...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kırsal kesimlerde, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yaşayan insanalar hangi tip evler inşa ederler?
  A) Ahşap
  B) Betonarme
  C) Taş
  D) Kerpiç ve ya toprak
  E) Tahta
  Cevap: D
 • 2)
  I. Seramik
  II. Tuğla
  III. Kiremit
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri killi toprakların bulunduğu yerlerde kurulması muhtemel fabrikalardır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 3)
  * Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması
  * Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
  * Hızlı ve plansız şehirleşmesi
  * Sanayi kuruluşlarının kontrolsüz olması
  * Atmosfere bırakılan sera gazları
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi insanların doğaya verdiği zararlar arasında gösterilebilir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: E
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi doğayı oluşturan canlı küredir?
  A) Hidrosfer
  B) Biyosfer
  C) Atmosfer
  D) Litosfer
  E) Ozonsfer
  Cevap: B
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi coğrafyanın fiziki alt dalları arasında gösterilemez?
  A) Klimatoloji
  B) Hidrografya
  C) Toprak coğrafyası
  D) Tarım coğrafyası
  E) Doğal afetler coğrafyası
  Cevap: D
 • 6)
  I. Nüfüs coğrafyası
  II. Ülkeler coğrafyası
  III. Biyocoğrafya
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri coğrafyanın alt dallarından olan beşeri ve ekonomik coğrafya alanıdır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: A
 • 7) İnsanın doğal sistemler içindeki faaliyetlerini inceleyen coğrafya alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiziki coğrafya
  B) Bölgesel coğrafya
  C) Kıtalar coğrafya
  D) Beşeri ve Ekonomik coğrafya
  E) Klimatoloji
  Cevap: D
 • 8) İklimin ve iklim elemanlarının yeryüzündeki oluşumunu ve dönüşümünü inceleyen fiziki coğrafya alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hidrografya
  B) Joeomofoloji
  C) Toprak coğrafya
  D) Kartgrafya
  E) Klimotoloji
  Cevap: E
 • 9) Yer altı ve yer üstü suları inceleyen fiziki coğrafya alanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hidrografya
  B) Joeomofoloji
  C) Toprak coğrafya
  D) Kartgrafya
  E) Klimotoloji
  Cevap: A
 • 10) Ekim, dikim, hayvancılık, balıkçılık gibi etkinliklerin yeryüzündeki dağılışını inceleyen beşeri ve ekonomik coğrafya alt bilim dalı hangisidir?
  A) Yerleşme coğrafyası
  B) Nüfüs coğrafyası
  C) Ziraat coğrafyası
  D) Kültürel coğrafya
  E) Tarihi coğrafya
  Cevap: C
 • 11) Afrika bölgesinden Ebola virüsünün ortaya çıkması sorunu hangi coğrafya alanı altına girer?
  A) Yerleşme coğrafyası
  B) Nüfüs coğrafyası
  C) Ziraat coğrafyası
  D) Sağlık coğrafya
  E) Tarihi coğrafya
  Cevap: D
 • 12) İnsan ırklarını, insanların kültürlerini ve insanların kökenini inceleyen bilim aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Jeodezi
  B) Biyoloji
  C) Felsefe
  D) Tarih
  E) Antropoloji
  Cevap: E
 • 13) Bir devlette ya da bir gölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı hangisidir?
  A) Jeodezi
  B) Biyoloji
  C) Felsefe
  D) Jeopolitik
  E) Antropoloji
  Cevap: D
 • 14) Coğrafya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) insan hayatını sürdürebilmesi için coğrafyaya ihtiyaç duyar.
  B) Coğrafya sayesinde sorunlarımıza çözüm bulabiliriz.
  C) Coğrafi bilgi bireyin hayata bakış açısını değiştirir.
  D) Coğrafya insanın ufkunu genişletir.
  E) Coğrafya diğer bilim alanlarına göre daha önemlidir.
  Cevap: E
 • 15)
  * Gezi-gözlem
  * Görüşme
  * Arazi çalışmaları
  * Anket çalışmaları
  * Örnekleme yöntemi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi coğrafya araştırma yöntemleri arasında gösterilebilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder