...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Türklerin tarih boyunca savaşçı olarak anılmasında aşağıda verilen durumlardan hangisinin etkisi yoktur?
  A) Türklerin yaşadığı coğrafya
  B) İklim koşulları
  C) Dinleri
  D) Diğer milletlerle ilişkileri
  E) Türk boyları ile ilişkileri
  Cevap: C
 • 2) İlk Türk devletlerinin ordusu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Disiplinlidirler
  B) Mücadelecidirler
  C) Teşkilatlı bir yapıya sahiptir.
  D) Eli silah tutan herkes askerdir.
  E) Yabancı uyruklu askerler de bulunmaktadır.
  Cevap: E
 • 3) Günümüzde TSK'nın kurulum yılı olarak kabul edilen ve tarihteki ilk düzenli orduyu kuran lider hangisidir?
  A) M. Kemal Atatürk
  B) Mete Han
  C) Atilla
  D) Fatih Sultan Mehmet
  D) Bugu Kağan
  Cevap: B
 • 4)
  I. 10. 000 atlıdan oluşmuştur.
  II. Tümen, binler, yüzler ve onlara olarak ayrılmıştır.
  III. Onlu teşkilat olarak adlandırılmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarihteki ilk düzenli ordunun özellikleri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 5) Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisi ordusunda onlu sistem kullanmamıştır?
  A) Sakalar
  B) Asya Hunları
  C) Avrupa Hunları
  D) Kök Türkler
  E) Selçuklular
  Cevap: A
 • 6) Orhun Yazıtlarında bugünkü genelkurmay başkanı anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) Sü
  B) Sü-çeri
  C) Sü-başı
  D) Sü-emir
  E) Sü- eslem
  Cevap: C
 • 7) Eski Türk devletlerinde komutanlar merkezden atanırlardı. Ayrıca kağanda bir askerdi. Komutanların her birinin at kuyruğundan yapılmış birer .................. vardı. Bunlar komutanın rütbesine göre değişiklik gösterirlerdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Arma
  B) Kuğu
  C) Sarık
  D) Kılıç
  E) Kılıf
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangileri Eski Türk devletlerinde Süvarilerin kullandığı başlıca silahlar doğru olarak verilmiştir?
  A) Ok ve yay
  B) Kılıç ve kalkan
  C) Kılıç ve ok
  D) Kalkan ve yay
  E) Yay ve kılıç
  Cevap: A
 • 9) Islık çalan ok üreterek çok hızlı bir şekilde tüm tümeni aynı yere ok attıran kağan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilge kağan
  B) Timuçin
  C) Timur
  D) Mete han
  D) Bugu kağan
  Cevap: D
 • 10) İki farlı savaş taktiğinin uygulanması ile oluşan ve Türklere özgü olan savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vur kaç taktiği
  B) Turan taktiği
  C) Topyekün savaş
  D) Stratejik taktik
  E) Kuşatma taktiği
  Cevap: B
 • 11) Hilal taktiği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İki farklı savaş yönteminden oluşur.
  B) Sahte ricat birinci aşamasıdır.
  C) Pusu ikinci aşamasıdır.
  D) Savaşılacak yerin arazisi çok önemlidir.
  E) Savaşılacak yerin düzlük arazi olması gerekmektedir.
  Cevap: E
 • 12) Tanrının kırbacı olarak adlandırılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mete han
  B) Atilla
  C) Timur
  D) Timuçin
  E) III. Selim
  Cevap: B
 • 13) Peygamber efendimiz (s.a.v) dünyaya geldiğinde Arap yarım adası Doğu Roma ve Sasani İmparatorlukları arasında olmasına rağmen işgal edilmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutsal kabul edildiği için
  B) Peygamberimizin şehri olduğu için
  C) Etrafı çöllerle kapı olduğu için
  D) Başka devletler tarafından işgal edildiği için
  E) Arap yarım adasının çok güçlü bir devlet olduğu için
  Cevap: C
 • 14)
  * Bedeviler
  * Köylüler
  * Şehirliler
  * Yarı göçebeler
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Arap toplumunda bulunan tebaa içerisinde sayılır?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  E) Hiç biri
  Cevap: A
 • 15)
  * Çöl ve vahalardaki konar göçer yaşamdır.
  * İnsanlar çadırda yaşardı.
  * Develer çok önemli yer tutardı.
  Yukarıda açıklaması verilen Arap tebaası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yayalar
  B) Bedeviler
  C) Hadarilik
  D) Köylüler
  E) Şehirliler
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder