...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. İtilaf devletlerinin Londra Konferansında Sevri TBMM'ye kabul ettirememesi
  II. TBMM'nin Sovyetlerle yakınlaşması
  III. İtilaf devletlerinin I. İnönü savaşının yenilgisini hazmedememesi.
  Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri İkinci İnönü savaşının sebepleri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2) İkinci İnönü savaşında Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru saldırıya geçip, Bilecik ve Adapazarı'nı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bulgaristan
  B) Yunanistan
  C) İtalya
  D) İngiltere
  Cevap: B
 • 3) İkinci İnönü savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Batı cephesinde İsmet paşa vardı.
  B) Yunanlılar 28 Mart'ta Afyon'u işgal etti.
  C) Güney cephesinde Refet Bey vardı.
  D) 7 Nisanda TBMM geri çekilmek zorunda kaldı.
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi 2. İnönü savaşını sonuçları arasında gösterilemez?
  A) Yunanlılar ağır yenilgiye uğratılmıştır.
  B) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları olmuştur.
  C) İtalya işgal bölgelerini boşaltma kararı aldı.
  D) Fransa İtalya'nın boşaltığı yerlere yerleşmeye başladı.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Kütahya ve Eskişehir savaşlarının sebepleri arasında gösterilemez?
  A) İtalya'nın kaybettiği toprakları geri almak istemesi
  B) Yunanlıların İnönü savaşlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak istemesi.
  C) Yunanlıların kendilerini İtilaf devletlerine ispatlamak istemesi.
  D) Türk ordusunun toparlanmadan saldırıya geçmek istenmesi.
  Cevap: A
 • 6) Kütahya Eskişehir savaşlarında Yunan güçleri Kütahya, Afyon ve Eskişehir'i ele geçirince meclisteki TBMM'nin taşınması tartışması çıkmıştır.
  Buna göre bu tartışmada TBMM'nin hangi şehre taşınması önerilmiştir?"

  A) Konya
  B) Kayseri
  C) Kütahya
  D) Bilecik
  Cevap: B
 • 7) Günümüzdeki Eğitim Bakanlığı anlamına gelen kurum hangisidir?
  A) Maarif Vekaleti
  B) Talim terbiye kurulu
  C) Ahilik
  D) Darülmuallimin
  Cevap: A
 • 8) Erkek Öğretmen okulu anlamına gelen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Maarif Vekaleti
  B) Talim terbiye kurulu
  C) Ahilik
  D) Darülmuallimin
  Cevap: D
 • 9) Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta başkomutanlığa getirilmiştir?
  A) Birinci İnönü savaşı
  B) İkinci İnönü savaşı
  C) Sakarya savaşı
  D) Eskişehir ve Kütahya savaşları
  Cevap: C
 • 10) Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık kaç aylık süre olarak verilmiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder