Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * Bitiler
  * Hayvanlar
  * Mikroorganizmalar
  * Mantarlar
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında ana kaynaklar arasında gösterilir.

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi insanların temel ihtiyaçları arasında gösterilemez?
  A) Petrol
  B) Su
  C) Besin
  D) Hava
  Cevap: A
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi temel ihtiyaçlarımız arasında olmayan ancak günlük hayatımızı kolaylaştıran ihtiyaçlar arasındadır?
  A) Hava
  B) Besin
  C) Kömür
  D) Su
  Cevap: C
 • 4) Teknolojik uygulamalar ve mühendislik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Günlük hayatımızı kolaylaştırır.
  B) Temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır.
  C) Üretim alanlarını tahrip etmektedir.
  D) Küresel bir kirlilik oluşturmaktadır.
  Cevap: B
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi temel küresel çevre problemleri arasında değildir?
  A) Küresel ısınma
  B) İklim Değişikliği
  C) Ormansızlaşma
  D) Heyelan
  Cevap: D
 • 6) Sadece bir bölgeyi değil dünyayı saran çevresel problemlere temel küresel çevre problemi denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel çevre problemidir?

  A) Karadeniz'de hamsi miktarının azalması
  B) Akdeniz'de bu kışın ılıman geçmesi
  C) Biyolojik çeşitliliğin azalması
  D) Doğu Anadolu bölgesinde çığ görülmesi
  Cevap: C
 • 7) Küresel çevre sorunları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Tüm dünyayı ilgilendiren çevresel sorunlarıdır.
  B) Zamanla tek tek ortaya çıkan yerel sorunların toplamıdır.
  C) Ormansızlaşma bir küresel çevre kirliliğidir.
  D) Küresel çevre kirliliği, sadece kirlenme olarak tek boyutludur.
  Cevap: D
 • 8) Çevre sorunlarının temelinde aşağıda verilenlerden hangisi yatmaktadır?
  A) Hayvanlar
  B) İnsanlar
  C) Bitkiler
  D) Rüzgarlar
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının oluşmasında yeri yoktur?
  A) Atıkların geri dönüştürülmemesi
  B) Uyun olmayan koşullarda çöplerin doldurulması
  C) Fabrika bacalarının filitreli olması
  D) Sigara izmaritlerinin yerlere atılması
  Cevap: C
 • 10)
  I. Doğal yaşam alanları azalmaktadır.
  II. Oramanlık alanlar tahrip edilmektedir.
  III. Sera gazı artmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hızlı nüfus artışının sonuçları arasında gösterile bilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  Cevap: A
 • 11) Dünyanın en büyük oksijen kaynağı olan ormanlık alanların tahrip edilmesi sonucu aşağıdakilerden hangisinin görülmesi olanaksızdır?
  A) Atmosferde sera gazının artması
  B) Karbondioksit miktarının artması
  C) Azot gazının miktarının azalması
  D) Küresel ısınmanın oluşması
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı çevre sorunu değildir?
  A) Deprem
  B) Hava kirliliği
  C) Su kirliliği
  D) Toprak kirlenmesi
  Cevap: A
 • 13)
  * Nüfus artışı
  * Ozon tabakasının incelmesi
  * Ormansızlaşma
  * Biyolojik çeşitliliğin arması
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi başlıca çevresel sorunlar arasında gösterilir?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  Cevap: B
 • 14) Atmosferde bulunan bu gaz Güneş ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının dünyaya ulaşmasına engel olur.
  Yukarıda tanımı yapılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sera
  B) Karbondioksit
  C) Ozon
  D) Oksijen
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının incelmesinde sorumlu etkenlerden biri değildir?
  A) Deodorantlar
  B) Parfümler
  C) Sabunlar
  D) Saç Spreyleri
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • Seba4t
 • 2020-03-05

Merhaba, cevap anahtarı bu sınav için zaten eklenmiştir. Cevap anahtarı butonuna tıklayarak sınav cevaplarına ulaşabilirsiniz.

 • maher
 • 2020-03-05

merhaba testen cevab anahtarını gönderir misiniz