Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kalıcı dipol nedir? Kısaca açıklayınız.
  Cevap: Hidrojen klorür molekülü polar bir molekül- dür. Hidrojen kısmı kalıcı pozitif, klor kısmı ise kalıcı negatif yükle yüklüdür. Molekülde kalıcı pozitif ve kalıcı negatif yüklerin oluşmasına denir.
 • 2)
  I. HCl
  II. SO 2
  III. H 2 O
  IV. C 2 H 5 OH
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerinde dipol-dipol etkileşimleri vardır?

  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) I, II ve IV
  D) I, II ve III
  E) I, II, III ve IV
  Cevap: E
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Aplar molekküllerin sahip olduğu elektronlar herhangi bir anda molekülün bir bölgesinde anlık olarak yoğunlaşabilir.
  B) Elektronların bir bölgede yoğunlaşmasına komşu taneciklerin yükleri elektriksel alan uygulaması çarpışmasına neden olabilir.
  C) Elektronların yoğunlaştığı bölge geçici olarak pozitif yükle yüklenebilir.
  D) Bu durumlar geçici dipoller oluşturur.
  E) Geçici dipollere indüklenmiş dipol de denir.
  Cevap: C
 • 4) Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oksijen bağı
  B) Hidrojen bağı
  C) London bağı
  D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ
  Cevap: B
 • 5) Zayıf etkileşimlerin en zayıf bağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oksijen bağı
  B) Hidrojen bağı
  C) London bağı
  D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ
  Cevap: C
 • 6) Suyun dışarıdaki ısıdan hemen etkilenmemesi doğada çok önemlidir. İnsan vücudunun yüzde 70'inin su olduğu göz önüne alındığında bu özelliğin ne kadar da önemli olduğu bir kez daha görülmektedir.
  Suyun bu şekilde sıcaklığının yavaş olarak artması ve ya azalması özelliği hangisinin etkisiyle olmuştur?

  A) Oksijen bağı
  B) Hidrojen bağı
  C) London bağı
  D) Polar bağ
  E) Dipolar bağ
  Cevap: B
 • 7) Hİdrojen bağı nedir? Kısaca aşağıya açıklayınız.  Cevap: Bir molekülün pozitif yüklü hidrojeni le diğer molekülün negatif yüklü atomu arsında moleküller arasında elektrostatik çekim kuvveti ile oluşan etkileşime denir.
 • 8) Hİdrojen bağı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) H atomunun F, O ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde bulunur.
  B) İki molekül arasında noktalarla gösterilir.
  C) Zayıf etkileşimler arasında en zayıfıdır.
  D) Aynı iki molekül arasında olabilir.
  E) Farklı iki molekül arasında da olabilir.
  Cevap: C
 • 9)
  I. F
  II. O
  III. N
  Hidrojen atomunun yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangilerinde molekülü bulunur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 10) Fiziksel değişim nedir? Bir kaç cümle ile açıklayınız.
  Cevap: Maddenin kimliği değişmeden fiziksel görünümünde ( boyu, şekli, gibi) değişiklikler olmasıdır.
 • 11) Fiziksel değişimle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddenin kimliği değişmez
  B) Zayıf etkileşimler kopar
  C) Yeni zayıf etkileşimler oluşur
  D) Fiziksel değişimlerin gerçekleşmesi için kimyasala göre daha fazla enerji ihtiyaç duyulur.
  E) Undan hamur yapılması fiziksel değişime örnek gösterilebilir.
  Cevap: D
 • 12)
  * Bilgisayarın kırılması
  * Kolanın buharlaştırılması
  * Şekerin çayda çözünmesi
  * Elektriğin kabloda ilerlemesi
  * Havanın kırağanlaşması
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fiziksel değişim olarak gösterilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: E
 • 13) Bir maddenin kimliğini değiştirerek başka bir maddeye dönüşmesi olayına ne denir?
  A) Kİmyasal değişim
  B) Fiziksel değişim
  C) Organik değişim
  D) Polar değişim
  E) Apolar değişim
  Cevap: A
 • 14) Aşağıda verilen kj/mol enerji miktarlarından hangisinde kimyasal değişim gerçekleşmez?
  A) 34
  B) 42
  C) 109
  D) 200
  E) 1000
  Cevap: A
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal değişimlere örnek olarak gösterilemez?
  A) Asit-baz tepkimesi
  B) Fotosentez
  C) Elektroliz
  D) Betonun donması
  E) Elektriğin iletilmesi
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder