Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Küçük moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan daha az yoğun oldukları ortama geçmelerine .................. denir.
  Yukarıdaki aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?

  A) Taşıma
  B) Difizyon
  C) Osmoz
  D) Pinositoz
  E) Fagositoz
  Cevap: B
 • 2)
  I. Küçük moleküllerin yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama geçişine denir.
  II. Hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşir.
  III. Hücre ATP harcamaz.
  Pasif taşıma ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 3) Basit difüzyon ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Zarda bulunan fosfolipit tabakasından zarın her iki tarafı eşitleninceye kadar geçiş yapar.
  B) Enerji harcanmaz.
  C) Taşıyıcı proteinler kullanılır.
  D) Yağda çözünen maddeler fosfolipit tabakadan doğrudan geçiş yaparlar.
  E) Yağı çözen maddeler tabakadan doğrudan geçerler.
  Cevap: C
 • 4)
  * Glikoz
  * Fruktoz
  * Galaktoz
  * Amino asitler
  * İyonlar
  * Tuzlar
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kolaylaştırılmış difüzyonla geçiş yaparlar?

  A) 6
  B) 5
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 5)
  I. Difüzyon yüzeyi
  II. Sıcaklık
  III. Molekül büyüklüğü
  Yukardakilerden hangisi veya hangiler artırıldığında difüzyon hızı artar?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 6) Bir çözeltideki çözünmüş belirli maddelerin, seçici geçirgen zarın diğer tarafına konulan farklı bileşime sahip bir çözelti aracılığı ile değiştirilme işlemidir.
  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Difüzyon
  B) Diyaliz
  C) Osmoz
  D) Ekzositoz
  E) Fagositoz
  Cevap: B
 • 7) Böbrek hastalarında, böbrekler tarafından süzülüp atılamayan zararlı maddelerin atılması için aşağıdaki işlemlerden hangisi kullanılır?
  A) Difüzyon
  B) Diyaliz
  C) Osmoz
  D) Hemodiyaliz
  E) Fagositoz
  Cevap: D
 • 8) Suyun yoğun olduğu ortamdan daha az yoğun olduğu ortama geçişine .................. denir.
  Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?

  A) Difüzyon
  B) Diyaliz
  C) Osmoz
  D) Hemodiyaliz
  E) Fagositoz
  Cevap: C
 • 9) Hücrede çözünmüş maddelerin yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan su alma isteğine osmatik basınç denir.
  Buna göre osmatik basınçla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Çözünün madde miktarı ile doğru orantılıdır.
  B) Madde miktarı ile doğru orantılıdır.
  C) Su daima osmatik basıncın yüksek olduğu yere doğru akar.
  D) Çözeltideki çözünmüş madde miktarı ne kadar fazla ise osmatik basınç o derece fazladır.
  E) Çözeltideki çözünmüş madde miktarı ne kadar az ise osmatik basınçta doğru orantılı olarak azdır.
  Cevap: B
 • 10) Hücre içinde bulunan suyun hücre zarına yaptığı basınç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sıvı basıncı
  B) Hücre basıncı
  C) Osmatik basıncı
  D) Turgor basıncı
  E) Osmoz basıncı
  Cevap: C
 • 11)
  ı. Bitki stomalarının açılıp kapanması
  II. Küstüm otunda yaprakların ve böcekçil bitkilerin kapanlarının hareketi
  III. Otsu bitkilerde dikliğin sağlanması
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri turgor basıncının etkisiyle gerçekleşir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 12) Yoğunluğu hücrenin sitoplazma yoğunluğuna eşit olan çözeltilere denir.
  Yukarıda tanımı verilen hücre yoğunluk ortamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İzotonik ortam
  B) Hipotonik ortam
  C) Plazmatik ortam
  D) Hipertonik ortam
  E) Deplamoliz ortam
  Cevap: A
 • 13)
  I. Kan plazması
  II. Lenf sıvısı
  III. Serum
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri fizyolojik hayvan hücreleri için izotonik ortam oluşturur.

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 14) Yoğunluğu hücrenin sitplazma yoğunluğundan fazla olan çözeltilere ...................... ortam denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hipotonik
  B) İzotonik
  C) Plazmoliz
  D) Deplazmoliz
  E) Hipertonik
  Cevap: E
 • 15) Su kaybedip plazmoliz durumuna düşen bir hücre, hipotonik bir ortama konduğunda su alarak eski durumuna geçmesine ne denir?
  A) Hipotonik
  B) İzotonik
  C) Plazmoliz
  D) Deplazmoliz
  E) Hipertonik
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder