...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Felsefe 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi Sokrates'in felsefe ile ilgili söylediği sözdür?
  A) İnsan, insanın kurdudur.
  B) Güzellik, mutlak ruhun nesnelerde belirmesidir.
  C) Asıl güzellik, bir olan varlıkta bulunur.
  D) Felsefe yapmak doğru düşünmektedir.
  E) Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.
  Cevap: E
 • 2) Felsefe ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Evreni, doğayı tanımaya dönük bilme ve anlama çabasıdır.
  B) Felsefe nedir? sorusuna budur diye cevap vermeyiz.
  C) Felsefe sofistlere kadar insanı sorgulamayı temel almıştır.
  D) Sokrates öncesi dönemde insanı ve toplumu da sorgulamaya başlamıştır.
  E) Felsefe terimi etimolojik olarak bilgeliği sevme olarak kullanılmıştır.
  Cevap: C
 • 3) Para karşılığı felsefe öğreten gezgin anlamına gelen kelime hangisidir?
  A) Hakim
  B) Hekim
  C) Filozof
  D) Bilgin
  E) Sofist
  Cevap: E
 • 4) Felsefenin ve ya hikmetin amacı nesnelerin hakikatine bir insan ulaşabileceği kadar bilmesidir. Görüşünü savunan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazali
  B) İbni Sina
  C) El Kindi
  D) İbni Rüşd
  E) El Cezeri
  Cevap: B
 • 5) Felsefe, varlığın hakikatını insanın gücü ölçüsünde bilmesidir. Tanımını yapan İslam filozofu aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Gazali
  B) İbni Sina
  C) El Kindi
  D) İbni Rüşd
  E) El Cezeri
  Cevap: C
 • 6)
  * Ahlak
  * Din
  * Bilim
  * Siyaset
  * Doğa
  * İnsan
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi felsefenin ilgilendiği alana girer?

  A) 6
  B) 5
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 7) Bertrant Russell ve Realite Teorisini bir kaç cümle ile açıklayınız.
  Cevap: Maddeyi olayların bir araya toplandığı bir biçim olarak görüyor ve madde için mutlak olan (değişmeyen) bir şeyin bulunmadığını söylüyordu
 • 8) İslam dünyasında en önemli siyaset felsefecisi olarak bilinen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazali
  B) Farabi
  C) İbni Sina
  D) Harezmi
  E) El Kindi
  Cevap: B
 • 9) ...................... göre mutlu bir toplum, erdemli insanlardan oluşur ve erdemli şehrin başkanının da on iki tane özelliği olmalıdır.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıda verilen bilginlerden hangisi gelmelidir?

  A) Gazali
  B) Farabi
  C) İbni Sina
  D) Harezmi
  E) El Kindi
  Cevap: B
 • 10) Farabi'nin Erdemli Şehir ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Başkan bir peygamber ve ya onun vekili olmalıdır.
  B) Başkan sağlam ve sağlıklı bir vücuda sahip olmalıdır.
  C) Başkan keskin bir zekaya sahip olmalıdır.
  D) Başkanın öğretme özelliği olmalıdır.
  E) Başkanın ticari zekası iyi olmalıdır.
  Cevap: E
 • 11) Benedetto Croce ve Sanat ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Sanat gerçeğin anlatılmasına aracılık eder.
  B) Sanat eseri, sanatçının sezgi marifetiyle ortaya çıkan düşüncesinin somutlaştırılmış halidir.
  C) Sanat ilimden önce ve ondan değerlidir.
  D) Sanat maddi bir yaratımdır.
  E) Satan evrenseldir.
  Cevap: D
 • 12) Faydacılığın ilk temsilcisi ve kendini var olan hukuk ile toplum dizgelerini eleştirmeye adamış olan filozof aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Benedetto Croce
  B) Farabi
  C) Rane Descartes
  D) Jeremy Behtham
  E) İbni Sina
  Cevap: D
 • 13) Birey çok sayıda insana mümkün olduğu kadar çok mutluluğu sağlayacak oranda davranışta bulunmalıdır.
  Görüşünü savunan filozof aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Benedetto Croce
  B) Farabi
  C) Rane Descartes
  D) Jeremy Behtham
  E) İbni Sina
  Cevap: D
 • 14) Düşünceleriyle çağdaş felsefenin, modern rasyonalizmin ve analitik geometrinin kurucusu sayılan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benedetto Croce
  B) Farabi
  C) Rane Descartes
  D) Jeremy Behtham
  E) İbni Sina
  Cevap: C
 • 15) “Mademki herşeyden şüphe ediyorum, öyleyse düşünüyorum; mademki düşünüyorum, öyleyse varım.”
  Sözünü söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Benedetto Croce
  B) Farabi
  C) Rane Descartes
  D) Jeremy Behtham
  E) İbni Sina
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Sınav Karışık Orta 2018-01-18
Felsefe, 9. Sınıf, 1. Dönem, 1 sınav, felsefi akımlar, felsefi görüşler, islam filozofları