Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  x = 2
  x = x +2
  print(x++)
  Yukarıda python dilinde yazılmış kod blokunun çıktısı hangisi olur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 7
  Cevap: A
 • 2)
  >>> x = 12.83
  >>> print(int(x)
  İşleminin çıktısı hangisi olur?

  A) 13
  B) 12
  C) 12.83
  D) 12.00
  E) 12.0
  Cevap: B
 • 3) Python dilinde bir değişkenin tipini öğrenmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
  A) round
  B) str
  C) int
  D) double
  E) type
  Cevap: E
 • 4)
  >>> a = 79. 001
  >>> type(a)
  Yukarıdaki işlemin çıktısı hangisi olur?

  A) round
  B) str
  C) int
  D) double
  E) type
  Cevap: D
 • 5) Python dilinde belirteçlerin özellikleri ile alakalı aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Bir belirteç en az bir karakter içermeli
  B) Belirteçlerde özel karakterler kullanılmaz.
  C) Türkçe karakter kullanılmaz
  D) Pythonun kendi diline ait kelimeler belirteç olarak kullanılmaz.
  E) Belirteçlerde alt çizgi ve sayı kullnılamaz.
  Cevap: E
 • 6)
  >>> sayi1 = 12. 34
  >>> sayi2 = 34
  >>> print( int(sayi1) + sayi2)
  İşleminin çıktısı hangisi olur?

  A) 46. 34
  B) 46.00
  C) 47
  D) 46
  E) 47.0
  Cevap: D
 • 7)
  >>> x = p
  >>> y = 5
  >>> print(x*y)
  İşleminin çıktısı hangisi olur?

  A) 5p
  B) p5
  C) ppppp
  D) x*y
  E) Hata verir.
  Cevap: C
 • 8) Kullanıcıdan bir sayı girdisi isteyen, eğer sayı 10'dan büyük veya eşitse büyük, küçükse küçük yazdıran programı yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Cevap: 1: sayi=int(input("Sayıyı giriniz")) --- 2: if (sayi >= 10 ) -- 3: print("Büyük") -- 4: else -- 5: print("küçük")
 • 9) Girilen iki sınavın aritmetik ortalamasını alan ve eğer aritmetik ortalama 50 küçükse kaldı, büyük veya eşitse geçti çıktısı veren programı yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  Cevap: 1: sinav1= int(input("Birinci sınavı giriniz")) -- 2: sinav2=int(input("İkinci sınavı giriniz")) -- 3: ortalama = (sinav1 + sinav2) / 2 -- 4: if(ortalama >= 50) -- 5: print("geçti") -- 6: else -- 7: print("kaldı")
 • 10) 1'den 100 kadar olan tüm çift sayıları yazdıran programı yazınız.
  1.
  2.
  3.
  Cevap: 1: for i in range (1,100): -- 2: if((i%2) == 0) -- 3: print(i)
Yorum Yap
Gönder