferdeki su buharına nem denir.
  B) Nem miktarı sıcaklığa ve zamana göre değişir.
  C) Nem atmosferde çiğ olarak görülebilir.
  D) Nem miktarının az olması durumunda solunum yolu rahatsızlığı olabilir.
  E) Nem fazla olduğu zaman boğaz kuruluğuna neden olur.
  Cevap: E
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi LPG'nin kullanım alanlarından biri değildir?
  A) Elektrik üretimi
  B) Sıcak hava eldesi
  C) Tarım alanında
  D) Seramik ve cam sanayi
  E) Metal işleme
  Cevap: C
 • 14) Buharlaşırken ortamda ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine sebep olan maddelere ............................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Soğutucu akışkanlar
  B) Isıtıcı akışkanlar
  C) Yarı akışkanlar
  D) Sıcaklık değiştiriciler
  E) Isı değiştiriciler
  Cevap: A
 • 15)
  * Sıvı haldeyken en soğuk maddelerden biridir.
  * Temas ettiği her şeyi dondurur.
  * Gaz halinde atmosferde yüzde 78 oranında bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen madde hangisidir?

  A) Oksijen
  B) Hidrojen
  C) Karbondioksit
  D) Azot
  E) Fosfor
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder