LKS Türkçe Soruları Deneme 1

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde, fiili gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli
  değildir. Örneğin “Ayşe kitap okudu.” cümlesinde okuma işini yapan “Ayşe”dir. Bu yüzden “okudu” fiili etken çatılıdır. Ancak “Kitap okundu.” cümlesinde
  okuma işini yapan belli değildir. Bu yüzden “okundu” fiili edilgen çatılıdır.
  Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi yapan bellidir?

  A) Kurgu, bir filmin sanat değeri kazandığı aşama olarak tanımlanır.
  B) Senaryo, belirli bir araştırma ve inceleme sürecinden sonra yazılır.
  C) Kitle iletişim araçlarının, insanları düşünmeye teşvik etmesi beklenir.
  D) Tecrübeli yapımcı, bir programı hazırlamadan önce bütün ayrıntıları düşünür
  Cevap: D
 • 2) “Kırk yılda bir” deyimini duymuşsunuzdur herhâlde (I) İşte Mavi Ay da ancak kırk yılda bir rastlanan bir gök olayıdır. Gökyüzü gibi mavi bir Ay veya Güneş gördüğünüz oldu mu hiç (II) Bildiğimiz kadarıyla Ay’ın ve Güneş’in mavi göründüğünü iddia eden ilk rapor, 1950 yılının eylül ayında yazılmıştı. Bu rapor, İngiliz Kraliyet Gözlemevinde çalışan bir gök bilimciye aitti (III) Robert Wilson. Wilson bir gece, evinin önünde otururken Mavi Ay denen olaya şahit olmuş (IV) hatta teleskop kullanarak tekrar gözlem yapmış, Ay ile Güneş’in mavi renkte görünme nedeninin Kanada’daki orman yangınları olduğu sonucunu çıkarmıştı.

  Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi kesinolarak çıkarılır?

  A) Yeryüzünde gerçekleşen olayların gökyüzündeki olaylara etkisi vardır.
  B) Mavi Ay denen gök olayı ilk olarak 1950’de gerçekleşmiştir.
  C) Gökyüzünde gerçekleşen olaylarla ilgili ilk rapor 1950’de tutulmaya başlanmıştır.
  D) Mavi Ay, teleskop yardımı olmadan gözlemlenebilen bir gök olayıdır.
  Cevap: D
 • 3) “Kırk yılda bir” deyimini duymuşsunuzdur herhâlde (I) İşte Mavi Ay da ancak kırk yılda bir rastlanan bir gök olayıdır. Gökyüzü gibi mavi bir Ay veya Güneş gördüğünüz oldu mu hiç (II) Bildiğimiz kadarıyla Ay’ın ve Güneş’in mavi göründüğünü iddia eden ilk rapor, 1950 yılının eylül ayında yazılmıştı. Bu rapor, İngiliz Kraliyet Gözlemevinde çalışan bir gök bilimciye aitti (III) Robert Wilson. Wilson bir gece, evinin önünde otururken Mavi Ay denen olaya şahit olmuş (IV) hatta teleskop kullanarak tekrar gözlem yapmış, Ay ile Güneş’in mavi renkte görünme nedeninin Kanada’daki orman yangınları olduğu sonucunu çıkarmıştı.

  Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

  A) “İşte Mavi Ay da” ifadesindeki “da” bitişik yazılmalıdır.
  B) “1950 yılının eylül ayı” ifadesindeki “eylül” sözcüğü büyük harfle başlatılmalıdır.
  C) “İngiliz Kraliyet Gözlemevinde” ifadesindeki “-nde” eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır.
  D) Birleşik sözcük olan “gök bilimci” ifadesi bitişik yazılmalıdır.
  Cevap: B
 • 4) “Kırk yılda bir” deyimini duymuşsunuzdur herhâlde (I) İşte Mavi Ay da ancak kırk yılda bir rastlanan bir gök olayıdır. Gökyüzü gibi mavi bir Ay veya Güneş gördüğünüz oldu mu hiç (II) Bildiğimiz kadarıyla Ay’ın ve Güneş’in mavi göründüğünü iddia eden ilk rapor, 1950 yılının eylül ayında yazılmıştı. Bu rapor, İngiliz Kraliyet Gözlemevinde çalışan bir gök bilimciye aitti (III) Robert Wilson. Wilson bir gece, evinin önünde otururken Mavi Ay denen olaya şahit olmuş (IV) hatta teleskop kullanarak tekrar gözlem yapmış, Ay ile Güneş’in mavi renkte görünme nedeninin Kanada’daki orman yangınları olduğu sonucunu çıkarmıştı.

  Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bırakmak" kelimesi "bir işi sonraya ertelemek" anlamında kullanılmıştır?
  A) Kazandığının bir bölümünü bir kenara bırakırsan para biriktirebilirsin.
  B) Toplantıda görevini kardeşine bıraktı.
  C) Fırtınadan dolayı gezmeyi yarına bıraktık.
  D) On yıldır yaptığı öğretmenliği bıraktı.
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde olay üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır?
  A) Bütün gün dalgın dalgın dolaşıyordum.
  B) Üstad, basındaki hatta edebiyat dilindeki yanlışları acaba nasıl bir dehşetle karşılardı? Masama oturmadan önce aklımı bu düşünce kurcalıyordu.
  C) Üzerindeki narçiçeği rengi ceketi çıkarıp sandalyenin arkasında geçirdi.
  D) O zamanlar, karanlıkta sırtüstü yattığım anlarda, bütün bunları bir bir mırıldandım.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?
  A) Söyleyecek sözü kalmayınca kimseye elveda demeden uzaklaştı.
  B) Başımı yastığa her koyduğumda güzel hayaller düşünceme uğrar.
  C) Güneş batıp akşam olunca evin yolunu kaybettiğimizi anladık.
  D) Yalnızlığı seven insanlara bu şehir huzur veriyor.
  Cevap: B
 • 8) Verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A) Kütahya'ya giderken yakıtı bittiği için yol da kaldı.
  B) Ya sunumunu hazırlarsın yada toplantıya katılmazsın.
  C) Bana kalırsa kardeşime yirmi lirada yeter.
  D) Aylarca sulamasan da bu çiçek yine solmaz.
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilen metindeki altı çizili kelime grubuyla çocuk kitaplarının hangi yönü belirtilmiştir?

  A) Hayatı sevdirmek
  B) Hayal dünyasının zenginleştirilmesi
  C) Öğreticilik yanının ağır basması
  D) Okuma isteğini artırması
  Cevap: B
 • 10) Karşımda, bin metre aşağıda İskenderun Ovası, soluk almaya hali ve niyetli olmadan güneş altında dümdüz yatıyor. Aşağısı bana bir seyehat romanındaki Afrika çölün andırıyor.
  Verilen metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

  A) Konuşturma - Abartma
  B) Kişileştirme - Benzetme
  C) Abartma - Kişileştirme
  D) Benzetme - Konuşturma
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder