...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hücre zarı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hücreye şeklini verir
  B) Seçici geçirgen özelliği vardır.
  C) Hücreyi korur
  D) Hücrenin dağılmasını engeller.
  E) Cansız ve katı bir yapısı vardır.
  Cevap: E
 • 2)
  I. Hücre zarı
  II. Sitoplazma
  III. Çekirdek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hücreyi oluşturan kısımlar arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 3)
  I. Protein
  II. Lipit
  III. Karbonhidrat
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hücre zarının yapısında bulunur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 4) Hücre zarının yapısında bulunan lipitler çoğunlukla hangi yapıdadır?
  A) Fosfolipit
  B) Kolesterol
  C) Protein
  D) Gliserol
  E) Yağ asitleri
  Cevap: A
 • 5) Hayvan hücrelerinin hipotonik ortamda su alıp şiştiğinde hücre zarı içeri giren suyun basıncına dayanmayıp parçalanması olayına ne denir?
  A) İzotonik
  B) Diyaliz
  C) Hemoliz
  D) Hücre ölümü
  E) Ekzozsitoz
  Cevap: E
 • 6) Aktif taşıma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Moleküller az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer.
  B) ATP kullanılır.
  C) Difüzyonun tam tersidir.
  D) Enzim ve taşıyıcı proteinler kullanılır.
  E) Büyük moleküllerin taşınmasında kullanılır
  Cevap: E
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi büyük moleküllerin zardan geçişinde kullanılan yoldur?
  A) Aktif taşıma
  B) Pasif taşıma
  C) Endositoz
  D) Hemoliz
  E) Osmoz
  Cevap: C
 • 8) Büyük moleküllerin hücre zarının içeriye doğru çökmesiyle oluşan cepler yardımıyla ATP kullanılarak hücre içine alınmasına ............... denir.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Aktif taşıma
  B) Pasif taşıma
  C) Endositoz
  D) Hemoliz
  E) Ekzositoz
  Cevap: C
 • 9) Endositoz ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hücre zarının bir kısmı koparak koful oluşumuna karışır.
  B) ATP harcanır.
  C) Enzimler görevalır.
  D) 3 ayrı şekilde gerçekleşir.
  E) Büyük molekül geçişinde oluşur.
  Cevap: D
 • 10) Büyük moleküllü katı parçacıkların hücre zarının uzaması ile oluşan yalancı ayaklar yardımıyla hücre içine alınması olayıdır. Parçacık alındıktan sora hücre zarından kopan cebin sitoplazmaya geçip kese şeklinde besin kofulu oluşturur.
  Yukarıda tanımı verilen endositoz türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fagositoz
  B) Pinositoz
  C) Ekzositoz
  D) Difüzyon
  E) Hemoliz
  Cevap: A
 • 11) Sitoplazma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek arasında bulunur.
  B) Prokoryot hücrelerde hücre zarı içerisindeki tüm alanı doldurur.
  C) Prokoryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler büyük oranda burada oluşur.
  D) Ökoryot hücrelerde yaşamsal faaliyetlerin bir bölümü burada oluşur.
  E) Prokoryot ve Ökoryot hücrelerde katı bir yapıda bulunur.
  Cevap: E
 • 12) Sitoplazmada bulunan su miktarı yüzde kaç değerleri arasındadır?
  A) 60 - 70
  B) 70 - 80
  C) 80 -90
  D) 70 -90
  E) 60 - 80
  Cevap: D
 • 13)
  * Enzimler
  * ATP
  * Mineraller
  * Tuzlar
  * Gazlar
  * Proteinler
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sitoplazma içerisinde bulunur?

  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 2
  Cevap: A
 • 14) Sitoplazma hücre içerisinde sürekli hareket içerisindedir.
  Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İçersinde bulunan maddelerin hareketli yapısı olması
  B) Canlının hücre hareketini hızlandırması
  C) Hücre içeriğini homojen hale getirmesi
  D) Çekirdeğin sabit durmasının engellenmesi
  E) Hücre zarının geçirgenliğinin kolaylaştırılması
  Cevap: C
 • 15) İnsan vücudu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Trilyonlarca hücreden oluşur.
  B) Her bir hücre içerisinde yaklaşık 500 çeşit enzim vardır.
  C) Hücre içerisinde on binlerce organel vardır.
  D) Her hücre saniyede milyonlarca biyokimyasal tepkime gerçekleştirir.
  E) Her hücre kendi içerisinde iş bölümü yapan farklı organallere sahiptir.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder