Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İlk Türk devletlerinde ülke yönetimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Devlet yönetimini kolaylaştırmak için ülke iki kola ayrılırdı.
  B) Bu iki kol bir doğu biri batı olmak üzeri ayarlanırdı.
  C) Bugünkü meclise benzer toy bulunurdu.
  D) Hatunların devlet yönetiminde söz söyleme yetkisi yoktu.
  E) Doğu kolundan bulunan yönetici Kağan ve yetkili olandı.
  Cevap: D
 • 2) Eski Türk devletlerinde devlet yönetimini kolaylaştırmak için ülke doğu ve batı olmak üzere iki kola ayrılmıştı. Batı tarafında oturan yetkiliye ................. ismi verilirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Kağan
  B) Han
  C) Toy
  D) Yabgu
  E) Aygucı
  Cevap: D
 • 3) İlk Türk devletlerinde batı tarafının yöneticileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğu yöneticisine karşı sorumludur.
  B) Yapılan bütün icraatlar doğudaki kağanın adına yapar.
  C) Karar ve icraatlarında tamamen kağana bağlıdır.
  D) Bir devlet başkanına benzetilebilir.
  E) Başka devletlerle anlaşma yapabilir.
  Cevap: C
 • 4) Eski Türk devletlerinde kağanın kut ile geldiğine inanılmaktaydı. Bu inanışta Gök Tanrı kağana güç anlamına gelen .................... bağışladığına inanılmaktaydı.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Ülüş
  B) Güç
  C) Ayguc
  D) Yab
  E) Kurgan
  Cevap: A
 • 5) En eski tarihlerden itibaren Türkler onlarca devlet kurmuşlardır. Aşağıda verilenlerden hangisi tarihte ilk Türk devleti olarak geçmektedir?
  A) I. Gök Türk Devleti
  B) Asya Hun Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) II. Gök Türk Devleti
  E) Oğuzlar
  Cevap: B
 • 6)
  * Orta Asya tarihin ilk büyük devletidir.
  * Devletin merkezi Ötüken'dir.
  * İlk kağanı Tuman'dır.
  * En parlak dönemini Mete Han döneminde yaşamıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti hangisidir?

  A) I. Gök Türk Devleti
  B) Asya Hun Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) II. Gök Türk Devleti
  E) Oğuzlar
  Cevap: A
 • 7) Tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullanan devlet aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) I. Gök Türk Devleti
  B) Asya Hun Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) II. Gök Türk Devleti
  E) Oğuzlar
  Cevap: A
 • 8) I. Kök Türk devletinde Bumin Kağan zamanında aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır?
  A) Töles boyları kendilerine bağlamıştır.
  B) Dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline geldi.
  C) Avar devletini yıkmışlardır.
  D) İl kağan ünvanını almıştır.
  E) Ülkenin doğu kısmına çekilmiş batı kısmını İstemi Yabgu'ya bırakmıştır.
  Cevap: B
 • 9) I. Kök Türk devleti ikiye ayrıldıktan sonra batı Kök Türk devleti Çin hakimiyetini girmiş ama fazla durmadan ............... ayaklanması çıkmıştır.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?

  A) Tanyü
  B) Yabgu
  C) Kürşad
  D) Bumin
  E) Göktürk
  Cevap: C
 • 10) II. Kök Türk devletinin kuruluğu aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde kurulmuştur?
  A) Kutluk
  B) Yabgu
  C) Kürşad
  D) Bumin
  E) Göktürk
  Cevap: A
 • 11) Aşağıda verilen devletlerden hangisi II. Kök Türk devletinin yıkımından sorumludur?
  A) Uygur devleti
  B) I. Göktürk devleti
  C) Asya Hun devleti
  D) Avrupa Hun devleti
  E) Osmanlı devleti
  Cevap: A
 • 12)
  * Orhun ve Selenga bölgesinde yaşarlardı.
  * Merkezi Karabalgasun'dur.
  * Kutluk Bile Kağan tarafından kurulmuştur.
  Yukarıda verilenler hangi devlet içindir?

  A) Uygur devleti
  B) I. Göktürk devleti
  C) Asya Hun devleti
  D) Avrupa Hun devleti
  E) Osmanlı devleti
  Cevap: A
 • 13) Uygurlar, Bögü Kağan tarafından .............. dinine geçmişlerdir. Bu dine göre et yemek, savaşmak yasaktır. Bu yüzdende devlet zayıflamaya başlamıştır?
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) İslam
  B) Budizm
  C) Şamanizm
  D) Mani
  E) Yahudi
  Cevap: D
 • 14) Uygurlar hangi devlet tarafından yıkılmıştır?
  A) Osmanlılar
  B) II. Göktürkler
  C) Kırgızlar
  D) Avrupa Hun Devleti
  E) Asya Hun Devleti
  Cevap: C
 • 15) Uygur devleti yıkıldıktan sonra başka bölgeler göç eden Uygurlar, gittikleri yerlere yeni devletler kurmuşlardır.
  Buna göre günümüzde Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan Uygur topluluğu hangisidir?

  A) Kansu Uygurları
  B) Sarı Uygurlar
  C) Batı Uygurları
  D) Doğu Uygurları
  E) Turfan Uygurları
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder